Haseki Ne Demek, Haseki Nedir

Haseki Kime Denir, Haseki Ne Demek, Haseki Nedir

Osmanlı sarayında bulunan padişaha yakın kişilerden bazılarına, padişahın gözdelerine ve görevlilere haseki adı verilmektedir.

Osmanlı padişahları tarafından sevilen ve beğenilen, aynı zamanda “kadın” unvanı alan cariyelere hünkar hasekisi adı verilirdi. Bunlar eğer çocuk doğurursa haseki sultan adını alırdı. Şehzade annesi olan haseki sultanlar taç giyer ve paşmaklık adındaki has geliri alır ve sarayda kendilerine özel daireler verilirdi. Fakat buna rağmen padişahın nikahlı eşi değillerdi.

Aynı zamanda sarayda bostancıbaşının himayesinde olan bostancı hasekisi ve tebdil hasekisi adı verilen nazik ve bilgili, okuryazar hasekiler de vardı. Bunlar sarayın dışında padişahı korumakla görevliydiler. Bununla birlikte Yeniçeri Ocağı’nın 14, 49, 66 ve 67. bölükleri haseki ortaları olarak bilinmekteydi. Bunların komutanlarına da hünkâr hasekisi ya da haseki ağa adı verilirdi. Hünkar hasekileri Cuma selamlığı törenlerinde padişahın iki yanında saf tutarlardı. Baş haseki ve hasekilerin başlarına balıkçıl tüyünden süpürge sorguç takarlardı. Haseki ağalar ise divan esvabı giyer, atlarına gümüş zincir ve enselik, gümüş üzengi ve topuz takarlardı. Aynı zamanda Enderun’un yaşlı iç oğlanlarına da haseki adı verilir ve zeamet denilen gelir verilirdi.

Haseki Unvanı Kimlere Verilir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir