5:11 pm - Pazartesi Ekim 22, 2018

Ali Kapı Sarayı

Pazartesi, 25 Mart 2013, 5:34 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Ali Kapı Sarayı nerede, Ali Kapı Sarayı özellikleri

Ali Kapı, İsfahan’da Safevi dönemi (1502­1736) sarayı. Büyük olasılıkla 1598’de, I. Abbas’ıri (Büyük) İsfahan’ı merkez edinme­sinden sonra yapılmıştır. Saraya kentin ortasındaki 512 m x 159 m boyutlarındaki Meydan-ı Şah’ın batı kenarındaki taçkapıdan geçilir. Meydan-ı Şah doğu kenarın­daki taçkapıyla Lütfullah Camisi’ne, kuzeydekiyle Kayseriye Çarşısı’na, güneydekiyle de Mescid-i Şah’a açılır. Saray zarif kitlesi ile meydana egemen bir konum­dadır. Taşkın, sivri kemerli taçkapı, kubbeli bir dehlizle bahçelere açılır. Girişin sağında ve solunda birer salon katı, bunların üstün­de de yaklaşık 10 m yüksekliğinde tek bir kabul ve tören salonu vardır. Salonun meydana bakan cephesinde Tâlâr adı veri­len geniş bir balkon bulunur. Tâlâr’ın düz ahşap çatısını 18 tane yüksek ve zarif ahşap sütun taşır. Sarayın iç mekân süslemelerin­de özellikle tavanlarda, yer yer de duvarlar­da boyalı bezemeler yaygındır. Geometrik ve bitkisel örgelerle yazıya yer verilen bu bezemeler arasında gerçekçi bir üslupla betimlenmiş geyik sürüsü, tilki, tavus, gü­vercin ve bülbül gibi hayvan ve kuş figürleri­ne de rastlanır. Şah ve maiyetindekiler meydanda yapılan bayram şenliklerini bura­dan izlerdi. Saray bahçesi içine serpiştirilen çeşitli köşkler içinde en ünlüsü Çihil Sütun’dur.

Yorum Yazın