Hasan Dağı Hakkında Bilgi

Pazartesi, 6 Mayıs 2013, 20:24 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Hasan Dağı, İç Anadolu Bölgesi’nde sön­müş yanardağ. Doğusundaki Melendiz Dağıyla birlikte, arasına bazı geniş bellerin sokulduğu bir dizi oluşturur. Bu sönmüş yanardağ dizisi Erciyes Dağından Ürgüp Platosuyla aynlır. Karaman’ın kuzeyindeki Karadağ’dan güneybatı-kuzeydoğu doğ­rultusunda Erciyes Dağına kadar uzanan kırık (fay) çizgisi üzerindedir. Aynı volka­nik yapıda ve gerçek birer yanardağ konisi görünümünde iki doruğu vardır. Büyük Hasan Dağı 3.268 m’ye. Küçük Hasan Dağı da 3.069 m’ye ulaşır.

Erciyes’ten sonra İç Anadolu Bölgesi’nin ikinci yüksek dağı olan Hasan Dağı, krateri­nin ve merkez konisinin iyi korunmuş olma­sı nedeniyle, aynı kırık çizgisi üstünde bulu­nan öteki sönmüş yanardağlardan daha genç görünür. Çevresinde Miyosen Bölüm (y. 26-7 milyon yıl önce) sonu ile Pliyosen Bölüm (y. 7-2,5 milyon yıl önce) başlarında başlayan yanardağ etkinliği bir süre durak­ladıktan sonra yeniden şiddetlenerek Kuva- terner (Dördüncü) Dönem (y. 2,5 milyon yıl öncesinden günümüze) başına değin sür­müştür. Miyosen Bölümden Kuvaterner Dönem başlarına değin aralıklarla hep aynı bacada meydana gelen püskürme sonucun­da Hasan Dağının yanardağ konisi her defasında büyüyerek kendini yenilemiştir. Hasan Dağının çevresinde görülen eklenti konilerin sayısı Erciyes’tekinden azdır. Büyük ve Küçük Hasan dağlarının çevresin­de de lav akıntılarına rastlanır. Taşpı- nar’m güneydoğusuna düşen 5-6 km uzunlu­ğundaki genç görünümlü lav dili ile Kılıçte- pe yakınlarında bulunan 6 km uzunluğunda­ki lav dili en tipik örneklerdir.

Hasan Dağı doğal bitki örtüsü açısından step görünümündedir. Kütleden kaynakla­nan kısa akışlı akarsular kapalı havzalarda kaybolur.

Hasan Dağı Özellikleri, Hasan Dağı Hakkında Bilgiler Verdik.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.