Gazel ile Türkü Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Gazel ile Türkünün Karşılaştırılması, Gazel ile Türkü Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

*Gazeller Divan edebiyatında en yaygın olarak kullanılan nazım şekilleridir. Türküleri ise Anonim Halk edebiyatı nazım şekilleridir.

*Gazeller aşk, kadın, güzellik konularını; türküler ise başta sevgi, ayrılık, güzellik, ölüm olmak üzere akla gelen her türlü konuyu işleyebilir.

*Gazeller beyitler ile, türküler ise bentler ya da dörtlükler ile söylenir.

*Türküler Anonim Halk edebiyatı nazım şekilleri olduğundan türkülerin yazarı belli değildir ancak gazallerin kimin tarafından yazıldığı bellidir.

*Türkülerin kendine özgü bir ezgisi bulunur ancak gazelde ezgi yoktur.

*Gazeller aruz ölçüsü, türküler hece ölçüsü ile söylenir.

*Gazellerin dili Arapça ve Farsça tamlamalarla yüklü ağır bil dilken türkülerin dili halkın anlayacağı sade bir dildir.

*Türkülerde kavuştak adı verilen nakarat bölümü bulunur, gazelde böyle bir bölüm yoktur.

Gazel İle Türkünün Benzer ve Ayrılan Yönleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir