Sponsorlu bağlantılar

Eş Durumu ve Sağlık Özrü Atamaları Başvuruları 2013 MEB

Salı, 1 Ocak 2013, 13:02 | Eğitim ve Öğretim | 772 Yorum
by admin
Sponsorlu bağlantılar

2014 Eylül Özür Grubu Atama Kılavuzu

Eş ve Sağlık Özrü var , Diğer Özür Grupları Yapılmayacak

özür grubu atama kılavuzuÖğretmenlerin özür grubu atamaları2013 tarihleri arasında yapılacak. Sadece eş durumu ve Sağlık özrü atamaları yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER , dediğim dedik çıktı ve gerçekten öğrenim özrü tayinlerine kılavuzda yer vermedi. İşte 2012 Ağustos Öğretmenlerin Özür Grubu Atama Kılavuzu ve Detaylar :

Öğrenim Özrü Mağdurları Facebook Grubu İçin Tıklayın

Öğretmenler; sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 13 – 17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacak.

2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız.

Eş Durumu Atama Mebbis Başvuru Ekranı İçin Tıklayın

 

Özür Grubu Kontenjanları Yayınlandı Görmek İçin Tıklayın

2012 ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

 

1. GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. Öğretmenler; sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.1.2. Alanlar itibarıyla Bakanlıkça belirlenecek norm kadro açığı bulunan eğitim kurumları,Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, öğretmenlerin yerdeğiştirme başvurularına sunulacaktır.

1.3. Yer değiştirme başvuruları il içinde ve iller arasında atanmak üzere yapılabilecektir. Yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve onay işlemleri ile atamalar, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde tamamlanacaktır.

1.4. Yer değiştirme başvurusunda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranacaktır. Özel dershanelerden alınan adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate alınmayacaktır.

1.5. 2011 yılı içerisinde tüm atama çeşitlerine göre atanı p hâlen öğretmen kadrolarında bulunanlardan, bulunduğu ilde ya da eğitim kurumunda 30 Eylül tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla Bakanlık öğretmen kadrolarına atananların sağlık durumu özrü atamasına başvurularında 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır. 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet süreleri 1 (bir) yıllık sürenin hesabına dâhil edilecektir.

1.6. Sağlık durumu ve eş durumu özrü bulunduğu hâlde, 2012 yılı yaz döneminde il içi ya da iller arasında isteğe bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenler, bir sonraki özür grubu yer değiştirme dönemine kadar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

1.7. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve eşinin talebi hâlinde, yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.

1.8. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşacakları MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunudoldurarak istenen belgeleri eğitim kurumu müdürlüğüne teslim etmek suretiyle yapacaklardır.

1.9. Öğretmenler, başvurularını şahsen yapacaklardır. Görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla başvuru süresi içinde gönderecek ve iletişim araçlarıyla eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir. Eğitim kurumu yöneticileri başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı okul müdürlüklerince onay günü alınarak öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

1.10. Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru doldurulmasından öğretmenler sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan, eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabileceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacak, bu öğretmenlerin başvuruları reddedilecektir. Başvurusu reddedilen öğretmenler bilgi düzeltmelerini yaptırdıktan sonra yeniden başvuru yapabileceklerdir. Yer değiştirme atamaları yapıldıktan sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

1.11. Başvuruların geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmekte olup başvurusunu eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden birine onaylatmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1.12. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler başvurularını bu okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine, kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

1.13. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.

1.14. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular ile gerekli şartları taşımadan, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak, geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirme atamaları iptal edilecektir.

1.15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

1.16. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmenlerin yer değiştirme iş ve işlemlerinden, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden eğitim kurumları ile ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.

1.17. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

1.18. Bu kılavuzda yapılan açıklamaların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığ__________ın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından öğretmenlerimizce takip edilebilecektir.

1.19. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve Bakanlık açıklamaları çerçevesinde işlem yapılacaktır.

2. SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

2.1. Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;

a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde; kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,

b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar ise, anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.2. Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunması durumunda, ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin de belirtilmesi gerekir.

 

2.3. Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.4. Başvuruda istenecek belgeler;

a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu özel eğitim gerektirenlerden; özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge.

Sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması veya vasi tayini hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.

3. EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

3.1. Öğretmenlerden eşi;

a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirenler,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,

c) 506 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

ç) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar eşlerinin görev yaptığı yere, yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

e) Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekli olduğu tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir (Eşi 14/09/2011 tarihinden sonra emekli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecektir.).

3.2. Eş durumu özrü kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarakçalışanlardan; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul edilecektir),

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

 

1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin hâlen faaliyette olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge,

3. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge.

3.4 Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin, şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.).

3.5 Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün sigortalılık süresinin hesabında; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

3.6 Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.

3.7 Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

3.8 Öğretmenlerden;

a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

4. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

4.1. Öğretmenlerden;

a) Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını belgelendirenler, olay tarihinden itibaren bir yıl içinde,

b) Eşi ölenler, eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,

c) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

ç) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

d) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu belgelendirenler,

e) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

 

4.2. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;

Genel hayatı etkileyen durumlarda:

a) Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kriz masasından alacağı maddi ve manevi zarara uğradığına dair belge,

Özel hayatı etkileyen durumlarda:

a) Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülki amirinin teklifi,

b) Eşinin öldüğünü gösterir belge,

c) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge istenecektir.

5. YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

5.1. Yer değiştirme başvuruları, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihlerde istenilen belgeler teslim edilmek suretiyle elektronik ortamda açılan başvuru sayfası kullanılarak şahsen yapılacaktır.

5.2. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılacaktır.

5.3. Elektronik Başvuru Formunda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.

5.4. Form doldurulurken, özür durumuna ilişkin bütün belgelerin, Kılavuzdaki şartlara uygun biçimde düzenlenmiş olması gereklidir.

5.5. Öğretmenler herhangi bir bilgisayardan özür durumundan yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin belgeleri onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumlu olacaklardır.

5.6. Eğitim kurumu müdürlüklerince ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

5.7. Eğitim kurumu müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

5.8. Başvurular, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Belgelerde tereddüde düşülmesi durumunda tereddüt edilen belge ayrıca internet ortamında istenecek ve tereddüt giderildikten sonra onay işlemi gerçekleştirilecektir.

5.9. Onay birimlerinin onay işlemlerini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenler başvuru ve onay işleminin aşamalarını, internet aracılığıyla takip edebileceklerdir.

6. BAŞVURU VE TERCİHLER

6.1. Başvurular

6.1.1. Öğretmenlerin ayrılacakları eğitim kurumlarına da bu atama döneminde özür grubu ataması yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak kabul edilecektir.

 

a) Birinci aşamada; öğretmenler, özürlerine uygun Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır.

b) İkinci aşamada ise; öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi nedeniyle muhtemelen boşalacak eğitim kurumlarının listesi Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak, birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerin, atanmak istedikleri eğitim kurumu tercihleri alınacaktır. Öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumlarının kurum kodlarını tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.

c) Tercih aşamasında muhtemelen boşalacak eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak bu kurumlardan ayrılacak öğretmenlerin istedikleri yere atanamaması nedeniyle boşalmayan kurumları tercih eden öğretmenlerin tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. Tercihler

6.2.1. Öğretmenler, yer değiştirmek amacıyla 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir. Alanlarında atanabilecekleri 40’tan fazla eğitim kurumu bulunan öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları durumunda 41 inci seçenek olarak atanmak istedikleri yerdeki boş normu bulunan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini mutlaka belirteceklerdir.

6.2.2. Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını kullanmalarına rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.

6.2.3. Tercihine sunulan eğitim kurumlarından daha az sayıda tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenler sadece tercihlerine atanabileceklerdir.

7. İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ESASLARI

7.1. Yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin sınırları içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

7.1.1. İl içinde yer değiştirme başvuruları

a) Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

b) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

c) Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki farklı ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

ç) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç büyükşehir belediyeleri sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, özürlerinin bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

 

7.1.2. İller arasında yer değiştirme başvuruları

a) Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

b) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç; Büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki, büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece özrünün bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

7.1.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları

a) İstanbul’un; Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçeler ile İstanbul dışındaki illerde çalışmakta olanlardan bu yakalara dahil yukarıda sayılan ilçelerden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken özrü bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

c) Yukarıda sayılan Anadolu yakası ve Avrupa yakası ilçelerinde çalışanlardan aynı yakaya dahil ilçelere atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar, il içi özür grubu başvurularında eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

7.1.4. Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri için il içi ve iller arası yer

değiştirme başvuruları

a) Diğer illerden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

b) Diğer illerden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

c) Diğer illerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki; Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

ç) Diğer illerden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğirilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

d) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar merkez ilçelerdeki,

e) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki,

f) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

7.2. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar, güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını,

7.3. Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını,

 

7.4. Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan ve hâlen görev yapan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer eğitim kurumlarını,

7.5. Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler; fen liseleri, sosyal bilimleri ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

8. ATAMALAR

8.1. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki eğitim kurumlarına tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler istekleri hâlinde 657 sayılı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda aylıksız izinli sayılacaklardır.

8.2. Atama sonuçları, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

9. TEBLİGAT VE İPTAL İSTEKLERİ

9.1. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içinde tamamlanacaktır.

9.2. Yer değiştirmeler kapsamında, görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Yer değişiklikleri gerçekleştikten sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması veya atamaya esas özrünün ortadan kalkması hâlinde ve eski görev yerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamalar iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına valilikçe atanacaklardır.

9. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

2012 YILI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 13 – 17 Ağustos 2012 Saat: 17.00

II. AŞAMA

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci 22 – 27 Ağustos 2012 Saat: 17.00

Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 28 Ağustos 2012

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması 29 Ağustos 2012

Tarihinden İtibaren

2012  Sağlık ve Eş Grubu Özür Atamaları ile ilgili gelişmeler bu sayfada olacak. 

Öğretmenlerin Özür Grubu Durumu Atamaları 2013, Ağustos Ayı Dönemi Özür Sağlık Eş Durumu Ataması 2013 ,  Öğrenim ve Sağlık Özür Grubu Atamaları Yapılacak mı Ağustos 2013 , MEB Özür Durumu Grubu Atamaları Ne Zaman Yapılacak Ağustos 2013 , Eş Durumu Ataması Tayinleri Hangi Tarihte Yapılacak 2013, Personel Meb Ağustos 2013 Eş Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu ve Koşulları

2013 Haziran tarihleri arasında Yapılacak Olan Özür Durumu Atamaları İle İlgili Olarak Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın

772 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Eş Durumu ve Sağlık Özrü Atamaları Başvuruları 2013 MEB"

 1. zuleyha diyor ki:

  Arkadaslar benm raporda eksik ibare wardi saglik ozrunden gidemedim raporu duzeltip il mebten bakanliga yollattim sizce ne zamana kadar sonuclanir

 2. ahmet diyor ki:

  açıklanmadı mı daha ya benim tc yi girdikten sonra belirtilen kimlik numarası sistemde kayıtlı değil yazıyor

 3. fatma diyor ki:

  benim eşimin adaylığı kalkmadan askere gitti ve şu an askerde ben onun kadrosunun olduğu ilçeye tayin isteyebiliyor muyum?

 4. yasin diyor ki:

  2012 ilk atamadan atananları düşündüğümüz gibi 2010 kpss nin iptal olmasından dolayı bu yıl 3. senesi dolması gerekirken 3. senesini dolduramayan bu yüzden de iller arası atamadan yararlanamayan öğretmenlerimizide unutmayalımmmmm…

 5. Mehmet Yarlığaç diyor ki:

  Ben 30 Kasim 2012 de silahlı kuvvetlerden emekli oldum esim bu Ağustos atama döneminde özür gurubuna dahil olur mu, teşekkür ederim

 6. Ayşe diyor ki:

  Eşim emekli ama hala kendi şirketinde çalışıyor.ben öğretmenim tayinim onun yanına çıkar mı?

 7. bozdoğan diyor ki:

  iki araba değiştirip,ek dersimin iki katını harcayıp çalıştığım okula ulaşıyorum.Güya şubatta özre bağlı atama yapıldı ama eşimin ilçesinden bi tek yer bile açılmadı.11 yıllık öğretmenim ve artık biraz olsun rahat etmek,zevkle ders anlatmak istiyorum.Özre bağlı atamaların mutlaka haziranda olması gerektiğini düşünüyorum.lütfen yer açılsın….

 8. çiçek diyor ki:

  boşanmanın özel ve genel hayatı etkileyen sebeplere girmesini istiyorum.boşandıktan sonra aynı şehirde kalmak psikolojimizi olumsuz etkiliyor.çalışmak verimli olmuyor.

 9. tuba diyor ki:

  ÇOOOOOK ÖNEMLİ
  lütfen boşanma durumu da özür grubuna dahil edilsin lütfen..illaki eşi tarafından darp edilmek mi gerekiyor..ki darp edildim de ama eşimden korktuğum için gidip darp raporu alamadım.şimdi de milli eğitim benden darp raporu istiyor yoksa başka yere tayin isteyemiyorum burda can güvenliğim yok.ayrıca eşim polis her an silah taşıyan bi memur bu durum can güvenliğimi 2 kat tehlikeye atıyor.burda kalıp eşimin bi anlık cinnetine kurban gidersem meb bunu nasıl açıklayacak.zaten defalarca ölümle burun buruna da geldim zaten..lütfen yetkililere yalvarıyorum boşanma durumu da özür grubuna dahil edilsin lütfen…

 10. sema diyor ki:

  merhaba arkadaşlarr..bir sorum olacak sizlere. ben 2 yıldır ilköğretim okulunda (zorunlu hizmetimi yapmadım)ve bi ilçede çalışıyorum. eşim de il merkezinde çalışıyor acaba ben de eş durumu özründen il merkezine tayin isteyebilir miyim?

  • sema diyor ki:

   bu arada eksik yazmışım..ben evli değilim şu an.. evlendikten sonra eşimin yanına il merkezine gidebilmek için eş durumu özründen faydalanabilir miyim?

 11. TUBAAA diyor ki:

  Benim eşim giresunlu.1 yıl önce eş durumundan tayin istedim.şimdi boşanıyoruz,artık burda kalmak istemiyorum.Ama tayin hakkımda yokmuş.bi bilgisi olan varsa bekliyorum.LÜTFEEN..

 12. ali aktuğ diyor ki:

  merhabalar ben antep nurdağında 1 yıllık rehber öğretmeniyim. annemin kanser tedavisi görmesi nedeni ile tayinimi izmire yani annemin yanına aldırmak istiyorum. acaba yapmam gerekenler nelerdir ve olma olasılığı var mıdır? ve bir de il içi atamalar hakkında kısa bir bilgi verirseniz sevinirim

 13. birol diyor ki:

  özel şirkette çalışıyorum.eşim yeni atandı branş öğretmeni farklı illerdeyiz yanıma veya yanımdaki illere nasıl gelebilir teşekkürler.

 14. ekrem diyor ki:

  heyet raporu astim dan alınırmı

 15. HALİL diyor ki:

  SAYIN BAKAN 1 ÖĞRETMENİN MALİYETİ 3000 LİRA TÜRKİYE BU KADAR ZENGİN Mİ DİYOR.ÖĞRETMENİN MALİYETİNİ HESAPLAYANLAR BÜTÜN MESCİTLERE İMAM ATARKEN,MOLLALARI KADROLU İMAM YAPARKEN,VATANIMIZA BUKADAR MÜLTECİ İSYANCI VE KAÇAN ASKERLERİNİ BARINDIRIRKEN DE YAPTILAR MI?TÜRKİYE BUNLARI YAPACAK KADAR ZENGİNSE SADECE KADROLU ÖĞRETMENİNİN ATAMASINI EŞİNİN YANINA YAPABİLECEK KADAR DA ZENGİNDİR.ÖĞRENCİYİ DÜŞÜNEN ÇOK ARAŞTIRILMIŞ SAĞLAM TEMELLİ BİR SİSTEM YAPTIKLARINI SÖYLÜYOR.KENDİLERİNİ BENİM YERİME KOYSUNLAR DİYOR.ACITASYON YAPMASINLAR DİYOR.ÇOK ARAŞTIRILMIŞ SAĞLAM TEMELLİ BİR SİSTEMDE BUKADAR ÖĞRETMENİN MAĞDUR OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEMİŞ Mİ?BİZ 2 ÇOCUKLA 1000 KM DE AYRI AİLE HAYATI YAŞIYORUZ.BU ÖĞRETMEN ÖĞRENCİYE NE KADAR,NASIL FAYDALI OLABİLİR?ÖĞRENCİYİ BÖYLE Mİ DÜŞÜNÜYORLAR?ACABA SAYIN BAKAN BUNLARI YAPARKEN KENDİNİ BİZİM YERİMİZE KOYDU MU?MEYDANLARDA EN AZ 3 ÇOCUK DİYENLERE SORUYORUM.BUNU SÖYLERKEN DE ACABA 4+4+4 TEKİ GİBİ BİR ARAŞTIRMA MI YAPTILAR?PEKİ BİZ SİZE GÜVENİP 3 ÇOCUK YAPSAYDIK NE OLACAKTI?YOKSA BİZ SİZE HİÇ GÜVENMEYİP KENDİ BİLDİĞİMİZİ Mİ YAPALIM?YANİ BİZDE REZİLLİK DİZ BOYU,SİSTEMDE İSE GIRTLAĞA KADAR ÇIKMIŞ DURUMDA SAYGILAR.

 16. fatoş diyor ki:

  Tekrar tercih açılanlar için, istenilmeyen bir yer görünüyor bu durumda ne yapılması gerektiği ile lgili bilgisi olan var mı?
  Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu…
  Bizden ne yapmamızı bekliyorlar

 17. birgül koca diyor ki:

  eş durumu nezaman belli olucak

 18. HASRET diyor ki:

  Sonuçlar ne zaman açıklanacak?????????????????Artık sabrım kalmadı bu stresler beni öldürecek …. :(

 19. sedef diyor ki:

  merhaba,ben 2010 aralıkda istanbulda bağcılara atandım.okulum zorunlu hizmet okulu değil,evliyim.Evim şişlide,evime yakın bir okula geçmek istiyorum ama eşimin işi esenyurtta.yer değiştirme için ev adresi esas alınır mı bir de zorunlu hizmet okulu yazmak zorundamıyım?özür durumu durumumu nasıl etkiler?teşekkürler…

 20. brrn diyor ki:

  ben özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı tayin istedim. hayati tehlikem olduğunu da belgelendirmeme rağmen başvurduğum ilde açık kontenjan olmadığı uyarısını alıyorum bir tercih bile yapamadım. şehir tercihini değiştireyim dedim ona da izin yok. o psikoloji ile daha bir sene nasıl görev yapacağım acaba..

 21. talihsizlikdediler diyor ki:

  eş özründe bulundum ancak okul müdürü bilgi eksikliğinden ötürü onaylamadı.sendikam dava açacak ama sonuç alacağımızı zannetmiyorum

 22. mehtap diyor ki:

  benim anlamadığım özür grubundan özrü olana öncelik verilir önce isteğe bağlıyı yap sonra yer kalırsa ki ankarada mümkün değil kapı gibi branşınızda boş yer yoktur başka bahara de bu hakmıdır adaletmi.bunun üzerine atama klavuzunda boyna değişikliğe git ve bakınızki üç aşamada olan özür grubu tayinini atanacak v atandaşlar atandı demkki boş kontenjan kalmadımı bilinmez iptal et ne deyim taşrada kalanın canı çıksın

 23. PEMBE diyor ki:

  arkadaşlar ben sağlık özründen geldiğim okulda norm fazlası oldum.benim bu vahim durrumum hakkında birşeyler bilen varmı?

 24. sınıf öğretmeni diyor ki:

  cumhurbaşkanlığına,başbakanlığa va mebe elektronik başvuru ile derdinizi anlatın.ben yaptım.herkes yaparsa ses getirir belki.il emri açılmalı.aylıksız izin çözüm değil.sonra tayin çıkacağı ne malum.garanti mi veriyorlar.bu da olmazsa mahkemeye vereceğim.eşlerimizden ayrı,çocuklarımız babalarından ayrı olmaz aile bütünlüğü bunun neresinde :((

  • ergun diyor ki:

   sayın sınıf öğretmenim sana çok hak veriyorum. Kesinlikle aynı düşüncedeyim. bende sınıfı öğretmeniyim ve bu özre bağlı atama mağdurlarındanım. Ek olarak şunları da paylaşamak isterim; madem eşinden ayrı kalmak istemiyorsan “alan değişikliği yap” emriyle karşılaşıyoruz.

 25. nevin diyor ki:

  eş durumu özrğnü bile kaldırdınız bu nasıl adalet hani agustosta tayin vardı böyle adalet olmaz allah size gançleri ayırmanın hesabını sorar aile bütünlüğünü bozmayın emekleri çöpe atmayın

 26. ömer" diyor ki:

  arkadaşlar benim durum biraz daha vahim ücretli ögretmenim eşim ise kadrolu yıl boyunca sigortam çalışıyor milli egitimden sonra halk egitimde çalışıyordum eş durumundan tahiyin istedim ama sürekli çalışmadıgım için kabul olmadı 360 gün şartını saglıyorum fazlasıyla halada çalışıyor durumdayım ama atamamı onaylamadılar bana yardımcı olursanız sevinirim ne yapmak lazım

  • alp diyor ki:

   eşini başka bir özel sektörde tayin isteyeceğin zaman çalışıyor göster, olabilir

 27. GARİP diyor ki:

  kendilerine gelince herşey tamam garibana memura yok Allah ıslah etsin…

 28. GARİP diyor ki:

  Yetmez ama evetçiler şimdi şikayet etmesinler bizim millete haktır

 29. şeyma özceylan diyor ki:

  ŞU AN MEBBİSTE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLANTI KURULAMIYO BAŞVURU YAPAMZSINIZ YAZIYO.1 SAAT ÖNCEDE 2 TERCİH YAPABİLİRSİNİZ YAZIYORDU AMA OKULLAR TERCİHLER KISMINDA YOKTU.DAHA ATAMALARI BECEMEYEN BAKANLIK ACABA 4+4+4 GİBİ Bİ SAÇMALIĞI NASIL UYGULYACAK

 30. Tayinsizlik diyor ki:

  Ben polisim ve eşim şuan benim doğduğum memlekette öğretmen. Nüfüsu az olduğu için ben eşimin yanına tayin olamıyorum. Eşimde eş durumu tayininden yanıma gelemezse sorarım ben sizlere ne yapalım. İlla eşimizi çocuğumuzu bırakıp aynı memlekette bulunan bir bayanlamı evlenelim. Yani yuvalarımızı mı yıkalım.. Bu soruna bir çare bulun lütfen… saygılarımla

 31. elif tarhan diyor ki:

  il içi özür grubunda kontenjan bulunmamaktadır diyor. yetkili birinin tlf nunu istiyorum. sövüp içimi rahatlatmam lazım

  • candemir diyor ki:

   alo 147 yi arıyorsunuz.şikayetinizin dilekçesini yazıyorlar.3 gün içinde cevap vereceklermiş.ne kadar çok kişi şikayet edersek mecburen çözüm bulmak zorunda kalacaklarmış.lütfen bu numarayı herkese yollayın

   • ismail83 diyor ki:

    arkadaşlar 147 yi arayalım ayrıca BİMER e yazın durumunuzu mutlaka dönüş yapılıyor lütfen tepki gösterelim

  • ergun diyor ki:

   ELİF HER KELİMENE KATILIRIM.

 32. hasan yılmaz diyor ki:

  geçen gün ordu il milli eğitime gittim fen ve teknolojiden açık yer olup olmadığını sordum 6 yerin açık olduğunu söylediler bizde sevindik sabah baktık boş kontenjan bulunmamaktadır diyor ayıptır el altındn atama yapılıyor torpilin varsa atanırsın yoksa yerinde otur acaba torpille atananlar huzurlu mu?

 33. ahmet diyor ki:

  tercih yerleri açıldı mı? bu nedir sabahtan beri bilgisayar başında eziyet..

 34. İNSAN diyor ki:

  adı üzerinde özür grubu tayini etmeyin allah aşkına hiç mi insafınız yok kendinize gelin ve hatanızı düzeltin

 35. elvan diyor ki:

  aileleri eş durumu tayinlerinde birbirinden ayırırsanız öbür tarafta iki elimiz yakanızda olacak…

 36. ishak diyor ki:

  öğretmenleri eş durumu tayinlerinde mağdur etmeyin aileleri parçalamayın çocukları annelerinden babalarından ayırmayın buna hakkınız yok bu insanların ahı yerde kakmaz…

 37. Ahmet Aydın diyor ki:

  Eşim öğretmen eş durumundan tayin isteyecek fakat benim tayinim geçikti 13-17 ağustos tarihlerinde olmadı bayramdan sonraya kaldı bayramdan sonra tayin yerim belli olacak fakat bayramdan sonrada başvurular sonlanıyor ne yapmam gerekir.Kurumumun yerdeğiştirme yönetmeliğinde 15 ağustosa kadar tayin yerimin belli olması gerekiyordu. Fakat kurumum çeşitli sebeplerden tayinleri açıklayamadı. bu durumda ne yapmam gerekir

 38. pinar diyor ki:

  arkadaşlar ben ben muş ta calışıorum ama suan memleketteyim. tercihleri yaparken çalıştığımız yere gitmemiz gerekiyormu? yoksa sadece ilişik kesmeye mi gideceğiz bilgisi olan varsa cevapllasın lütfen

  • merve diyor ki:

   pınar hanım merhaba.konuyla alakası yok belki ama,size danışmak istedim.ben bu sene ilk defa tercih yapıcam kpss puanımla.ilköğretim matematik öğretmenliği mezunuyum.büyük ihtimalle doğu olacaktır.muş da öğretmenlik yapmak nasıl?can güvenliği varmı?1 yada 2 sene dayanılabilecek durumda mı yoksa hiç yazılmaması mı gerekir sizce?fikrinizi belirtirseniz sevinirim.çok teşekkür ederim:)

 39. ozan diyor ki:

  arkadaşlar boşanma durumu “genel hayatı etkileyen nedenlere” giriyor mu bilgisi olan var mı buna dayanarak başvuru yapabilir miyim?

 40. Ömer diyor ki:

  Arkadaşlar Ordu/Perşembe Tarım İlçe Müdürlüğüne tayinim çıktı.Eşim sınıf öğretmeni.Eş durumundan Ordu/perşembeye eş durumundan tayin isteyecez.Perşembe mem’i aradığımızda sınıf öğretmeni fazlalığı olduğunu eş durumundan yer açmayacaklarını söylediler.Arkadaşlar Ordu/Perşembe de sınıf öğretmeni olarak çalışıp eş durumundan tayin isteyecek olan varmıdır…

 41. kadir diyor ki:

  il emri kalktı buna amenna kabul ettik mecburen peki ben sağlık özründen tayin isticem puanım yetmezse benim sağlığım hiç önemli değil mi demek oluyor bu. lütfen biriis cvp verebilir mi?

 42. mustafa soylu diyor ki:

  başvuru sürelerinin uzatılma ihtimali var mı? ya da her hangi bir özür belirtildiğinde kişiye özel uzatma veriyorlar mı?

 43. arzuahsen diyor ki:

  merhaba arkadaşlar,eşim de ben de istanbulda öğretmeniz.ben eşimin yanına tayin istiyorum ,belge olarak sadece görev yeri belgesi yeterli mi bilgisi olan varsa yazabilir mi

  • serpil diyor ki:

   ben dün okula gittim giderken yanıma eşimin görev yeri belgesi, aile nüfus örneği ve ikametgah ilmi haberini götürdüm aynı zamanda onları tarayıcıdan geçirdim okulda tarayıcı yokmuş 130 mg indirttim il milli eğitim öyle bi şey diyordu ben de internet cafeden yyoksa kabul etmiyorlar….

 44. serkan diyor ki:

  arkadaşlar ben görev yeri belgesi verdim eşim öğetmen başka belge gerekiyor mu il atamaya sordum yeterli dedi ama geçen senekiler yok aile tablosu verdik sizinde vermeniz gerek diyip duruyolar klavuzu 50 defa okudum ama sadece görev yeri belgesi diyor bbu konuda sizler ne yaptınız

  • arzuahsen diyor ki:

   ben gecen sene de tayin istedim sizinle aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam yeterli oluyordu ama emin de değilim

  • özhan diyor ki:

   sadece görev yeri belgesi yeterli onuda tarayıp ıkula mail olarak atar ve aslını aps ile yollarsın olur. ben böyle yaptım başvurum onaylandı

  • antalya diyor ki:

   arkadaşım klavuzda yazan neyse odur. bazen çok basit sorular soruyorsunuz …

 45. rukiye diyor ki:

  Benim eşim kocellinde çalışıyoır ben sadece eşimin çalıştığı ilçeyi mi seçebilirim yoksa diğer ilceleride seçebilirmiyim Kocaeli büyükşehir olarak geçiyor,tercihlerden sonra 41 işaretlersek il içindemi herangi bir yer oluyor yoksa başka ilede atarlarmı

 46. BAHAR diyor ki:

  ARKADAŞLAR! BEN ŞU ANDA MERKEZ İLÇEDEYİM. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI OLARAK, SADECE DIŞ İLÇELERİ Mİ SEÇEBİLİYORUM? YİNE MERKEZ İLÇE SEÇEMİYOR MUYUM?
  BAŞVURU EKRANINDA DURUMUMU GİRDİĞİMDE, MERKEZ İLÇELER GÖRÜNMÜYOR. DIŞ İLÇELER GÖRÜNÜYOR. İLÇEYE SORDUĞUMDA, BAŞVURABİLECEĞİMİ SÖYLEMİŞLERDİ. TAM BİLMİYORLARI MI, ACABA?

  BİLEN VARSA ACELE CEVAPLAR MISINIZ, LÜTFEN….

 47. cengiz diyor ki:

  Merhabalar, benim bulunduğum ildeki görev sürem 9 ay(adaylığım kalkmış durumda) kullandığım ücretsiz izinden dolayı,Kılavuz 1 yıl çalışma zorunluluğu var diyor,milli eğitim 147 nolu telefonu aradım atanırsınız diyor,il milli eğitim atanamzsınız diyor.hangisi doğru şaştım.bir bilen varsa yardım etsin lütfen. iyi günler…..

 48. emir diyor ki:

  agrıda görev yapıyorum ve astım hastasıyım..atak zamanı acil (ilçe devlet hast.) bulundugum beldeye 40dk sürüyor.çevre koşulları kuru hava ve toz bronşlarımı kasıyor ve hava nemlendiricisi ile yasıyorum..bu konuda sağlık özürü tayin isteme hakkım olmadıgı söyleniyor..ne yapabilirim??

  • kadir diyor ki:

   hocam bende sağlık özründen tayin istiyorum ve ban il dışı dahi isteyebileceğim söylendi. siz iyi araştırdınız mı

 49. gülbahar diyor ki:

  benim eşim dün askere gitti.öğretmen kısa dönem yapacak ben eş durumu özründen başvuru yapabilir miyim

 50. gülbahar diyor ki:

  benim eşim dün askere gitti ben eş durumu özrüne başvuru yapabilir miyim ? lütfennn acilll cevap

 51. Şule diyor ki:

  Çocuğu merkezi sınavla bir ortaöğretim kurumunu kazananlar il dışına atama isteyebiliyorlar.Fakat SBS yerleştirme sonuçları 24 Ağustosta,Bakanlığı aradım 16 sına çekeceğiz dediler,fakat güvenemiyorum,bilgisi olan varsa lütfen yazsın.

  • muratöğretmen diyor ki:

   hocam aynı durumda biz de beklemedeyiz. İl den bakanlığı arattık size dedikleri gibi bilgi geldi bize de 16 sında bizim için açılacakmış. Eğer açılmazsa giremediğimizi bir dilekçeyle bilrdirmeyi düşünüyorum.

 52. defne diyor ki:

  eşim trabzon of’ta mühendis..ben sınıf öğretmeniyim ordu’da..ama çalıştığı şirketin bağlı olduğu vergi dairesi başka ilde…ikametgahı da of’ta..tayin istemede problem yaşar mıyım ? acil cevap yazabilir mi bi fikri olan..

 53. ömer faruk diyor ki:

  YARDIM Arkadaşlar ben eşimle aynı ilçede çalışıyorum ama eşim bede de çalışıyor eş durumundan o beldeye tayin isteyip gidebilmiyim.

  • İSHAK diyor ki:

   7.1.1. İl içinde yer değiştirme başvuruları

   a) Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

   b) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

   c) Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki farklı ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

   ç) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç büyükşehir belediyeleri sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, özürlerinin bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
   buna göre çok açık ve net önce eşinin çalıştığı beldeyi isteyeceksin

 54. emine0234 diyor ki:

  arkadaşlar,ben de de aynı şey çıkıyor.5 eylülde göreve başladım.adaylığınız kalkmadığı için başvuru yapamazsınız diyor.ne yapmam gerekiyo…lütfen yardım edin…

 55. HBD diyor ki:

  Özür grubu başvuruları başladı. Ancak dikkatimi çeken şey şu: Atama takvimi uzun bir süreye yayılmış durumda. İl dışı atamaları çok kısa süre içinde yapılmasına rağmen özür grubu atamaları 3 haftada yapılacak. Alımlarla ilgili de pek iyi şeyler konuşulmuyor. Özellikle sınıf öğretmenleri için.

 56. gizem baydaş diyor ki:

  arkadaşlar ben bir yılımı 7 eylülde dolduracağım ama başvuru işlemlerinden tıklayınca il dışı özür grubu eş özrüne bana hata veriyor ve
  Sistemde bir hata oluştu.Bir yıllık çalışma süresini tamamlamadığınız için başvuru yapamazsınız !!
  Adaylığınızı tamamlamadığınız için başvuru yapamazsınız !
  diyor ne yapacağım ne yapmam gerekiyor bilen var mı? 30 eylül dendi sonuçta.

  • si diyor ki:

   aynı durumdayız gizem benim de 5 eylülde dolacak belki sistemde sorun vardır kendileri düzeltirler diye umuyorum

  • yasemin diyor ki:

   sistemde hata oluştu diyor sürekli girebilen var mı?

  • ela diyor ki:

   bende 7 eylülde göreve başladım sisteme ilk girdigimde bir yılınızı doldurmadıgınız ıcın basvuru yapamazsınız yazıyordu 1 saat sonra tekrar denedım ve basvuru yapabıldım

   • hidayet diyor ki:

    arkadaşlar ilçe milli eğitimi aradınız mı? çünkü eylülde 1 yılı dolucak olanlar yapabilir yazıyo klavuzda arayın hemen bence düzeltilir..bu arada okullar ne zaman verilecek bilen varmı ..hani, şu önceden verilen bir liste oluyodu exelde..

 57. si diyor ki:

  başvuru açıldı ama 1 yılını doldurmadığınız için başvuru yapamazsınız yazıyo hani 30 eylül baz alınmıştı bu ne şimdi ya bilen var mı?

 58. SELİM diyor ki:

  arkadaşlar ben mem e gidip sordum 14.00 dan sonra sistemde görülecekmiş.

  • beyhan diyor ki:

   teşekkürler. ama neden sayfada böyle bi açıklama yapmıyorlar ki! bebeği var kucağımda sbahtır bekliyorum. :(

 59. elif diyor ki:

  arkadaşlar atama modülünde özür grubu diye seçeceğimiz bir yer bile yok, dolayısıyla form da yok sizlerde de aynı mı?

 60. beyhan diyor ki:

  bartın isteyen ingilizce öğrt. var mı? puanınız kaç?

 61. fadime diyor ki:

  başvuru formu yok ki mebbiste hala…of hiçbir şey zamanında olmayacak mı!

 62. zeynep diyor ki:

  bugün baktınız mı form açılıyor mu ben formu bulamadım mebbis te

 63. celilgüven diyor ki:

  arkadaşlar ben şuan askerim ve 3 yıllık öğretmenim acil cevap yazarsanız sevirinirim askerliğim 1 ekim tarihi itibari ile bitiyor ben eş durumu tayini isteyebilir miyim askerlik buna engel teşkil eder mi ?

 64. meral diyor ki:

  mrb benim daha adaylığım kalkmadı bu hafta içi kalkacak üstelik nikahı yapmamıza rağmen mebbiste hala bekar gözüküyo başvurum yetişir mi

  • benhur diyor ki:

   nikah durumunuzu mebbise işlemeniz lazım

  • tuana diyor ki:

   önemli olan adaylığınızın kalkması, mebsiste bekar evli meselesine gelincede onu ilçe milli eğitim müdürlüğünden kendin düzeltireceksin. tabi düzeltirmesende başvuru yapabilirsin

 65. BAHAR diyor ki:

  Ankara da merkez ilçede görevliyim. Özür grubundan yine Ankara da başka bir merkez ilçeye tayin isteyebiliyor muyum?
  Yönetmeliği anlayamadım. Biliyorsanız lütfen cevaplayın!

 66. hatice diyor ki:

  arkadaşlar ben eylül 2011 de eşimin bulunduğu ilçenin bir köyüne atandım eşim de başka bir köyde şimdi tekrar eş durumuyla okul değiştirebilirmiyim bu konuda bilgisi olan varsa bana yardımcı olabilir mi…

 67. rho diyor ki:

  arkadaşlar merhaba,ben şırnağın ilçesinin köyünde sınıf öğretmeniyim.şubat 2012’de atandım.hazırlayıcı ve tamamlayıcı eğitimimi aldım.uygulama kaldı.eşim astsubay diyorlar ki özür ataması(eş durumu) olur. oluyor mu.teiekkürler

  • BAHAR diyor ki:

   1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMANIZ GEREKİYOR.

   • ali diyor ki:

    subat atamasıyla giden öğretmenler icin 1+3 yil sonunda atama yapılabilir ibaresi var.Es durumunda bu 1 yılın sonunda mı tayin isteme hakkı var?
    tesekkurler,

 68. hülya diyor ki:

  merhaba, ben ve eşim öğretmeniz , eş durumundan ildışına tain isteyeceim, benim de eşimin ögretmen olduguna dair belge vermem gerekiyormu? bilgisi olan cevaplarsa sevinirim

  • benhur diyor ki:

   Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul edilecektir

  • tuana diyor ki:

   eşinize ait görev yeri belgesi almanız gerekiyor.

 69. Hasan diyor ki:

  Hocam. Eşin çalıştığı ilçeye mi tercih yapmak zorundayız yalnız? İkamet adresine tercih yapabilecik miyiz? Çünkü eşin iş yeri eve çok uzak.Benim için önemli olan eve yakınlık.

 70. özgül diyor ki:

  merhaba,ben ordu da ingilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım.eşim istanbulda mühendis.ve iş yeri ilçe olarak beyoğlunda . benim sorum şudur: ben sadece beyoğlundaki eğitim kurumlarını mı tercih edebileceğim yoksa merkez ilçe kapsamındaki tüm ilçelerden okulları tercih edebilcek miyim.merkez ilçe dışında da tercih yapabiliyor muyuz.ikametgah adresi tercihler için il dışından gelenler için bir gerekçe olabiliyormu.örneğin eşimin ikametgahı bahçelievler de fakat bahçelievler merkez ilçe değil.bu durumda oradaki eğitim kurumlarını yazabilecek miyim yoksa tercihlerim sadece beyoğlu ilçesi ile mi kısıtlı kalacak.hiçbir fikrimiz yok.bilen yada eşdurumu ile istanbula gelen arkadaşlardan acil cevap bekliorum.herkese hayırlı ramazanlar…

 71. aynur diyor ki:

  arkadaslar bılen arkadaslardan acıl bu soruyu yanıtlamalarını ıstıyorum eş durumunda 30 eylül baz alıncak bılıyorsunuzkı eşimin sıgortası 30 eylülde 360 günü tamamlıyor ama basvuru tarıhınden geriye dönük 360 gün dıyor kılavuzda ben es durumundan gıdebılırmıyım

  • peri diyor ki:

   hocam tayin isteyebiliyorsunuz. ben geçen yıl aynı durumda tayin istedim.

  • alp diyor ki:

   Aynur hocam Maalesef başvuramıyorsunuz.Çünkü aynı durum bende de var.eşimin 21 ağustosta doluyor 360 günü.son başvuru süresi baz alınıyor yani 17 ağustos. ben 4 günle kaçırıyorum.

 72. elvan akcan diyor ki:

  pardon mail adresimde sorun olduğu için tekrar yazıyorum.Ben 14 yıllık memurum 1yıl 7ay önce kurumlar arası ilk atamayla öğretmenliğe geçtim ,şuanda zorunlu hizmetimi yapıyorum.babama üniversite hastanesinden tüm kronik hastalıklarını belirten heyet raporu aldım bu raporla özür grubundan tayin isticem,fakat aldığım heyet raporunda bir başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez ibaresi yok ben hastaneye bu ibarenin raporda olmasının istendiğini belirttiğimde ,bu raporda hastanın hastılık durumu belirtilmiştir,bunun kararını milli eğitim bakanlığının kendisinin vermesi gerektiği söylendi,başka bir hastaneden denemek için de zaman çünkü bu raporu almamız zaten yaklaşık 1 ay sürdü.Ben köy görsel sanatlar öğretmeni olarak köy okulunda görev yapıyorum bulunduğun köy ve ilçede babamın tedavisini yapabileceği tamteşekküllü bir hastane yok ,eğer ilçe milli eğitim raporu bu ibaresiz alamayız derse ne yapabilirim,böyle bir hakları varmı ,başka ne yapabilirim .teşekkürler.

  • Adınız ... diyor ki:

   2,5 sene önce ben de annemin sağlık durumundan dolayı tayin istemiştim, çıkardığım ilk raporda klavuzda belirtilen ifade yer almadığı için isteğim geri çevrildi, tayin süresi dolmadan ikinci raporu istenilen ibare ile çıkardım ve tekrar başvurdum, ikinci başvurum ile tayinim oldu. benim size tavsiyem hastane ile tekrar görüşün, biliyoruz havalarında konuşuyorlar ama milli eğitim onların söylediklerini dinlemiyor. umarım halledersiniz, kolay gelsin

 73. elvan akcan diyor ki:

  merhaba, ben görsel sanatlar öğretmemiyim bababama üniversite hastanesinden hastalıklarını bildirir heyet raporu aldım; fakat raporda bir başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını idame ettiremez ibaresi bulunmuyor.ben hastaneye böyle bir ibare gerektiğini ifade ettiğimde heyet raporunun zaten hastalıklarını gösterdiğini bu anlamda durumunun açık olduğunu, bunun kararının milli eğitim bakanlığı tarafından verilmesi gerektiği söylendi.ben bu raporla özür grubundan il dışı tayin isticem görev yaptığım okul köyde ,çalıştığım ilçede babamın tedavisini yapabileceği tam teşekküllü bir sağlık kuruluşu yok,bu raporla özür grubuna başvura bilirmiyim?eğer il/ilçe milli eğitim bu raporu bu ibaresiz kabul edemeyiz derse ne yapabilirim böyle bir hakları varmı ,teşekkürler.

  • mevlüt köstek diyor ki:

   hocam inşallah olur. bu ibarenin zorumlu olduğunu söylüyorlar.şu da önemli görev yeriniz neresi . nereye tayin istiyorsunuz.22 ağustosta belli olacak. eğer il onayladıysa olur.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.