İlk Yardım Malzemelerinin Kullanıldığı Yerler

İlk Yardım Malzemelerinin Kullanımı,
İlk Yardım Malzemelerinin Kullanıldığı Yerler

1- Büyük sargı bezi:

Yara üzerine konulan pansuman malzemelerinin yerinde tutulmasında kullanılır. Ayrıca kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için de kullanılır. Bunlardan başka yarayı dış etkilerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılır.

2- Üçgen sargı:

Yaralı organı sarmak amacıyla kullanılır.

3- Steril gazlı bez:

Yaralarda pansuman malzemesi olarak kullanılır. Ancak ambalajından çıkarılırken yaraya gelecek yüzeyine el sürülmemelidir.

4- Hidrofil pamuk:

Yara üzerine pansuman malzemesi olarak steril gazlı bezin üstünü, ayrıca kırıklarda tespit malzemelerinin altını beslemede kullanılır.

5- Esmark bandı:

Kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarının durdurulmasında kullanılır. Bant, kanayan kısmın üst bölgesinden iyice gerilerek sarılır. Atardamar sıkıştırıldığı için kan durur. Ancak 20 dakikada bir gevşetilmelidir. Yaralıyı naklederken, bu uygulamanın hangi saatte yapıldığı bir kağıda yazılarak yaralının üstüne iliştirilmelidir.

6- Plaster:

Yara üzerine konulan pansuman malzemesinin yerinde tutulmasında kullanılır.

7- Yara bandı:

Küçük yaraların üstünü kapatmak ve yarayı dış etkenlerden korumada kullanılır.

8- Turnike:

Kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarının durdurulmasında kullanılır.

9- Çengelli iğne:

bezin tutturulmasında kullanılır

10- Makas:

sargı ve pansuman malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.

11- Plastik örtü:

Yaralının altına sermek ya da şoktaki hastanın üzerine örtmek için kullanılır.

12- İlkyardım kitabı

Çeşitli ilkyardım uygulmalarının (Suni teneffüs vb.), ilkyardımla ilgili daha fazla bilginin öğrenilmesi ve de hasta veya yaralıya yardım için kullanılır.

13- Buz torbası

Yaralı veya da hastanınn eğer ateşi varsa ateşini düşürmek için kullanılır. Aynı zamanda vücudun herhangi zedelenen ya da bir yere çarpılan bir bölgesinin şişliğini indirmek için de kullanılır.

————————————————————————————————————————————————————-

İlk Yardım Malzemelerinin Kullanıldığı Yerler İlk Yardım Malzemelerinin Kullanımı, İlk Yardım Malzemelerinin Kullanıldığı Yerler 1- Büyük sargı bezi: Yara üzerine konulan pansuman malzemelerinin yerinde tutulmasında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir