Metropol kent nedir

Metropol kent ne demek , Metropol kent anlamı açıklaması

Metropol kent; genel anlamıyla nüfusun yoğun olduğu, çevresindeki bölgeye ve bir aradaki irili ufaklı kentlere ekonomik, kültürel ve yönetim açısından egemen durumda olan başlıca büyük kentlerin her birine verilen addır. Eski Yunanca’da büyük kent anlamına gelen metropolis sözcüğünden türemiştir. Bu kentlerin oluşumuna sanayi, tarım, ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerindeki gelişmeler yol açar. Gelişmekte olan ülkelerde, kentsel yaşamın sağladığı kolaylıkların çekiciliği, sanayi ve ticaretin yoğunlaşması ve
iş olanaklarının diğer yörelere göre oldukça yüksek oluşu metropollere yönelik göçü artırmaktadır. Örneğin Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi
kentler metropol kentler olarak adlandırılır.
Dünyada ise Paris, Londra, Berlin, New York, Pekin gibi kentler birer metropoldür. Tarihsel gelişim süreci içerisinde kentlerin gelişimi ise üç aşamada ele alınmaktadır.
Sanayi öncesi kentler Sanayi kentleri Metropol kentler Sanayi öncesi kentler siyasal, kültürel ya da ekonomik işlevlere sahiptir. Sanayi kentleri, sanayileşmeyle birlikte teknolojik gelişmelerin, ulaşım ve yönetim olanaklarının artmasının ürünüdür. Metropol kentler ise birkaç sanayi merkezinin birleşmesi sonucu oluşmuştur.

Gelişmiş toplumlarda metropoller, varlıklı sınıfların kent merkezinin gürültüsünden, hava kirliliğinden, kalabalığından yeni ve temiz semtlere kaçma isteklerinden doğmuştur. Bu durum, kentlerin çevresinde “uydu kent”lerin oluşmasına neden olmuştur. Az gelişmiş toplumlarda ise gelişmiş toplumların tersine, alt sınıfta bulunan insanlar, kentlerin çevresine yerleşmiş ve bu bölgelerde birçok kentsel hizmetten yoksun “banliyö”leri oluşturmuşlardır. Bir metropolde farklı dinden, ulustan, kültürden insanlar ticari, siyasi, kültürel etkinlikler amacıyla bir araya gelirler.
Örneğin; İstanbul, ülkemizin bütün bölgelerinden ve diğer uluslardan gelen insanları barındıran bir dünya şehridir. Metropol, bir bölgenin toplumsal, ekonomik ve siyasi açıdan en önemli merkezidir.

Metropoller, yönetim açısından kendine özgü özellikler taşır. Merkezde ana kent, çevrede mahalli idareler vardır. Ancak bunlar birbirlerini destekler niteliktedir. Metropol, kente göre daha büyük ve karmaşıktır. Metropolleşme, Türkiye’de gün geçtikçe artmaktadır. Metropolde, büyük şirketlerin yönetim merkezleri, fabrikalar, bankalar, eğitim kurumları, araştırma merkezleri, dernekler, eğlence yerleri, sağlık merkezleri vb. yer alır. Bunun yanı sıra birçok sosyal faaliyetler de bulunur. Bu bakımdan metropoller çok nüfuslu bir yerleşim birimleridir diyebiliriz.

eokulegitim.com

4 thoughts on “Metropol kent nedir

 • 23/11/2017 tarihinde, saat 17:58
  Permalink

  Türkiyedeki tek metropol şehir İstanbuldur..İzmir,Ankara,Mersin,Adana bunlar Büyük Şehir sınıfına girer

  Yanıtla
 • 26/11/2014 tarihinde, saat 20:36
  Permalink

  – Metropoliten alan sınırlarını belirlemeye yönelik kriterler ve ölçümüne ilişkin araçlar nedir?

  Yanıtla
  • 18/02/2016 tarihinde, saat 07:51
   Permalink

   They cost a bomb, my man. But will try to get you a set, all the same.Watch for my next LJ update, which will leave you sienhetg with righteous rage.[] Reply:May 23rd, 2007 at 5:59 amDon’t get it man, was only kidding. I’ll send you a mail as to what I want and it ain’t gonna be costly. Er, its not gonna be cheap either. And BTW I wouldn’t want to see anything about videogames (especially PS3) on your page either ;)[]

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir