3:27 pm - Perşembe Mayıs 27, 0151

Tarımın türkiye ekonomisindeki yeri

Çarşamba, 6 Mart 2013, 23:14 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Tarım faaliyetleri Türkiye için vazgeçilmez öneme sahip­tir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında geleneksel tarım yöntemleri­nin yanında uygulamaya alınan modern yöntemlerle ta­rımda önemli gelişmeler sağlanmış, uygulanan politika­larla tarımsal üretim ve verimlilik artmıştır.

Tarımın gelişmesi tarıma dayalı endüstri kollarının da gelişmesini sağlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun tamamına yakını ta­rımdan geçimini sağlamaktaydı, bu oran sonraki yıllar­da azalmıştır. Günümüzde tarımın milli gelirdeki payı % 10.1 dir.

Tarım ürünleri hayvancılıktaki yem ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır.

Tarım faaliyetleri sanayi sektörüne ham madde sağla­maktadır.

Fındık, incir, üzüm, tütün, turungiller ve çeşitli sebzeler Türkiye’nin önemli ihraç ürünleri arasında yer alır.

Tarımın türkiye ekonomisindeki yeri

Yorum Yazın