M İn Kimdir

M İn Kimdir, M İn Hayatı Biyografi

Kore kraliçesi. Yönetimi sırasında Ja­ponya ve Çin, Kore’de denetimi ele geçirmek için yoğun bir rekabet içine girmişlerdir.

Yoju’da doğdu, Ekim 1895’de Seul’de öldü. Asıl adı Myongsong Hvanghu’dur. Bir hükumet görevlisi­nin kızıydı. Dokuz yaşındayken annesi ve babası ölünce onu koruması altına alan akrabalarının yanın­da büyüdü. 1866’da Kore Kralı Kojong (1852-1919) ile evlendirildi.

Kralın yaşının küçük olması nedeniyle babası Hungson Taewongun naip olarak ülkeyi yönetmekte ve dışa kapalı bir siyaset izlemekteydi. Kraliçe Min, bir süre sonra kendi ailesinden kişileri iktidarın kilit noktalarına getirerek Taewongun yönetimine muha­lefet etmeye başladı. Taewongun’un, 1873’de iktidarı oğlu Kojong’a bırakmasından sonra da kralın zayıf ve etkisiz oluşu nedeniyle yönetim, fiilen kraliçe Min’in ve ailesinin eline geçti. Bu yıllarda hem Japonya, hem Çin Kore’yi denetimleri altına alabilmek için birbirle­riyle rekabet içindeydiler. Bu ülkelerden gelen baskı­lar sonucu Kore 1876’da Japonya’yla, ardından da Çin’le onlara çeşitli ticari ayrıcalıklar tanıyan antlaş­maları imzalamak zorunda kaldı. Bunu diğer Batılı ülkelerle yapılan ticaret antlaşmaları izledi.

Bu dönemde Kore’de kraliçe Min ve ailesinin içinde yer aldığı ve Çin’i destekleyen muhafazakar güçlerle, Japonya’nın Meiji dönemi dışa açılma ve çağdaşlaşma siyasetinden yana olan “İlericiler” ara­sındaki mücadele şidddetlendi. Kim Okkyun önder­liğindeki “İlericiler” 1884’de bir hükumet darbesiyle yönetimi ele geçirdiler ve Min ailesini iktidardan uzaklaştırdılar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir