Ahmed Bin Asım Antaki Hayatı

Ahmed Bin Asım Antaki evliyânın meşhûrlarındandır.Antakya’da dünyaya gelmiştir. Doğum târihi bilinmemektedir. Âilesi Antakya eşrâfından îtibâr edilen kimselerdi. 853 senesinde vefât etti.

Ahmed bin Âsım Antâkî’nin gençliği ilim tahsili ile geçti.Pozitif ilimlerde olduğu gibi dini ilimlerde de yüksek derecelere yükseldi. Ebû Süleymân-ı Dârânî’nin sohbetlerinde kemâle erdi. Tebe-i tâbiîn neslinden olup, Fudayl bin Iyâd ve Hâris-i Muhâsibî gibi zamânının en büyük velîleri ile görüştü. Bişr-i Hafî ve Sırrî-yi Sekatî’nin akranlarındandır. Ahmed bin Ebi’l-Havârî’nin üstâdı kabul edilir.

Ahmed Bin Asım Antaki Kimdir Ahmed Bin Asım Antaki hayatı Ahmed Bin Asım Antaki hakkında bilgi Ahmed Bin Asım Antaki Kimdir Ahmed Bin Asım Antaki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir