Atatürk Devrimlerinin Kronolojisi Nasıldır

Atatürk Devrimlerinin Kronolojisi Nasıldır Hakkında , Atatürk Devrimlerinin Kronolojisi Nasıldır , Atatürk Devrimlerinin Kronolojisi Nasıldır İle İlgili Bilgiler

Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerin (inkılapların) yapılış tarihlerine göre kronolojik sıralaması

Atatürk devrimleri kronolojisi

1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması

29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in İlanı

1923 İzmir İktisat Kongresi

3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması

20 Nisan 1924 1924 Anayasasının Kabul Edilmesi

1924 – 1937 Mecellenin Kaldırılması

1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu

1924 Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması

3 Mart 1924 Öğretimin Birleştirilmesi

9 Ağustos 1924 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması)

1925 Çiftçinin Özendirilmesi

1925 Örnek Çiftliklerin Kurulması

1925 Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması

17 Şubat 1925 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması

25 Kasım 1925 Şapka kanunu

30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

1925 – 1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler

1926 – 1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması

17 Şubat 1926 Medeni Kanunun Kabulü

1926 Türk Ceza Kanunu

1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

1926 Medreselerin Kapatılması

1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu

28 Mayıs 1927 Sanayi Teşvik Kanunu

1 Kasım 1928 Harf Devrimi

1928 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler

1 Ocak 1929 Millet Mekteplerinin Açılması

1931 Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması

1933 – 1937 I ve II Kalkınma Planları

1933 Üniversite Reformu

21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu

26 Kasım 1934 Lâkap ve unvanların kaldırılması

3 Aralık 1934 Kılık ve Kıyafette Değişiklik

1935 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması

1935 Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması

Atatürk Devrimlerinin Kronolojisi
atatürk devrimleri kronolojik – atatürkün yapmış olduğu inkılapların tarih sıralaması

 

Atatürk Devrimlerinin Kronolojisi Nasıldır Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir