Divan Edebiyatının Genel Özellikleri

Divan Edebiyatı Hakkında Bilgi, Divan Edebiyatının Genel Özellikleri

*Divan edebiyatı İslamiyet’in kabulünden sonra benimsenmiş olan Arap ve Fars kaynaklı bir edebiyattır.

*İşlenen konular genellikle toplumsallıktan uzak ve soyut konulardır. Aşk, kadın, güzellik, şarap en fazla işlenen temalar arasında yer almaktadır.

*Kullanılan ölçü aruz ölçüsüdür.

*Genel nazım birimi beyit olmakla birlikle Divan edebiyatında dörtlüklerle ve bentlerle yazılan nazım şekilleri de vardır.

*Noktalama işaretlerine yer verilmez

*Kafiye göz içindir.

*Anlam beyitte tamamlanır yani bütün güzelliği yerine parça güzelliğine önem verilmiştir.

*Arapça, Farsça sözcükler ve tamlamalar ile yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.

*Mazmun adı verilen kalıplaş sözlere ve hikâyelere sıklıkla yer verilir.

*Genellikle zengin ve tam kafiye kullanılmıştır.

*Divan şairleri medrese eğitimi almış, eğitimli şairlerdir bu nedenle bu edebiyata yüksek zümre edebiyatı adı da verilmektedir.

*Çoğunlukla şiir türünde eser verilmiş bu edebiyatta nesir çok fazla gelişmemiştir.

*Divan edebiyatının bilinen ilk şairi Hoca Dehhani, son büyük temsilcisi ise Şeyh Galip’tir.

Divan Edebiyatı ve Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir