Kenelm Digby Kimdir

Çarşamba, 15 Mayıs 2013, 16:41 | Genel | 0 Yorum
by editor

Kenelm Digby Kimdir, Kenelm Digby Hayatı Biyografi

İngiliz siyaset adamı, filozof, ve doğa bilimci. Descartes ve Aristoteles felse­felerinin birleşiminden kaynaklanan bir düşünce geliştirmeye çalışmıştır.

11 Temmuz 1603’de Buckinghamshire’da Gay-hurst’te doğdu, 11 Haziran 1665’de Londra’da öldü. Babası, Kral I.James’e suikast düzenlemek suçuyla idam edilen bir soyluydu. Annesi tarafından inançlı bir Katolik olarak yetiştirildi. 1620’de Oxford Üniversitesindeki öğrenimini yarıda bırakarak, annesiyle Venedik’e gitti. 1623’de İngiltere’ye döndü. Kral I.Charles adına özellikle diplomasi işleriyle görevlendirilerek Fransa’ya gönderildi. 1642’de İngiltere’ye, 1643’de yeniden Fransa’ya dönerek, felsefeyle ilgili incelemelerini sürdürdü.

Fransa’da Descartes ile tanışan Digby, gezimci olmasına karşın, onun felsefesinden etkilendi. Des – cartesçı görüşü, Aristoteles’in metafiziğiyle kaynaştır­maya çalıştı. Doğabilimleri ile ilgili görüşlerinde de Descartes’ın etkisi sezilir. Digby’ye göre hava küresi, Güneş’ten gelen ve parçacıklardan oluşan ışınlarla doludur.Bu ışınlar nesnelere çarptıklarında,nesnelerin tözünden atomlar koparırlar. Atmosfer bu parçacık­ların bir alaşımıdır.

Sinirlerle beyne kadar taşman bu atomlar, imge­leme de, koptukları bütünün bir örneğini oluştururlar. Fazla atomlar da bellekte saklanır. Ancak, sayı, ilişki gibi soyut kavramlar, insan ruhunun ayrı bir özelliği olarak vardırlar, bu yolla bilinirler. Simya ile ilgilenen Digby, insan gövdesini bir tür makine olarak yorum­lamıştır. Doğa bilimi alanındaki çalışmaları sırasında oksijenin bitkiler için önem taşıdığını bulmuştur.

  • Eserleri (başlıca).: Of the Nature of Bodıes, 1644, (“Cisimlerin Doğası Üstüne”); Of the Nature of Man’s Soul, out of Which the Immortality of Soul is Evinced, 1644, (“Ruhun Ölümsüzlüğünü Ortaya Koyan İnsan Ruhunun Doğası Üstüne”); Institutionum Peripatetica- rum Libri V. Cum Appendice Theologica de Origine Mudi, 1651, (“Gezimci Okulların V.Kitabı, Dünyanın Oluşumu Üzerine Tanrıbilimsel Bir Yaklaşım Eki İle”).

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.