2:48 pm - Perşembe Kasım 25, 0613
Sponsorlu bağlantılar

Düz Lise Kayıtları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak

Çarşamba, 13 Temmuz 2011, 16:12 | Genel | 98 Yorum
by admin
Sponsorlu bağlantılar

Sınavsız öğrenci alan liselere kayıtlar 1 ile 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU yayınladığı genelgede şöyle dedi:

2015 2016 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtları, e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Bu uygulama ile; ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontenjan tespitlerinin daha sağlıklı yapılması, veli ve öğrencilerin kendi semtlerindeki okulları sahiplenmesi, ulaşımda zaman tasarrufunun sağlanması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere daha fazla zaman ayrılabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere; öğrencilerin, velilerinin ikamet adreslerine en yakın genel liseler, meslek liseleri, çok programlı liseler veya meslekî ve teknik eğitim merkezlerine yerleştirilmesi esas

alınmıştır.

Bu itibarla; sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarına 2015 2016 eğitim-öğretim yılında yapılacak yeni kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

1-     Elektronik ortamda yapılacak e-kayıt başvurulan konusunda; il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri, veli ve öğrenciler; Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “e-kayıt modülü” üzerinden bilgi giriş işlemlerini, kayıt-kabul şartlarını, program/alan/dal tanıtımlarını takip edebileceklerdir.

2-     İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında “Öğrenci Yerleştirme Komisyonları” kurulacaktır.

3-    Uygulama, tüm il merkezleri ile Genelge kapsamında kayıt yapılacak birden fazla ortaöğretim kurumunun bulunduğu ilçelerde yapılacaktır.

4-    e-kayıttan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında; ilçe millî eğitim şube müdürleri ve ortaöğretim kurumu müdürleri ile bilgilendirme toplantıları yapılarak, başvuru ve kayıtlarda uygulanacak esaslar açıklanacaktır.

5-    İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, her türlü basın yayın organları aracılığıyla ilgili Genel Müdürlüklerin web sayfalarındaki bilgilerden de yararlanarak sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında uygulanan program/alan/dallar ile e-kayıtın tanıtımını sağlayarak kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Ayrıca okul tanıtım bilgileri il/ilçe ve okulların web sayfalarında yayımlanacak ve okullarda velilerin görebilecekleri yerlerde ilan edilecektir.

6-    Öğrenci Yerleştirme Komisyonları, okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarını, ilgili okul müdürleri ile koordineli olarak belirleyerek ortaöğretim kurumu müdürlüklerine duyurusunu yapacaklardır.

7-    Kontenjan belirlemesi yapılırken, sınıf mevcutları imkânlar dâhilinde 40’ı aşmayacak şekilde planlanacaktır.

8-         Okullar, http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, komisyonca belirlenen kontenjanlarını programa kaydedeceklerdir.

9-   Aday kayıtları; genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 01-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday kaydı yapılırken;

a)    Okul müdürlükleri, kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, diploma notları ve adres bilgilerini e-Okul sisteminden (http://e-okul.meb.gov.tr), T.C. Kimlik Numarası ve İlköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp, kontrol edeceklerdir.

b)    Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri meslek lisesi müdürlüklerince yapılacaktır.

c)      Genel liselere aday kayıtlarında bölge ve ikametgah adresi esas alınacaktır. Genel liseye kayıt olacak adayın ikameti, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca belirlenmiş olan okulun bölgesi sınırları içerisinde ise kaydı yapılacaktır.

d)   Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihi yapılacaktır.

e)   Adaylar hem genel liseye hem meslek lisesine kayıt yaptıramayacaklardır.

10-      Aday başvurularının, belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda;

a)    Meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapılacaktır.

b)     Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle aday kaydı yapılacak, kontenjan fazlası olan diğer öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere dengeli bir biçimde dağıtılarak gerçekleştirilecektir.

c)    (a) ve (b) şıklarında belirtilen hususların uygulanmasından sonra da herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilerek gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacaktır.

11-      İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Komisyonları, internet sayfalarında okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaşabilecekleri kişileri ve irtibat telefonlarını ilan edeceklerdir.

5-      Aday kayıtları tamamlandıktan sonra okullar ve Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak, kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 05 Eylül 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

12-         İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 06-16 Eylül 2011 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

13-       “2011 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı” esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı olarak kazanan/yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu şartı aranmayacaktır.

14-     Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca; sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklarının yeni kayıtları, istemeleri hâlinde ikamet adreslerine bakılmaksızın görevli oldukları okullara yapılacaktır.

15-     Kontenjan açığı bulunması halinde; öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne- babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerimizin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri halinde, istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılacaktır.

Mazeretleri nedeniyle, 01-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından, yeni öğretim yılı başlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu yönetimi anlayışı gereğince hazırlanan Bakanlığımızın 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda yer alan “3.6” nolu “Eğitimde kademeler arası geçişteki kayıpları en aza indirmek için ilköğretimden ortaöğretime geçişte %85 olan ülke oranını 2014 yılı sonuna kadar %95’in üzerine çıkarmak” ve “4.1” nolu “Ortaöğretim içerisinde mesleki teknik eğitimin okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar en az %50’ye çıkarmak” stratejik hedefleri ile Bakanlığımız Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde duyurusu yapılan “Özellikle Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması” konulu 16.06.2010 tarihli ve 2010/38 nolu Genelge doğrultusunda, ilköğretimden mezun olan çocuklarımızın ortaöğretime kazandırılması hususuna önem verilecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, öğrenci ve velilerimizden kayıt sırasında hiçbir surette zorla bağış ve gereksiz belge istenilmemesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Milli Eğitim Bakanı …

2011 Düz Lise Kayıtları Ne Zaman Yapılacak,Düz Lise Kayıt Tarihleri 2015 2016,Düz Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor 2011, Düz Lise Son Kayıt Tarihleri 2011,Düz Liseye Kayıtta Ücret Bağış Verilecekmi Zorunlu mu 2015 2016

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın

98 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Düz Lise Kayıtları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak"

 1. haşimcan diyor ki:

  benim okul puanım 53 düz liseye kayıt yaptıramadım kayıt yaptıran varmı ve nasıl yaptınız lütfenn söylermisiniz? arkadaşlar:((

 2. ozan demirel diyor ki:

  tercih yapmadım.nasıl kayıt olabilirimç

 3. murat diyor ki:

  selam herkez diyor buqun açıklanacak diploma sonuçlarıı ama milli eğitim açıkllamımış ? nerden bakıldıqına bilen varmıı

 4. salih diyor ki:

  benim diploma puanım 80 5 tane tercih yaptım sonuçlarını nerden bakabilirim

 5. korhan diyor ki:

  benim diploma puanım 65.84 düz liselere ön kayıt yaptırdım şimdi ne yapıcam istediğime kayıt yaptırabiliyormuyum……

 6. aksaraylı (Mustafa Güden) diyor ki:

  beyler ben mustafa 2012 lise kayıtları son gün nezaman?

 7. mustafa güden diyor ki:

  2011 de lise birinci dönem terk ettim sonra dışardan yazıldım ama sınavların hiç birine katılmadım şimdi düz lise ye gitmeyi düşünüyorum.lise bittikten sonra polis olmak için ünüversite okumak şartmı

 8. emine diyor ki:

  benim sbs puanım 295 kız meslek lisesine gitmek istiyorum,gidebilirmiyim

 9. yeşim diyor ki:

  ben düz liseye gitmeyi düşünüyarum gaziantepte uturuyorum hangi liseye gidiceğimi şaşırdım diploma puanıyla alan en iyi düz lise hangisi birde düz lisede doktor olmak zormu

 10. ozan diyor ki:

  arkadaşlar benim sbs puanı 389,666 diploma kötü 46,20 ne tür liseye gidebilirim yardım ederseniz sevinirim

 11. sevdee diyor ki:

  ben size bişiy soracaktım düz lise kayıtları ne zaman bitiyor acaba

 12. rabia irten diyor ki:

  sonuçlar açıklandı 2tane meslek lisesi tercih etmiştim ama kazandığı okul bölümünde kazanamadınız diyor ne yapmalıyım şimdi lütfen yardımcı olun.

 13. asude diyor ki:

  büşracığım ünivrste de istediğin bölümü seçersen nie olmayasın ki ….

 14. asude diyor ki:

  yha bhen e-okula girdim orda mslek lsesi sonuçları içn tikla diodu tıkladım açıldı …ama siz nasl açamadınız ya…:d

 15. Hatice diyor ki:

  benim diploma puanım 97.78 ama maalesef oys kötü o yüzden düz liseye gitcem of nasıl şans bu ya…

 16. eray diyor ki:

  slm arkadaşilar açıklandı ön kayıt meslek liselerine
  adres e okul ön kayıt

 17. banu balcı diyor ki:

  Canım Türkiyem bir kez daha tatil yaptı,ayın 5’in de açıklanacağı duyurulan sonuçlar açıklanamadı.Eyy bütün yazı stres içinde geçiren gençler ve veliler biraz daha sabır.

 18. fatih diyor ki:

  ya düz liseye nasıl kaydolourum yazdım başka şeyler çıkıyor ne biçim site

 19. zekayikirişçi diyor ki:

  vay arkadaş ya bi türlü açıklan mıyor souç ya davşan kız gelsede sonuca beraber baksak parti vversek kütükte şuan kızlarla meşgul sonuca sen bak knk bn daha sonra telafi ederim dedi.

 20. elifffffff diyor ki:

  saat 3′ ü geçiyor ama açıklandımı bulamıyorum yardım edin

 21. burcu diyor ki:

  ya bu site ne biçim şey hangi siteden girmemiz lazım kafayı yiycem ya

 22. burcu diyor ki:

  ben edirnede ticerete ön kayt yaptırdım diploma puanım 65.71 sizce gidebelirmiyim o okula ve bu ön kayıt sonuçlarını nerden öğrenicez

 23. ecem diyor ki:

  ya nerde bu sonuçlar 12 den beri arıyorumm bişey yokk patlıcam artıkkkk…

 24. senem diyor ki:

  arkadaşlar ben 2 inci tercih yaptım amam bekliyorum kaçta açıklancak.

 25. senem diyor ki:

  ya akadaşlar sonuçlar kaçta açıklancak e-okulda göstermiyo ne yapmalıyımm

 26. Küßra diyor ki:

  arkadaşlar bnde qece 12den beri bekliorm ama daha bi sonuç yok diğer arkadaşlarmızın dediği qibi bncede saat 3den snra yada 5’den snra açıklanacak saat 3de yine buluşalm..

 27. hümeyra diyor ki:

  saat 3’e kadar nasıl beklicem yha..

 28. gmze diyor ki:

  ya nerden açıklanıyor biri yardım etsin

 29. elif diyor ki:

  ön kayıt sonuçları kesin saat 3de mi açıklanacak kesin bişiy söleyin!!!!!!!! ya

 30. İlker diyor ki:

  BEYLERR BUGUN YANI 05 EYLÜL 2011 MESLEK LİSE TERCİH SONUÇLARI BUGUN SAAT 15:00 DAN SONRA MI AÇIKLANACAK BAZI ARKADAŞLAR BURAYA ÖYLE YAZMIŞDA ?=????

 31. elif diyor ki:

  ya bi saat belirlemeleri gerekiyor bügün mü yarın mı herkes başka birşey söylüyor ya artık açıklansın:(:(

 32. ido diyor ki:

  arkadaşlar saat 15:00 de açıklanacaktır.. Kesin bilgi degildir!

 33. mert diyor ki:

  la sonular 6 eylul de acılan caktı hala açık lan madı

 34. şaban diyor ki:

  arkadaşlar ya on kayıt yaptırdım ama nereden bakıcaz sonuçlara acil nolur yardımcı oln .

 35. MeLancoLıck"s diyor ki:

  arkadaşlar nerden bekıldığını bulabilen yokmu ??

 36. dilek diyor ki:

  ya sonuçlar nie açıklanmadı kafayı yiyeceğm bir bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin :(((

 37. Büşra akğöz diyor ki:

  Ben BÜŞRA AKGÖZ YARDIMLARINIZ içi teşekkür ederi. sizin sayeniz de ne yapaçağımı bilyorum ben bir kaza dolayı sınavsız öğren ci alan liselere tercih yaptık bunu sınıf öğretmenim yaptı . sonuçları öğrenmek için e okula mı yoksa meb den mi bakaçağım.:[(lütfen yardım edin ne olur ACİL LÜTFEN ):[:[:[:8

 38. Sevcan diyor ki:

  Diploma 86,78 sizde ne olurr.?

 39. Sevcan diyor ki:

  Bunlar adamı deli ederler hani sonuçlar ya…!

 40. Merve diyor ki:

  Of bi cevap bilen de mi yok
  !!! .@

 41. Merve diyor ki:

  Of bakmadığım yer kalmadı ya hani sonuçlar????

 42. gökay ö. diyor ki:

  off acklanmadımı ya

 43. gökay ö. diyor ki:

  ARk baktım ama başvuru yapılmamıs yazyor off ! ama geçerlide !

 44. Rabik diyor ki:

  hay ya ne zaman açıklanacak

 45. Kısmet diyor ki:

  Hala açıklanmadımı sonuçlar ? ben başvurmu yaptım geçerli demesine rağmen e okula baktığımda Meslek Lisesi Alana Geçiş Sonuçlarında ‘Alan Seçim Başvurunuz Bulunamamıştır .’ Diyor. Bilginiz varmı arkadaslar ?
  Saat 00:48 , 05.09.11

 46. Hasan Çetinkaya diyor ki:

  Saat=00:36 Tarih=05.09.2011
  Hala nie açıklanmadı ya :S

 47. elif diyor ki:

  ya sonuçlar nereeden bakılıyor…

 48. elif diyor ki:

  ya ben ön kayıt yaptırdım sonuçlarına nereden bakıcaz hala bulamadım acil…

 49. ibrahim diyor ki:

  benim diploma puanım 55.78 :D

 50. ibrahim diyor ki:

  Bende meslek liselerine kayıt yapmak istiyorum ama benim diploma puanım yetmiyor diyorlar meslek liselerine kayıt yaptırmam için neler gerekiyor nerelerden yardım almam gerekiyor en kısa zamanda bana ne yapmam gerktiğini söylerseniz memnun olurum

 51. ido diyor ki:

  asıl kayıtlar 6 eylül – 16 eylül arasında

 52. suzan diyor ki:

  puanın 75.00 den itibaren olursa bütün meslek liseleri alıyor ablam ögretmen ordan biliyorum ama 75 den aşagı olanlarda yedeklerden geçiş yaptıracaklr aslında birazda şansa ihtiyaç var ii şanslar……….

 53. Alper diyor ki:

  ARKADASLAR ASIL KAYIT TARİHLERİ KACINDA ?

 54. Ege Krblt diyor ki:

  Benimde 66 notum ticarette onkayit yaptirdim alirlar mi Acaba Beyler

 55. fahri diyor ki:

  meslek lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak

 56. gülsüm diyor ki:

  benim diploma puanım 83,97. sbs 310. meslek liselerine tercih yaptım fakat düz liselere ön kayıt yaptırmam gerekiyormuş ve ben yaptırmadım bu gidişle açıkta kalacağım galiba kartal disk kız teknik ve meslek lisesi diploma puanıyla alıyor mu arkadaşlar cevap yazarsanız sevinirim.

 57. sbs yandaşı diyor ki:

  feyza ben oraya gitcem arkadaşlar sonuçları 5 eylül pazartesi saat 15.00 sonra bu sitede ilan edilecektir kayıtlar 6-16 eylül tarihleri arasındadır ……….

 58. ido diyor ki:

  ya asıl kayıtlar nezaman baslıoo cvp lütfen ben tercih yaptım nereden bakıcam nasıl kayıt olcamçç

 59. fyza diyor ki:

  arkadaşlar ben hem düz mesleklere hemde tekniklere tercih yaptım düz meslek liselerinin sonuçlarını nerden öğrenebilirim ? Diploma notum: 71,04. Arkadaşlar bide aranızda Bakırköy Kız Meslek Lisesine giden varsa özellikle cevap yazabilir mi ? ? Şimdiden teşekkürleer. :)

 60. :) diyor ki:

  ya e okul sınavsız kayıta basvuru yaptım bugn açıklanacaktı ama bir sey gözükmüyo napacam ben yardım edrmsnzz Lütfenn!! :(

 61. hatice diyor ki:

  arkadaşlar benim puanım 55 :( sanırım bu çok düşük puanla edebiyat veya radyo televizyon bölümüne istesemde düz liseye kabul etmezler… ?? bu konuda bilgisi olanlar bana yardımcı olur musunuz ???

 62. fatmanur diyor ki:

  ben sanırım açıkta kalıcam bu gidişle hala bir adam gibi lise bulamadım diploma puanım :77 ama sbs puanım 295 ben nereye girebilirim

 63. ,** diyor ki:

  ben düz lise ön kyıt yaptırdım sizce kazanırmıyım diplomam 73

 64. suzan diyor ki:

  arkadaşlar herkeze slm öncelike düz lise veye anadolu lisesi farketmiyo çünkü ikiside seni ünüversiteye hazırlıyo haklısınız yüksek liselerden geçiş daha kolay oluyo ama puanı düşük yada düz liseye gidecek olan varsada üzülmeyi kenara bırakıp önüne baksın lisede başarılı olup ünüversite sınavını kazansın bütün liseye gidecekk arkadaşlarıma başarılar diliyorum…(ZOR Bİ HAYAT BİZLERİ BEKLİYO PES ETMEYİN)

 65. BARIŞ ÜNAL diyor ki:

  büşra akgöz besyo okumak için illa düz lise bitirmek gerekmez

 66. BARIŞ ÜNAL diyor ki:

  BÜŞRA AKGÖZ beden eğitmi meslek yüksek okuluna gitmek için illa düz lise okumak gerekmez..detaylı bilgi istersen msn adresime yaz

 67. BErkSayGın diyor ki:

  ARKADAŞLAR BENİM DİPLOMA PUANIM 84 NE YAPMALIYIM

 68. wEst. diyor ki:

  diplomam 83 bilgisayar _?

 69. wEst. diyor ki:

  diplomam 83,75 bilgisayara girebilirmiyim

 70. arkim diyor ki:

  yorumlarımızın hemen cevabını gönderirseniz sevinirm

 71. zeynep diyor ki:

  benim arkadaşım meslek lisesine gitmeyi düşünyor acaba şahinbey kız teknek ve meslek lisesine diploma puanı yetiyor mu? diploma puanı 73,45

 72. birce diyor ki:

  meslek liselerinin sonuçları ne zaman belli olcak ona göre ne zaman kayıt yaptırcaz ve ne gerekli kayıt için şimdiden teşekkürler hemen cevap verirseniz sevinirim

 73. recepakyol diyor ki:

  benim diploma puanaım 75,58 anadolulisesisene gidebilme imkanım varmı
  cevap yazarsanaız sevinirim

 74. EMİNE diyor ki:

  BÜŞRA AKGÖZ diyor ki:
  29 Temmuz 2011, 18:27
  ben ankara mamak,ta oturuyorum ben baden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum, bana düz liseye gitmelisin dediler ama annem endüstiriye gönderiyor.ben entüstiriye gidersem beden eğitim öğretmeni ola bilirmiyim??? LÜTFEN CEVAP YAZIN NE OLUR!!! :[ :[ BÜŞRA BEDEN EĞİTİ ÖĞRETMENİ OLMAK İÇİN HERHANGİ BİR LİSEDEN MEZUN OLMAK YETERLİ DÜZ VEYA MESLEK FARKETMİYOR BARAJI AŞ YETENEK SINAVINI VER

 75. hakan kotan diyor ki:

  anadolu lisesi pkk var.

 76. nur diyor ki:

  google sınavsız öğrenci alan liseler yazarsanız orda kod larıyla beraber listesi var.sonrada e-okuldan ortaöğretim kayıt kısmına girip kaydınızı yazın .kaydet deyin.sembolle gösterilmiş disket şeklinde .güvenlik kodunuz orda yazıyor.kolay gelsin

 77. burak diyor ki:

  slm ben kayıt yapamıyorum bana biraz yardımcı olursanız sevinirim giriş kodunu okuldan alıcaksın

 78. ümmühan diyor ki:

  Arkadaşlar bu sınavsız yerleşilen meslek liseleri hangileri oluyor bunu nerden ve nasıl ögrencem yardımcı olursanız sevinirim…acil olarak….şimdiden teşekkürler…:)

 79. ümmühan diyor ki:

  arkadaşlar sınavsız ögrenci alan meslek liseleri hangileri oluyo bunu nerden ve nasıl ögrencem yardımcı olursanız sevinirim…acil olarak lütfen…şimdiden tşkkrler…

 80. mehmet diyor ki:

  diploma notum 77 puanım düşük bu nasıl oluyo öğretmenler akademik eğitime gitmemi istiyo ama puanım düşük keşke diploma notu ile alsalar

 81. emine diyor ki:

  ınternetten kayıt yaptıracam ama giriş kodu istiyor.öyle bi kod çıkmıyor ne yapmalıyım?

 82. Nisshmt2 diyor ki:

  Bendüz liseye gitmek istiyorum ama kayıt için ne gerekli bilmiyorum lütfen

 83. servet diyor ki:

  benim kızım avcılarda liseye gitmek istiyo ama para vermeden yazdıramazsın diyorlar ben ne yapacamı şaşırdım puanı 76,9 internet yapın diyorlar ne olur bana akıl verin

 84. Nihan diyor ki:

  düz meslek lisesine ön kayıt yapıcam fakat tercih kodu istiyo nereden bulabilirim ????????

 85. Nihan diyor ki:

  Ya meslek liselerini tercih kodlarına nereden bakıyoruz ?? Düz mesleğe gidicem fakat tercih kodu istiyo yardım edin lütfeennn :(

 86. iremmmm diyor ki:

  Benmde diploma puanım 85. sbs puanlrm düşük anadoluya ve sağlk mesleğe giremiyorm .düze gidicem herhlde..s

 87. SaNaNe diyor ki:

  ya böyle saçma sapan sınav sistemi olamaz siz nasıl anlarsınız 2 saatlik bir sınavda öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğunu benim diploma puanım 80,40 ama sbs de bu başarıyı malesef gösteremedim bu saçma sınav sorularının kurbanı oldum şimdi benden kötü notlara sahip kişiler benden daha iyi liseleri kazandılar ve ben şimdi düz liseye gitmek zorundayım. sınavda bir anlık dalgınlığın bedeli bu olmamalı bence.neyse BAŞARILI ÖĞRENCİ HER GİTTİĞİ YERDE BAŞARILIDIR bu lise ne kadar kötü olursa olsun

 88. kenan diyor ki:

  büşra tam bilmiyorum ama olamassın herhalde :)

 89. kenan diyor ki:

  arakadaşlar düz liselerde oturdugum yer biraz uzak ama orası burayı almıyo diyolar öyle bişey varnı

 90. BÜŞRA AKGÖZ diyor ki:

  ben ankara mamak,ta oturuyorum ben baden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum, bana düz liseye gitmelisin dediler ama annem endüstiriye gönderiyor.ben entüstiriye gidersem beden eğitim öğretmeni ola bilirmiyim??? LÜTFEN CEVAP YAZIN NE OLUR!!! :[ :[

 91. gül diyor ki:

  ben çengelköy lisesinde okumak istiyorum ama ümraniyedeyim istediğim liseye kayıt ola bilirmiyim cevap yazarsanız çok sevinirm

 92. Oğuz Kağan diyor ki:

  Ümit benimde 81.64 ama okulda gösterdiğim başarıyı sınavlarda gösteremedim ve şimdide elektrik elektronik alanını yazdım ve asil olarak girdim en önemlisi (MEMNUNUM)

 93. ümit duran diyor ki:

  bnm diploma puanım 83.96 ama düz liseye gidicem

 94. sjfrıws diyor ki:

  başlaycam liselere işi öyle zorlaştırıyorlarki şerefsizler gitsek kafaya göre bir liseye girsek……………

 95. Murat diyor ki:

  Kız kardeşim bu sene ilköğretimden mezun oldu fakat yüksek bir puan elde edemedi.Bu durumda biz tercih döneminde tercih yapsak düz liselere kayıt yaptırma hakkımız olur mu tekrar?
  yardımcı olursanız en kısa zamanda sevinirim..

 96. isimsiz diyor ki:

  Ben Çvuşbaşı/Beykozda oturuyorum ben çekmeköy toki lisesin gtimek istiyorum yok sorunu var diye ben gidemicem mi?Ama yakınımızdaki lisede çok kötü lise.Diploma puanımda 75.36.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.