Kamuoyu Yoklamasını kim buldu, kamuoyu yoklamasının icadı

Kamu yoklaması nasıl bulundu,
Kamu yoklaması ne zaman bulundu

İlk kamu oyu yoklaması 1824 yılı ABD başkanlık seçimleri nedeniyle, Wilmington kenti seçmenleri arasında yapıldı. 532 seçmen arasında yapılan soruşturmanın soruçları, Harrisburg Pennsylvanian gazetesinin 24 Temmuz 1824 tarihli sayısında yayınlandı. Sonuçlara bakılırsa, Andrew Jackson’ın, John Quincy Adams ve öteki iki aday karşısında çok rahat bir zafer elde etmesi bekleniyordu. İki şıklı herhangi bir konuda seçmenlerin kararını öğrenmek amacına yönelik ilk kamuoyu yoklaması, 18-28 Mart 1907 tarihleri arasında Chicago Journal tarafından yapıldı. Gazete, Chicago halkına, o güne değin özel sektör tarafından yürütülen tramvay ulaşımının belediyeye devredilip edilmemesi hakkında ne düşündüklerini soruyordu. Kamuoyu yoklaması, Chicagoluların yüzde 59′unun tramvay ulaşımının belediye tarafından gerçekleştirilmesinden yana olduğunu ortaya koydu. Konuyla ilgili olarak yapılan resmi referandumda ise, aynı yönde oy kullananların oram yüzde 55 olarak saptandı. Chicago Journal, yaptığı kamuoyu araştırmasında, yalnızca yüzde 4′lük bir yanılgıya uğramıştı. Günümüzde en geçerli yöntem olan “örnekleme” yöntemiyle kamuoyu yoklamasının mucitleri, Amerikan Kamoyu Enstitüsü’nden Dr. George Gallup, Furtune Survey’ den Elme Roper ve Crossley Poll’dan Archibald Crossley’dir. Her üçü de, bu yöntemi 1935 yılından itibaren kulanmaya başladılar. Ancak, Roper, Temmuz ayında otomobil sahipleri arasında yaptığı bir soruşturma ile diğer ikisinin önüne geçerek, örnekleme yöntemini kullanan ilk araştırmacı oldu. Roper, araba sahiplerine, şu soruyu soruyordu: “Otombil sizce bir lüks mü, yoksa gereksinim mi?” Erkeklerin yüzde 75.5′i bu soruya “gereksinim” yanıtını verdiler. Örnekleme yöntemi, her yaş, cinsiyet, sınıf ve özel ilgi grubundan seçtiği temsilciler arasında soruşturma yaptığından, hata oranı en az olan yöntemdir.

——————————————————————————————————————————-

Kamuoyu Yoklamasını kim buldu, kamuoyu yoklamasının icadı Kamu yoklaması nasıl bulundu, Kamu yoklaması ne zaman bulundu İlk kamu oyu yoklaması 1824 yılı ABD başkanlık seçimleri nedeniyle, Wilmington Kamu yoklaması nasıl bulundu, Kamu yoklaması ne zaman bulundu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir