Gaetano De Sanctis Kimdir

Gaetano De Sanctis Kimdir, Gaetano De Sanctis Hayatı Biyografi

İtalyan, tarihçi. Klasik Yunan ve Ro­ma tarihi üzerine yapıtlarıyla tanın­mıştır.

Roma’da doğdu,aynı kentte öldü. Roma Üniversitesinde eğitim gördü. 1900’de Torino Üniversitesinde tarih profesörü oldu. 1929’da Roma Üniversitesinin Klasik Yunan Tarihi Kürsüsü’ne geçti. 1931 ‘de, bağlılığını bildirmediği gerekçesiyle, faşist yönetim tarafından görevinden uzaklaştırıldı. 1944’de görevine döndü. 1947-1954 arasında İtalyan Ansiklopedisini hazırlayan kurumun başkanlığım yaptı. 1950’de senatör seçildi.

De Sanctis,klasik tarihi bir bütün olarak ele alıp, Klasik Yunan ve Erken Roma uygarlığını tüm yönle­riyle incelemeye yöneldi. Bu nedenle arkeolojik çalışmaların önemini kavramış, gerek Girit’te gerek başka bölgelerde yapılan kazı ve incelemeleri onlara doğrudan katılarak desteklemişti.

De Sanctis’e göre Hristiyan tarihçi, determinist ve pozitivist tarih anlayışlarına karşıt olarak, bütün içinde var olan ruhsal ve duygusal gerçeği yapıtlarında yansıtmalıdır. 1907’de yayımlanan ve yeni basımları yapılan Storia dei Romani (“Romalılar’ın Tarihi”) ve 1939’da basılan Storia dei Greci (“Yunanlılar’m Tari­hi”) ile ün yapmıştır.

Eserleri (başlıca): Storia dei Romani, 1907, 1964, (“Romalılar’ın Tarihi”); Storia dei Greci, 1939, (“Yunanlı­lar’m Tarihi”); Studi di Storia della Storiografia greca, 1951, (“Yunan Tarihçiliğinin Tarih Araştırmaları”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir