Agop Dilaçar Biyografisi

Agop Martayan Dilaçar 22 Mayıs 1895 – 12 Eylül 1979 tarihlerinde yaşamış, Türk dili üzerine uzman bir Ermeni asıllı Türk dilbilimcidir.

Türk Dil Kurumu’nun ilk genel sekreteridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkçe ile ilgili çalışmalarına verdiği katkılardan dolayı “Dilaçar” soyadını almıştır. Ermenice ve Türkçenin yanında İngilizce, Yunanca, İspanyolca, Latince, Almanca, Rusça ve Bulgarca bilmekteydi. 1915 yılında Robert Kolej’den mezun olmuştur. I. Dünya Savaşında Kafkas cephesinde görev adlı. 1919’dan itibaren Robert Kolej’de İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Agop Dilaçar Yayınları

Les bases Bio-Psychologiques de la Théorie Güneş Dil (Güneş Dil Teorisi’nin Biyopsikolojik Kökenleri) (1936)
Azeri Türkçesi (1950)
Batı Türkçesi (1953)
Lehçelerin Yazılma Tarzı
Türk Dil ve Lehçelerinin Tasnifi Meselesi (1954)
Devlet Dili Olarak Türkçe (1962)
Wilhelm Thomsen ve Orhon Yazıtlarının Çözülüşü (1963)
Türk Diline Genel Bir Bakış (1964)
Türkiye’de Dil Özleşmesi (1965)
Dil, Diller ve Dilcilik (1968)
Kutadgu Bilig İncelemesi (1972)
Anadili İlkeleri ve Türkiye Dışındaki Uygulamalar

 Agop Dilaçar Kimdir Agop Dilaçar biyografi Agop Dilaçar hayatı Agop Dilaçar Kimdir Agop Martayan Dilaçar 22 Mayıs 1895 – 12 Eylül 1979 yılları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir