2011 YGS Kuralları ve Sınav ile İlgili ÖSYM Resmî Açıklama Yaptı

Perşembe, 24 Mart 2011, 20:57 | YGS LYS | 3 Comments
by admin

ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 24 Mart 2011 tarihi itibariyle resmî bir duyuru yayınladı. YGS Sınavı kurallarından,soru kitapçıklarına kadar birçok ayrıntıya değinilen açıklama şöyle:.

.

BASIN
DUYURUSU

(24
Mart 2011)

YGS Öncesinde

ÖSYM’nin
Çalışmaları ve Sınavın Uygulanması Hakkında

Adayları ve
Kamuoyunu Bilgilendirme


ÖSYM ortaöğretimden yükseköğretime geçmek durumunda olan öğrencilerin seçilmesi
ve yerleştirilmesini sağlamak amacı ile 1974 yılında ÜSYM olarak kurulmuş daha
sonra 1981 yılında ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi adını almıştır.
Zaman içerisinde diğer kurumların mevzuatları gereği kendisine yeni
sorumluluklar yüklenmiş ve adında öğrenci seçme ve yerleştirme olmasına rağmen
gerçekte ölçme, seçme ve yerleştirme faaliyetlerini yürütmüştür. 3 Mart 2011
tarihli ve 6114 sayılı Kanun’la bu yapısı yasallaştırılmış ve kurum Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı adını almıştır.


Şu an itibari ile her yıl, 153 sınav merkezinde (Türkiye, KKTC ve
Kırgızistan’da), 120.000 civarı sınav salonunda, 40 sınavda, 5.000.000’dan fazla
aday sınava alınarak, bilgileri ölçülmekte ve yerleştirme işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Hem sürekli yapılan KPSS, KPDS, üniversiteye giriş
sınavları gibi sınavlar yapılmakta hem de Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Üniversiteler vb. gibi kurumlar ile protokoller imzalanarak
onların ihtiyaçları doğrultusunda personel ölçme, seçme ve yerleştirme işlemleri
yürütülmektedir.


Ölçme ve seçme çalışmaları sadece basit bir sınav yapmaktan ibaret
görülmemelidir. Her sınav için en az 3 aylık bir ön çalışma ve sınav sonrasında
da yine 3 ay kadar bir süre sınav sonrası gereken hizmetler verilmektedir.


Temel amaç; yurt içinde ve yurt
dışında hak ve adalet ölçüsüne göre sınav yapan, bilimsel yöntemler ışığında
ölçme, değerlendirme ve yerleştirme çalışmalarını yürüten şeffaf bir kurum
oluşturmaktır.
Bunu gerçekleştirebilmek için %100 güvenli ve güvenilir, kriptolu ve e-imza ile
çalışan, sınav oluşturma aşamasından değerlendirme aşamasına kadar sürecin
tamamını otomatik olarak gerçekleştiren, yapılan her işlemi silinemez ve
değiştirilemez biçimde mutlaka kaydeden, uluslararası bilgi güvenliği
standartlarına sahip bir kurum oluşturmak için büyük bir özveri ile
çalışılmaktadır.  Böyle bir kurum oluşturmanın çok zor olduğunun bilinciyle,
başta sınav güvenliği olmak üzere bir dizi yeni uygulamalar başlatılmıştır.
Teknolojinin sağlayacağı en yüksek olanaklar, yasal çerçeve içinde kalmak koşulu
ile uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Her geçen gün yeni sistemler ve
mekanizmalar ile bu kapsamdaki çalışmalar genişletilerek, sınav adaleti
sağlanmaya çalışılmaktadır.


Değişen dünya koşulları ile uyumlu, çok esnek ve hızlı karar verme mekanizmaları
ile donatılmış, çalışanların entellektüel sermayelerini kurumsal entellektüel
sermayeye dönüştürme becerisi yüksek bir kurum oluşturmak için yoğun gayret
gösterilmektedir.


ÖSYM’nin yeniden yapılanması sürecinde, bir yandan ÖSYM’nin toplumsal ve yasal
sorumluluklarını yerine getirilmesine çalışılmakta diğer yandan da kurumun
kendisini yenileyerek teknolojik olanaklar ile donatılmasına devam
edilmektedir.


Bu yeniden yapılanma sürecinde, sınav güvenliği başta olmak üzere birçok alanda
uygulamalar başlatılmıştır. Genel olarak çalışmalar 3 alanda yoğunlaşarak devam
etmektedir:


Bunlardan birincisi ÖSYM’nin teknolojik alt yapısını iyileştirmektir. Bu
kapsamda kurum içerisinde bağımsız çalışan bilişim sistemlerini bütünleşik bir
yapıya kavuşturmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bireyden bağımsız çalışan
bilişim sistemleri geliştirilmekte ve uygulamaya alınmaktadır. Şu an için
ÖSYM’de bilişim sistemlerinde her yapılan işin silinemez bir şekilde
kaydedildiği bir yapı oluşturulmuştur. Bu yöndeki çalışmalar daha yoğun olarak
devam edecektir. ÖSYM’de bilişim sistemlerine kontrollü erişim mekanizmaları
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda sınavların kamera ile izlenmesi ve elektronik
yoklama yapılması yönünde de örnek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu
uygulamaların zamanla tüm sınavlara yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Donanımların yenilenmesi çalışmaları da hızla devam etmektedir. Parmak izi ile
sınav yapılması, e-imza uygulamaları, elektronik sınav uygulamaları vb. birçok
uygulama için ise alt yapı oluşturulması ve örnek uygulamaların
gerçekleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Uygun olan her türlü teknolojik
olanak sınav güvenliğini sağlamak amacı ile uygulamaya konulacaktır.


Çalışmaların ikinci odağını ise yönetim süreçlerinin tasarlanması
oluşturmaktır.  Bunların en başında kurumsal kimlik çalışmaları gelmektedir.
ÖSYM’de her türlü çalışmanın uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir. Sınav güvenliği en önemli konu olduğundan bu kapsamda
öncelikli olarak ÖSYM içerisinde ve basım alanında ‘güvenlikli bölgeler
uygulaması başlatılmıştır. Dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilmiş, elektronik
iletişim araçlarının ve ilgili personel dışında hiç kimsenin giremediği bu
bölgelerde çalışmalar tamamen kendisinden bilgi kopyalanamaz nitelikteki belirli
bilgisayarlarda yapıldığı; kullananların, işlem yapanların bilgilerinin
tutulduğu bir ortam oluşturulmuştur.


Yeniden yapılanma çalışmalarının üçüncüsü ise kurumun entellektüel yapısını
güçlendirmektir. Kuruma alanında uzman, yeni bilgi ve teknoloji ile donatılmış
personel alınması çalışmaları devam etmektedir. Yeni yasa ile uzmanlığa dayalı
bir personel rejimi oluşturulması sağlanmıştır. ÖSYM kadrolu  personelinin
yanında, sahada 350.000 görevli ile sınav hizmeti vermektedir. Sınav bilincinin
oluşturulması için kurum içi ve dışında tüm paydaşların eğitilmesi yönünde
çalışmalar yürütülmektedir. Bu yolla sınav uygulama eğitimi almış olan herkese ‘ÖSYM
Sınav Görevlisi Kimlik Kartı
’nın çıkartılması sağlanacak ve tüm bilgileri
kart üzerinden takip edilecektir. Sınav güvenliği bilinci yaygınlaştırılarak,
kişiye özgü bilgilerin kişiye özgü kalması sağlanmakta, her türlü işlem internet
ortamında kişinin kendi şifresi ile ulaşabileceği şekilde
gerçekleştirilmektedir.


Tüm bu çalışmalar ışığında 27 Mart
2011
tarihinde yapılacak 2011-YGS
hazırlıkları tamamlanmıştır. Saat 10.00’da başlayacak olan sınavda adayların
dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir:


 • Adayların sınava gelirken Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus
  cüzdanı veya pasaportunu yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
  Bunların dışındaki hiçbir kimlik belgesiyle sınava girilmesi mümkün
  değildir. Nüfus Cüzdanı
  fotoğraflı ve TC Kimlik Numarası yazılı olmalıdır. Üzerinde fotoğraf
  veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul
  edilmeyecektir.

 • Sınava Giriş Belgesi adayların adresine gönderilmeyecektir. Adaylar
  ÖSYM’nin internet adresinde bulunan Aday İşlemleri Sisteminden
  (http://ais.osym.gov.tr) kendi şifreleri ile bu belgelerini
  edineceklerdir. Belge renkli veya siyah beyaz olabilir.

 • Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında
  yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en
  geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekir.

 • Sınava cep telefonu kesinlikle getirilmemelidir. Çağrı cihazı, telsiz,
  fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, saat, her türlü
  bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla;
  müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik
  aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb.
  araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınava kalem, silgi,
  kalemtıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş, takı gibi bir metal
  eşyayla girmek de kesinlikle yasaktır.

 • Sınav binasına girişte adayların üzeri emniyet görevlilerince elle ve
  dedektörle aranacağı için adayın yanında bozuk para, anahtar vb. metal
  eşya bulunmamalıdır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete
  alınmayacaktır.

 • Sınavda her adaya ÖSYM tarafından iki kalem, bir silgi ve bir
  kalemtıraştan oluşan bir kırtasiye seti ve şeker verilecektir. Bu
  nedenle adayın yanında yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri getirmesi
  yasaktır. Ancak, şeffaf şişe içinde su getirilebilecektir.

 • Bu sınavda, Türkçeyi kullanma ve okuduklarını anlayıp yorumlayabilme
  gücünü ölçen 40, sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle
  düşünebilmeye dayalı 40, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme gücünü
  ölçen 40 ve fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünebilmeyle
  ilgili 40 olmak üzere toplam 160 soru vardır. Sınav için verilen toplam
  cevaplama süresi 160 dakikadır.

 • Sınavda soru kitapçıkları her bir aday için özel olarak hazırlanmıştır.
  Bu nedenle her adayın kullandığı soru kitapçığının cevap anahtarı da
  farklı olacaktır. Sorular aynı olmakla birlikte soru kitapçıklarının her
  birinde soruların ve seçeneklerinin yeri değişiktir.

 • Sınavda her adaya özel olarak hazırlanmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı
  kapalı bir sınav poşeti içinde verilecektir. Aday ilk olarak bu poşetin
  kapalı ve kendine ait olup olmadığını kontrol etmelidir.

 • Adaya verilen sınav poşetinin kapalı olmaması ya da yanlış sınav poşeti
  verilmesi durumunda aday bunu salon başkanına bildirerek kendisine
  açılmamış yeni bir sınav poşeti verilmesini sağlamalıdır. Bu durumda
  adaya verilen yeni sınav evrakında adaya ait bilgiler bulunmayacağından
  bu bilgileri adayın mutlaka kendisinin yazması ve kodlaması
  gerekecektir.

 • Soru kitapçığının üzerinde adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası,
  sınav salon numarası bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Aday poşeti
  açmadan önce üzerindeki bilgilerin kendisine ait olup olmadığını kontrol
  etmelidir. Bu bilgiler ya da basılı olan fotoğraf kendisine ait değilse
  bu durumu salon başkanına bildirmelidir. Başka bir aday adına
  düzenlenmiş sınav evrakını kullanmamalıdır.

 • Soru kitapçığının üzerinde soru kitapçığı numarası bulunmaktadır. Adayın
  sınavının değerlendirilebilmesi için bu numaranın cevap kâğıdı
  üzerindeki numarayla aynı olması gerekmektedir. Bu numaraların aynı olup
  olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir. Bir uyuşmazlık varsa soru
  kitapçığı ve cevap kâğıdının birlikte takım olarak değiştirilmesi talep
  edilmelidir. Soru kitapçığının üzerindeki soru kitapçığı numarası cevap
  kâğıdındaki “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” alanına kodlanmalıdır. Bu kodlama
  cevap kâğıdına yapılmadığında ya da yanlış yapıldığında, soru kitapçığı
  numarasıyla cevap kâğıdı üzerindeki numara birbiriyle uyuşmadığında
  adayın sınavının değerlendirilemeyeceği unutulmamalıdır.

 • Sınav başladıktan sonra ilk 120 ve son 15 dakika içinde adayın sınav
  salonundan çıkmasına izin verilmez. Ancak, rahatsızlanma ya da salon
  düzenini bozma gibi nedenlerle bu süre içinde sınav salonundan dışarı
  çıkarılan aday bir daha sınav salonuna alınmaz ve ilk 120 dakika
  doluncaya kadar Bina Sınav Sorumlusunun gözetiminde binada tutulur.

 • Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır.

 • Sınav sırasında adayın uyması gereken kurallar adaya okunacaktır. Bu
  kurallara ve görevlilerin tüm uyarılarına uyulmalıdır. Adayın sınavının
  geçerli sayılabilmesi her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına
  bağlıdır.

 • Sınav salonunu terk eden aday her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
  alınmaz.

 • Sınav sırasında her testin cevapları cevap kâğıdındaki ilgili alana
  işaretlenmelidir.

 • Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeleri cevap kâğıdınıza aktarmak
  için adaya ek süre verilmeyeceğinden adayın sınav süresini iyi
  değerlendirmesi gerekmektedir.

 • Aday sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığı ile cevap kâğıdını
  salon görevlilerine teslim etmelidir. Bunlardan birisinin olmaması
  durumunda adayın sınavı geçersiz olacaktır.

 • Adaylar isterlerse, salon görevlilerinin salona ait sınav evrakını
  toplayıp sıralamasını ve kapalı poşete koymasını izleyebileceklerdir.

 • Aday sınava gireceği binayı sınav gününden önce mutlaka gidip
  görmelidir.

 • Sınav sonuçları adayların adresine gönderilmeyecektir. Adaylar ÖSYM’nin
  internet adresinden kendi şifreleri ile sonuçlarını
  öğrenebileceklerdir.BÜTÜN ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.ÖSYM BAŞKANLIĞI

2011 YGS Kuralları ÖSYM,2011 YGS Soru Kitapçıkları Nasıl Olacak,2011 YGS Hakkında ÖSYM’nin Yaptığı Açıklama,2011 YGS Sınav Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,2011 YGS Sınava Yanımızda Götürmemiz Gereken Belgeler

Tagged with: , , , ,

3 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "2011 YGS Kuralları ve Sınav ile İlgili ÖSYM Resmî Açıklama Yaptı"

 1. ÖMER KIZILKAYA dedi ki:

  kızım gelecek yıl YGS sınavına girecek işitme kaybı nedeniyle her iki kulağında işitme cihazı vardır .Bu cihazlarla sınava girebilecek mi yada önceden izin vs. herhangi bir işlem gerekiyor mu? Aydınlatırsanız sevinirim teşekkürler

 2. derya kara dedi ki:

  sadece önmler formalite icabı vardı.yapan yine kopyyla işi götrdü hepimizn hakkına girdiniz allah hepnzn belasını versnnnnnnnnn

 3. hatice açık dedi ki:

  yanlışlar doğruyu götürüyor mu hiç bir açıklama okumadım ve duymadım dersaneyede gitmiyorum

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.