Adem-İ Bennûri Biyografisi

Adem-İ Bennûri Hindistan’ın ileri gelen velilerindendir.
İsmi Âdem-i Bennûrî olup, seyyiddir. Adem-İ Bennûri Aslen Reveh beldesindendir.
Adem-İ Bennûrinin Büyük annesi Afganistanlıdır. Bir vesîle ile Serhend’in kasabası olan Bennûr’a gelip yerleşmişlerdir.Adem-İ Bennûrinin Doğum târihi bilinmemektedir

Âdem-i Bennûrî’nin muhterem vâlidesi, bu yüksek oğluna hâmile iken rüyâsında, bâzı nûrânî zâtların, hikmet dolu bir kandili yakıp evin tavanına astıklarını ve bu kandilden etrâfa nûr yayıldığını gördü Bu rüyâsını zevcine anlattığında; “İnşâallah senden nûrânî bir çocuk dünyâya gelecektir” dedi

Adem-İ Bennûri Kimdir Adem-İ Bennûri Hayatı Adem-İ Bennûri Biyografi Adem-İ Bennûri Hindistan’ın büyük velîlerindendir. İsmi Âdem-i Bennûrî olup, seyyiddir. Adem-İ Bennûri Aslen Reveh

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir