Hikâye Türünün Genel Özellikleri Kısaca

Hikâye Hakkında Bilgi, Hikâye Türünün Genel Özellikleri Kısaca

Hikâye, bir diğer adıyla öykü herhangi bir olayın yer, zaman ve kahramanlara bağlı olarak kısaca anlatıldığı olay yazılarıdır. Hikâye türü edebiyatımıza Batılı anlamda ilk kez Tanzimat edebiyatında girmiştir. Türk edebiyatındaki ilk hikâye Emin Nihat’ın “Müsameretname” adlı eseridir. Batılı anlamda ilk öykü ise Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i  Rivayat’ıdır.

Hikâyelerde bir durum ya da olay kahramanlar etrafında, belli bir zamanda ve mekanda anlatılır. Hikâyelerde anlatılan olaylar yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olaylardır.

Bu türde amaç düşündürmek değil, okuyucuyu duygulandırmak ve hislerine hitap etmektir. Çünkü hikâyeler edebi metinlerdir.

Hikâyenin öğeleri olay, zaman, mekân ve kişilerdir.

Hikâyeler “olay öyküsü” ve “durum öyküsü” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Dünya edebiyatında yazılmış olan ilk hikaye Boccacio’nun  “Decameron Öyküleri” dir.

Hikâye Nedir, Özellikleri Nelerdir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir