Düz Lise Kayıtları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak

Çarşamba, 13 Temmuz 2011, 16:12 | Genel | 98 Comments
by admin

Sınavsız öğrenci alan liselere kayıtlar 1 ile 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU yayınladığı genelgede şöyle dedi:

2016 2017 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtları, e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Bu uygulama ile; ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontenjan tespitlerinin daha sağlıklı yapılması, veli ve öğrencilerin kendi semtlerindeki okulları sahiplenmesi, ulaşımda zaman tasarrufunun sağlanması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere daha fazla zaman ayrılabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere; öğrencilerin, velilerinin ikamet adreslerine en yakın genel liseler, meslek liseleri, çok programlı liseler veya meslekî ve teknik eğitim merkezlerine yerleştirilmesi esas

alınmıştır.

Bu itibarla; sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarına 2016 2017 eğitim-öğretim yılında yapılacak yeni kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

1-     Elektronik ortamda yapılacak e-kayıt başvurulan konusunda; il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri, veli ve öğrenciler; Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “e-kayıt modülü” üzerinden bilgi giriş işlemlerini, kayıt-kabul şartlarını, program/alan/dal tanıtımlarını takip edebileceklerdir.

2-     İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında “Öğrenci Yerleştirme Komisyonları” kurulacaktır.

3-    Uygulama, tüm il merkezleri ile Genelge kapsamında kayıt yapılacak birden fazla ortaöğretim kurumunun bulunduğu ilçelerde yapılacaktır.

4-    e-kayıttan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında; ilçe millî eğitim şube müdürleri ve ortaöğretim kurumu müdürleri ile bilgilendirme toplantıları yapılarak, başvuru ve kayıtlarda uygulanacak esaslar açıklanacaktır.

5-    İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, her türlü basın yayın organları aracılığıyla ilgili Genel Müdürlüklerin web sayfalarındaki bilgilerden de yararlanarak sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında uygulanan program/alan/dallar ile e-kayıtın tanıtımını sağlayarak kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Ayrıca okul tanıtım bilgileri il/ilçe ve okulların web sayfalarında yayımlanacak ve okullarda velilerin görebilecekleri yerlerde ilan edilecektir.

6-    Öğrenci Yerleştirme Komisyonları, okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarını, ilgili okul müdürleri ile koordineli olarak belirleyerek ortaöğretim kurumu müdürlüklerine duyurusunu yapacaklardır.

7-    Kontenjan belirlemesi yapılırken, sınıf mevcutları imkânlar dâhilinde 40’ı aşmayacak şekilde planlanacaktır.

8-         Okullar, http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, komisyonca belirlenen kontenjanlarını programa kaydedeceklerdir.

9-   Aday kayıtları; genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 01-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday kaydı yapılırken;

a)    Okul müdürlükleri, kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, diploma notları ve adres bilgilerini e-Okul sisteminden (http://e-okul.meb.gov.tr), T.C. Kimlik Numarası ve İlköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp, kontrol edeceklerdir.

b)    Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri meslek lisesi müdürlüklerince yapılacaktır.

c)      Genel liselere aday kayıtlarında bölge ve ikametgah adresi esas alınacaktır. Genel liseye kayıt olacak adayın ikameti, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca belirlenmiş olan okulun bölgesi sınırları içerisinde ise kaydı yapılacaktır.

d)   Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihi yapılacaktır.

e)   Adaylar hem genel liseye hem meslek lisesine kayıt yaptıramayacaklardır.

10-      Aday başvurularının, belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda;

a)    Meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapılacaktır.

b)     Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle aday kaydı yapılacak, kontenjan fazlası olan diğer öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere dengeli bir biçimde dağıtılarak gerçekleştirilecektir.

c)    (a) ve (b) şıklarında belirtilen hususların uygulanmasından sonra da herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilerek gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacaktır.

11-      İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Komisyonları, internet sayfalarında okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaşabilecekleri kişileri ve irtibat telefonlarını ilan edeceklerdir.

5-      Aday kayıtları tamamlandıktan sonra okullar ve Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak, kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 05 Eylül 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

12-         İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 06-16 Eylül 2011 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

13-       “2011 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı” esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı olarak kazanan/yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu şartı aranmayacaktır.

14-     Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca; sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklarının yeni kayıtları, istemeleri hâlinde ikamet adreslerine bakılmaksızın görevli oldukları okullara yapılacaktır.

15-     Kontenjan açığı bulunması halinde; öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne- babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerimizin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri halinde, istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılacaktır.

Mazeretleri nedeniyle, 01-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından, yeni öğretim yılı başlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu yönetimi anlayışı gereğince hazırlanan Bakanlığımızın 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda yer alan “3.6” nolu “Eğitimde kademeler arası geçişteki kayıpları en aza indirmek için ilköğretimden ortaöğretime geçişte %85 olan ülke oranını 2014 yılı sonuna kadar %95’in üzerine çıkarmak” ve “4.1” nolu “Ortaöğretim içerisinde mesleki teknik eğitimin okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar en az %50’ye çıkarmak” stratejik hedefleri ile Bakanlığımız Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde duyurusu yapılan “Özellikle Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması” konulu 16.06.2010 tarihli ve 2010/38 nolu Genelge doğrultusunda, ilköğretimden mezun olan çocuklarımızın ortaöğretime kazandırılması hususuna önem verilecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, öğrenci ve velilerimizden kayıt sırasında hiçbir surette zorla bağış ve gereksiz belge istenilmemesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Milli Eğitim Bakanı …

2011 Düz Lise Kayıtları Ne Zaman Yapılacak,Düz Lise Kayıt Tarihleri 2016 2017,Düz Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor 2011, Düz Lise Son Kayıt Tarihleri 2011,Düz Liseye Kayıtta Ücret Bağış Verilecekmi Zorunlu mu 2016 2017

98 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Düz Lise Kayıtları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak"

 1. haşimcan diyor ki:

  benim okul puanım 53 düz liseye kayıt yaptıramadım kayıt yaptıran varmı ve nasıl yaptınız lütfenn söylermisiniz? arkadaşlar:((

 2. ozan demirel diyor ki:

  tercih yapmadım.nasıl kayıt olabilirimç

 3. murat diyor ki:

  selam herkez diyor buqun açıklanacak diploma sonuçlarıı ama milli eğitim açıkllamımış ? nerden bakıldıqına bilen varmıı

 4. salih diyor ki:

  benim diploma puanım 80 5 tane tercih yaptım sonuçlarını nerden bakabilirim

 5. korhan diyor ki:

  benim diploma puanım 65.84 düz liselere ön kayıt yaptırdım şimdi ne yapıcam istediğime kayıt yaptırabiliyormuyum……

 6. aksaraylı (Mustafa Güden) diyor ki:

  beyler ben mustafa 2012 lise kayıtları son gün nezaman?

 7. mustafa güden diyor ki:

  2011 de lise birinci dönem terk ettim sonra dışardan yazıldım ama sınavların hiç birine katılmadım şimdi düz lise ye gitmeyi düşünüyorum.lise bittikten sonra polis olmak için ünüversite okumak şartmı

 8. emine diyor ki:

  benim sbs puanım 295 kız meslek lisesine gitmek istiyorum,gidebilirmiyim

 9. yeşim diyor ki:

  ben düz liseye gitmeyi düşünüyarum gaziantepte uturuyorum hangi liseye gidiceğimi şaşırdım diploma puanıyla alan en iyi düz lise hangisi birde düz lisede doktor olmak zormu

 10. ozan diyor ki:

  arkadaşlar benim sbs puanı 389,666 diploma kötü 46,20 ne tür liseye gidebilirim yardım ederseniz sevinirim

 11. sevdee diyor ki:

  ben size bişiy soracaktım düz lise kayıtları ne zaman bitiyor acaba

 12. rabia irten diyor ki:

  sonuçlar açıklandı 2tane meslek lisesi tercih etmiştim ama kazandığı okul bölümünde kazanamadınız diyor ne yapmalıyım şimdi lütfen yardımcı olun.

 13. asude diyor ki:

  büşracığım ünivrste de istediğin bölümü seçersen nie olmayasın ki ….

 14. asude diyor ki:

  yha bhen e-okula girdim orda mslek lsesi sonuçları içn tikla diodu tıkladım açıldı …ama siz nasl açamadınız ya…:d

 15. Hatice diyor ki:

  benim diploma puanım 97.78 ama maalesef oys kötü o yüzden düz liseye gitcem of nasıl şans bu ya…

 16. eray diyor ki:

  slm arkadaşilar açıklandı ön kayıt meslek liselerine
  adres e okul ön kayıt

 17. banu balcı diyor ki:

  Canım Türkiyem bir kez daha tatil yaptı,ayın 5’in de açıklanacağı duyurulan sonuçlar açıklanamadı.Eyy bütün yazı stres içinde geçiren gençler ve veliler biraz daha sabır.

 18. fatih diyor ki:

  ya düz liseye nasıl kaydolourum yazdım başka şeyler çıkıyor ne biçim site

 19. zekayikirişçi diyor ki:

  vay arkadaş ya bi türlü açıklan mıyor souç ya davşan kız gelsede sonuca beraber baksak parti vversek kütükte şuan kızlarla meşgul sonuca sen bak knk bn daha sonra telafi ederim dedi.

 20. elifffffff diyor ki:

  saat 3′ ü geçiyor ama açıklandımı bulamıyorum yardım edin

 21. burcu diyor ki:

  ya bu site ne biçim şey hangi siteden girmemiz lazım kafayı yiycem ya

 22. burcu diyor ki:

  ben edirnede ticerete ön kayt yaptırdım diploma puanım 65.71 sizce gidebelirmiyim o okula ve bu ön kayıt sonuçlarını nerden öğrenicez

 23. ecem diyor ki:

  ya nerde bu sonuçlar 12 den beri arıyorumm bişey yokk patlıcam artıkkkk…

 24. senem diyor ki:

  arkadaşlar ben 2 inci tercih yaptım amam bekliyorum kaçta açıklancak.

 25. senem diyor ki:

  ya akadaşlar sonuçlar kaçta açıklancak e-okulda göstermiyo ne yapmalıyımm

 26. Küßra diyor ki:

  arkadaşlar bnde qece 12den beri bekliorm ama daha bi sonuç yok diğer arkadaşlarmızın dediği qibi bncede saat 3den snra yada 5’den snra açıklanacak saat 3de yine buluşalm..

 27. hümeyra diyor ki:

  saat 3’e kadar nasıl beklicem yha..

 28. gmze diyor ki:

  ya nerden açıklanıyor biri yardım etsin

 29. elif diyor ki:

  ön kayıt sonuçları kesin saat 3de mi açıklanacak kesin bişiy söleyin!!!!!!!! ya

 30. İlker diyor ki:

  BEYLERR BUGUN YANI 05 EYLÜL 2011 MESLEK LİSE TERCİH SONUÇLARI BUGUN SAAT 15:00 DAN SONRA MI AÇIKLANACAK BAZI ARKADAŞLAR BURAYA ÖYLE YAZMIŞDA ?=????

 31. elif diyor ki:

  ya bi saat belirlemeleri gerekiyor bügün mü yarın mı herkes başka birşey söylüyor ya artık açıklansın:(:(

 32. ido diyor ki:

  arkadaşlar saat 15:00 de açıklanacaktır.. Kesin bilgi degildir!

 33. mert diyor ki:

  la sonular 6 eylul de acılan caktı hala açık lan madı

 34. şaban diyor ki:

  arkadaşlar ya on kayıt yaptırdım ama nereden bakıcaz sonuçlara acil nolur yardımcı oln .

 35. MeLancoLıck"s diyor ki:

  arkadaşlar nerden bekıldığını bulabilen yokmu ??

 36. dilek diyor ki:

  ya sonuçlar nie açıklanmadı kafayı yiyeceğm bir bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin :(((

 37. Büşra akğöz diyor ki:

  Ben BÜŞRA AKGÖZ YARDIMLARINIZ içi teşekkür ederi. sizin sayeniz de ne yapaçağımı bilyorum ben bir kaza dolayı sınavsız öğren ci alan liselere tercih yaptık bunu sınıf öğretmenim yaptı . sonuçları öğrenmek için e okula mı yoksa meb den mi bakaçağım.:[(lütfen yardım edin ne olur ACİL LÜTFEN ):[:[:[:8

 38. Sevcan diyor ki:

  Diploma 86,78 sizde ne olurr.?

 39. Sevcan diyor ki:

  Bunlar adamı deli ederler hani sonuçlar ya…!

 40. Merve diyor ki:

  Of bi cevap bilen de mi yok
  !!! .@

 41. Merve diyor ki:

  Of bakmadığım yer kalmadı ya hani sonuçlar????

 42. gökay ö. diyor ki:

  off acklanmadımı ya

 43. gökay ö. diyor ki:

  ARk baktım ama başvuru yapılmamıs yazyor off ! ama geçerlide !

 44. Rabik diyor ki:

  hay ya ne zaman açıklanacak

 45. Kısmet diyor ki:

  Hala açıklanmadımı sonuçlar ? ben başvurmu yaptım geçerli demesine rağmen e okula baktığımda Meslek Lisesi Alana Geçiş Sonuçlarında ‘Alan Seçim Başvurunuz Bulunamamıştır .’ Diyor. Bilginiz varmı arkadaslar ?
  Saat 00:48 , 05.09.11

 46. Hasan Çetinkaya diyor ki:

  Saat=00:36 Tarih=05.09.2011
  Hala nie açıklanmadı ya :S

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.