Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşına Girmesinin Sebepleri

• XIX. yy’ın sonlarında ve XX. yy’ın başla­rında özellikle Balkanlarda kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi,

•  İttihat ve Terakki Fırkası’nın Alman hayranlığı ve ıslahatlarda Almanya’dan faydalanılması,

• Yunan “Megalo İdeası”nın engellenerek Ege adalarının geri alınmak İstenmesi,

•  Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye borçlarından kurtulma ümidi,

•  Emperyalist devletlere karşı kendisini savunacak gücü olmadığından siyasi yal­nızlıktan kurtulmak istemesi,

• Devlet adamlarının Alman yardımıyla ülkenin kalkınabileceğine inanmaları ve Almanların savaşı kazanacağına inanma­ları,

•  ittihat ve Terakkicilerin prestij kazanma tutkuları,

•  İttihatçıların Orta Asya’daki Türklerle ilişki kurarak “Turancılık” politikasını gerçek­leştirmek istemesi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde etkili oldu.

Almanlarla, Osmanlı yönetimindeki itti­hatçıların karşılıklı beklentileri sonucunda iki taraf arasında gizli bir savaş protokolü imzalanmış, bir süre sonra Osmanlı’ya sı­ğınan Goben ve Bresleau adında iki Al­man gemisinin (Osmanlı bu gemileri satın aldığını bildirmiş, adlarını da Yavuz, Midilli olarak değiştirmiştir). Türk donanmasıyla beraber Karadeniz’e açılıp Rus limanları­nı bombalamasıyla Osmanlı savaşa sü­rüklenmiştir.

Bu olay üzerine Rusya Osmanlı Devleti’ne savaş açıp Kafkasya’dan saldırıya geç­ti (1 Kasım 1914). 5 Kasım 1914’te in­giltere ve Fransa Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Osmanlı Devleti de 12 Kasım 1914’te Rusya, İngiltere ve Fransa’ya sa­vaş açtı. Böylece Osmanlı Devleti de I. Dünya Savaşı’na girmiş oldu.

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşına Neden Girmiştir Katılmıştır

Soruegitim.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir