Moctezuma I Kimdir

Moctezuma I Kimdir, Moctezuma I Hayatı Biyografi

Aztek imparatoru. Yayılmacı bir po­litika izlemiştir.

Doğum yeri bilinmemektedir. Tenochtitlan’da (bugün Mexico City) öldü. Aztek İmparatoru İtzcoatl’ın (1428-1440) komutanlarından olan ve savaşlarda kendini gösteren Montezuma, İtzcoatl’ın ölümü üze­rine 1440’ta Aztek imparatoru oldu. Vera Cruz yöresine akın eden, Morelos ve Guerrero kasabalarını ele geçirmek isteyen Chalca yerlilerine karşı başarılı savaşlar yaptı. Tenochtitlan’ın güneydoğusundaki Chalca ülkesini imparatorluğa bağladı. Chalcalar’ın toprakları Montezuma’nın bağlaşıkları arasında pay­laştırıldı. 1451-1456 arasında sert hava koşulları nede­niyle, imparatorlukta tarımsal üretim azalınca köylü­ler, gönüllü olarak, daha varlıklı ailelerin köleleri olmayı kabul etti.

Montezuma’nın yönetimi altında Tenochtitlan önemli bir kültür merkezi oldu. Montezuma, kente Chapultepec pınarlarından su getirmek için bir kemer yaptırdı, kenti sel baskınlarından korumak için ön­lemler aldı.

Aztek İmparatorluğu’nun son yöneticilerini ye­tiştiren Tenochtitlan hanedanının en önemli impara­torlarından olan Montezuma, dinsel törenlerde insan kurban edilmesi geleneğini yaygınlaştırmış, törenler­de kurban edilmek üzere tutsak elde etmek için savaşlara girişmiştir. Ölümünden sonra yerine oğlu Axayacatl geçti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir