Bitinya hakkında bilgi

Pazartesi, 22 Nisan 2013, 22:11 | Genel | 0 Yorum
by admin

Bitinya nerede, Bitinya krallığı hakkında bilgi

Bitinya, bithynia olarak da yazılır, Ana­dolu’nun kuzeybatısında antik bölge. Do­ğuda Paflagonya, güneyde Frigya ve Galatya, batıda Misya bölgeleri ve Propontis (Marmara Denizi), kuzeyde ise Pontos Euksinos (Karadeniz) ile çevrilidir. Bu­günkü İstanbul ilinin Anadolu yakasını, Kocaeli, Adapazarı ve Bolu illerini, Zon­guldak ilinin batı yarısını, Bilecik ve Bursa illerinin kuzey kesimlerini içine alır.

Yerleşim tarihi Neolitik Çağa değin inen bölgeye İÖ 7. yüzyıldan önce yerleşen Trak kökenli ve savaşçı Bitin kabileleri, İÖ 7. yüzyılın sonlarında Lidya, İÖ 545′ ten sonra da Pers egemenliğine girmekle birlikte bağımsızlıklarını bir ölçüde koru­dular. Daha sonraki Makedonya ve Selevkos yönetimlerine de boyun eğmediler ve küçük kabile devletini İÖ 3. yüzyılda güç­lü bir Helenistik krallığa dönüştürdüler. Yunan kentleriyle iyi ilişkiler kuran ve ti­caretin gelişmesini sağlayan bu krallık İÖ 2. yüzyıl başlarında en parlak dönemini yaşadı. Ama bunu izleyen yüzyıl içinde ye­tersiz yöneticiler elinde hızla zayıfladı. Krallığını vasiyetle Roma’ya bırakan IV. Nikomedes’in (hd İÖ 94-74) ölümünden sonra, bölge Bithynia-Pontos adlı Roma eyaletinin bir parçası durumuna geldi.

Bitinya’mn başlıca kentleri Prusa (Bur­sa), Myrleia (Mudanya), Kios (Gemlik), Nikaia (İznik), sonradan Nikomedeia adı­nı alan Astakos (İzmit), Khalkedon (Kadı­köy) ve Herakleia Pontika’ydı (Karadeniz Ereğlisi). Bu kentlerden dolayı ticaret ve ulaşım açısından önem taşıyan bölgede öteki önemli gelir kaynaklan tarım, keres­tecilik, şarapçılık ve mermercilikti.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.