Ahmed Bin Harb Kimdir Hayatı

Evliyânın büyüklerindendir.Nişabur’da doğmuştur.Doğum târihi bilinmemektedir.848 senesinde ölmüştür.
Büyüklüğü herkes tarafından bilinir ve kabul edilirdi. Büyük âlim Yahyâ bin Muâz-ı Râzî vefât ettiğinde başının Ahmed bin Harb’in ayaklarının ucuna gelecek şekilde defnedilmesini vasiyet etti.Verâ, haram ve şüphelilerden kaçmakta benzeri yoktu.

Ahmed bin Harb çok ibâdet ederdi.

Ahmed bin Harb hazretlerinden büyük hadîs mütehassısı İmâm-ı Nesâî rivâyette bulunmuştur.

Ahmed bin Harb hazretlerinin Kitâb-üz-Zühd, Kitâb-üd-Duâ, Kitâb-ül-Kesb, Kitâb-ül- Hikmeti vel-Menâsik isimli eserleri vardır.

Ahmed Bin Harb Kimdir Ahmed Bin Harb hayatı Ahmed Bin Harb biyografi Evliyânın büyüklerindendir.Nişabur’da dünyaya gelmiştir.Doğum târihi bilinmemektedir.848 senesinde vefât etti. Büyüklüğü herkes tarafından

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir