İskender Mirza Kimdir

İskender Mirza Kimdir, İskender Mirza Hayatı Biyografi

Pakistanlı asker ve devlet adamı. Pa­kistan İslam Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanıdır.

13 Kasım 1899’da Bombay’da (Hindistan’da) doğdu, 12 Kasım 1969’da Londra’da öldü. Babası Bengalli büyük bir toprak ağasıydı. Bombay’daki Ephinstone Koleji’nde okurken İngiltere’deki Sandhurst Askeri Koleji’ne gönderildi. İngiliz ordusuna subay olarak girmeyi başaran ilk Müslüman Hintli oldu. 1922’den sonra çeşitli yerlerde görev alarak İngilizlere hizmet etti. 1946’da kurulan geçici ve ortak Hindistan hükumetinde savunma bakanı oldu. Hindistan’ın bölünmesinden sonra Pakistan hükume­tinde aynı görevi yürüttü. 1954’de ayrılıkçı bir ayak­lanmanın ardından kurulan geçici hükümeti dağıtmak amacıyla Doğu Pakistan valiliğine atandı. Buradaki başarısından sonra içişleri ve sınır bölgeleri bakanı oldu.

Daha önce hiçbir partiyle ilişkisi olmamakla birlikte 1955’de Müslüman Birliğinin adayı olarak Kurucu Meclis’e girdi. 1955 Eylül’ünde sağlığı bozu­lan Gulam Muhammed’in yerine genel valilik görevi­ne getirildi. Siyasal ve bölgesel bir dayanağı olmadığı için Çavduri Muhammed Ali’yi başbakanlığa atayıp onunla işbirliğine gitti. Onun öğüdüyle siyasetçileri, eyaletler arasında yeni bir denge kurarak yönetimde birliği sağlamayı amaçlayan ve İslami esaslara daya­nan bir anayasayı kabul etmeye zorladı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir