Granitleşme Nedir

Cumartesi, 4 Mayıs 2013, 1:03 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Granitleşme Nedir

Granitleşme, başkalaşım (metamorfizma) süreçlerinin sonucunda granit ya da benzeri kayaçların oluşmasıdır. Bu süreç, kayaçların ergimiş granit bileşimlerinden oluştuğu magma süreçlerinin karşıtıdır. Granitleş­mede tortul kayaçlar herhangi bir ergime evresi geçirmeksizin katı durumda dönüşü­me uğrar. Bu sürecin tamamlanması için, katı hal yayılımı, buhar iletimi ya da sulu çözeltiler gibi bazı akışkanların hareketi sonucunda kayacın kimyasal bileşenlerinde eklenme ya da eksilmelerin oluşması gerekir.

Granitleşme, migmatit oluşumunda görül­düğü gibi, granit bileşimli korkayaçlann yüksek derecede başkalaşım geçirmiş başka kayaçlarla iç içe geçmesi sonucunda, küçük ve yerel ölçekli bir oluşum biçiminde gelişe­bilir; ama büyük granit kütleleri, büyük ölçekli bölgesel granitleşme süreçleri sonu­cunda oluşur. Büyük ölçekli granitleşme sonucunda ortaya çıkan en belirgin yapılar­dan biri, dönüşümlü olarak birbirini izle­yen, şiddetli başkalaşım geçirmiş kayaç, migmatit gnays, yaprak granit ve kütlesel granit katmanlarıdır; bu tür yapılara genel­likle kıvrımlanmış dağ bölgelerinin geniş kayaç karmaşıklarında rastlanır. Son yıllar­da değişik granit türlerinin birbirinden ayırt edilmesine yönelik çeşitli jeokimyasal ölçüt­ler belirlenmiştir; aynı jeolojik bölgeden çıkarılan granitler arasındaki farklılıktan açıklamak için, bu kayaçların granitleşme süreci sonucunda mı yoksa magmadan kristal-sıvı ayrışması yoluyla mı oluştuğuna bakılmaktadır.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.