TEOG Ne Zaman Kalkacak Kaldırılacak 2017 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘TEOG’yi değiştireceğiz’ açıklamasından sonra harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , yeni TEOG sistemini düzenleme çalışmalarında sona yaklaştı.

Eğitimde 4+4+4 sistemi ile birlikte okul türleri ve sınav sisteminde de köklü değişikliğe gidilecek. Okul türleri azaltılacak, sınavsız geçiş sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre seviye belirleme sınavları (TEOG) kaldırılacak. Öğrenciler, liselere yönlendirme ve ders notları ile geçiş yapacak. En başarılı olanlar sayısı azaltılacak olan fen liselerine gidecek.

4+4+4 formülü ile birlikte sınavlar artacak eleştirileri gündemde. Özellikle 4 sınıftan sonra yeni bir sınav koyulur mu tartışması yaşanırken, Mili Eğitim Bakanlığı sınavları tamamen kaldırmak için harekete geçti. 3 kademeye ayrılan sistemde, sınavlar ve okul türleri yeniden ele alınıyor. Düzenleme henüz taslak halinde. Çalışmanın haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

4+4+4 formülüne göre önce okul türleri düzenlenecek. Bunun için iki alternatif üzerinde duruluyor. İlk alternatife göre, sistemde sardece meslek liseleri ile anadolu liseleri kalacak.

Genel lise, fen lisesi, anadolu öğretmen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar ve spor lisesi türleri böylece tek bir çatı altında birleştirilecek. Öğrenci seçmeli dersler yoluyla ekstra fen, matematik, sosyal bilimler, güzel sanatlar derslerini alacak. Ancak bu alternatife fen lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi nitelikli liselerin yeri doldurulamaz endişesiyle çok da sıcak bakılmıyor.

Okul türleri 3’e indirilecek

Bakanlığın üzerinde çalıştığı ikinci alternatif lise türlerini 3’e indirmek. Buna göre tüm düz liseler anadolu lisesine dönüştürülecek. Fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri birleştirilecek. Bir de güzel sanatlar ve spor liseleri sistemde yerini korumaya devam edecek.

Meslek liseleri ne olacak?

Bir de akademik eğitim veren liselerin dışında mesleki eğitim veren liseler var. Bu mesleki liselerin tamamı da mesleki ve teknik lise ile imam hatip lisesi olarak ikiye indirilecek.

TEOG kaldırılacak

Peki bu liselere nasıl girilecek? İşte bu sorunun yanıtı da bakanlığın çalışmasında. O çalışmaya göre, seviye belirleme sınavları kaldırılacak. TEOG kalkınca çocuklar, okuldaki notlarına ve yeteneklerine göre aile ve öğretmenleri tarafından yeni belirlenen lise türlerine yönlendirilecek.

Yeni sistemde, fen liselerinin sayısının da azaltılması üzerinde duruluyor. Buna göre, her ile bir fen lisesi, toplamda 81 fen lisesi planlaması var. Ve bu liselere ülkenin en zeki çocukları öğretmenler tarafından yönlendirilecek. Öğrenciler okuldaki başarılarına göre sıralanacak. Ders notlarının ortalamasına göre fen lise4+4+4 formülü ile birlikte sınavlar artacak eleştirileri gündemde. Özellikle 4 sınıftan sonra yeni bir sınav koyulur mu tartışması yaşanırken, Mili Eğitim Bakanlığı sınavları tamamen kaldırmak için harekete geçti. 3 kademeye ayrılan sistemde, sınavlar ve okul türleri yeniden ele alınıyor. Düzenleme henüz taslak halinde. Çalışmanın haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

4+4+4 formülüne göre önce okul türleri düzenlenecek. Bunun için iki alternatif üzerinde duruluyor. İlk alternatife göre, sistemde sardece meslek liseleri ile anadolu liseleri kalacak.

Genel lise, fen lisesi, anadolu öğretmen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar ve spor lisesi türleri böylece tek bir çatı altında birleştirilecek. Öğrenci seçmeli dersler yoluyla ekstra fen, matematik, sosyal bilimler, güzel sanatlar derslerini alacak. Ancak bu alternatife fen lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi nitelikli liselerin yeri doldurulamaz endişesiyle çok da sıcak bakılmıyor.

TEOG Kalkacak 2017 sbs ne zaman kalkacak 8. sınıf seviye belirleme sınavı sbs kalkıyor sbs hangi tarihte kalkacak

eokulegitim.com -2017 2018

44 thoughts on “TEOG Ne Zaman Kalkacak Kaldırılacak 2017 2018

 • 08/10/2017 tarihinde, saat 14:04
  Permalink

  EĞİTİMDE YÖNLENDİRME VE ÖNEMİ
  Eğitim sisteminde yıllardır SINAVLAR uygulanmakta ve Eğitimde YÖNLENDİRME her gelen hükümetçe uygulanmaktan kaçınılmaktadır. Oysa birçok gelişmiş ülkede yönlendirme başarı ile uygulanmaktadır. Sanki öğrencilerin hepsi eşit biçimde eğitimden yararlanılıyormuş, bireysel farklılıkları dikkate alınarak yetiştirilmiş gibi düşünülerek; Yükseköğretim programı kontenjanları yetersiz diye bu öğrenciler arasından en iyi, en başarılı ve mükemmel yetiştirilmiş olan öğrencileri belirlemek amacı ile sınavlar yapılıyor. Bu sınavlarda öğrencilerin IQ= Akademik Zeka= Ders Notlarını dikkate alan EQ= Duygusal Zeka, İlgi, yetenek vb. diğer Bireysel Ayrıcalıkları dikkate alınmıyordu. Bu özellikleri ile Sınavlar ülkemiz Eğitim Tarihinde, eşitsizliklerle dolu, eleyici, çocuklarımızı yaralayan bir sistemdir. Bilimsel gerçeklikle ilgisi bulunmayan eğitim sistemimizde yalnız ağırlıklı başarı testi veya öğrencilerin başarı durumu dikkate alınarak, ayrışan ve her bakımdan eşit eğitim almayan ve daha da önemlisi bireysel özellikler dikkate alınmadan, uygun koşullar sağlanmadan yetiştirilen; farklı, farklı liselerden mezun olarak, farklı eğitim olanaklarından yararlanarak yetişmiş; daha yetenekli daha zeki ve bunun doğal sonucu olarak başarılı öğrencilere uygulanan ders programlarının orta ve düşük düzeyde başarılı olan öğrencilere uygulanması ve başarılı olma beklentileri; eğitimin doğasını aykırı bir uygulamadır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi farklı, farklı koşullarda yetiştirilen bütün bu öğrencilerin; aynı bulvarda yapılan bir yarışta ( SINAVLA) başarılı olacakları beklentisi içine giriliyordu. Sanki başarılı olanlar belirsizmiş gibi aralarından başarı göstereceklerin belirlenmesi sağlanıyordu. SINAVLA, böyle bir beklenti ve düzenleme ütopya değil de nedir!.
  Sonucu başlangıçtan belli olan bir şeyin, tekrar belirlenmeye çalışılması hayal olduğu kadar, aldatmacadır, uyutmacadır. Bu konuyu bir örnek pekiştirmek istiyorum. Her yaş grubundaki çocuklarımıza, 100 metrelik bir yarışta koşturup aralarından bu yarışmanın galiplerini ve mağluplarını belirlemek istiyoruz. Yarışa katılacak çocukların yaş, cinsiyet, fiziki özellikler, yararlanılan olanaklar vb. tüm bireysel özelliklerinin dikkate alınarak seçilmesi doğru olanıdır. Ancak biz bütün bu bireysel özelliklerini değilde her çocuğu yarışa alıyoruz.
  BİZİM YILLARDIR UYGULANAN EĞİTİM SİSTEMİMİZ, bana ünlü yazar ve eğitimci Dolbear ‘ın “Hayvanlar Aleminde Eğitim” adlı eserini anımsattı. “Bileceğiniz gibi tufan öncesi çağlarda, Hayvanlar Aleminde bütün, köpeklerin, aslanların, tavşanların, yılanların, kaplumbağaların, balıkların, kuşların vb. tüm hayvanların kısacası, sürüngenler, uçan hayvanlar, yüzen hayvanlar, memeliler, tırmanıcılar vb. her tür hayvanın bulunduğu Geliştirme Okulu denilen bir okul vardı. Bu okulda verilen eğitim anlayışına göre en üstün hayvan :Her şeyi aynı derecede iyi yapan hayvandı. Eğer bir hayvanın bacakları kısa fakat kanatları güçlü ise bu hayvanın bütün çabasını ve dikkatini koşma üzerinde toplaması gerekiyordu. Bu nedenle, Ördeğe yüzmeyi bir tarafa bırakıp, paytak değil düzgün yürümeye zorladılar. Kartal koşma çalışmaları yapmak zorundaydı. Gerek kendi esenlikleri gerekse toplumun esenliği için fertlerin gelişmeleri birbirine benzer olmalıydı. Bu kurala uygun davranamayan hayvanların türlü yollarla şerefleri kırılıyor, küçük düşürülüyorlardı. Dar kafalı uçucular diye alay ediliyorlardı. Önceden tespit edilen hızla koşamayan, yürüyemeyen, uçamayan, yüzemeyen, kemiremeyen, tırmanamayan hiçbir hayvan bu okuldan diploma alamıyordu.
  Kartal, kemirgenler kadar kemirmeyi, yük hayvanları gibi yük taşımayı, balıklar gibi yüzmeyi, aslan kadar pençesini kullanmayı, tavşan gibi koşmayı vb. davranışları kazanmak; diğer değişle okulun istediği davranışları en iyi şekilde öğrenmek için öğle çaba harcıyordu ki. Geçen süreç içinde uçmaya süre ayıramadığı için uçma kasları tembelleşerek uçmayı unutmuştu. İstemediği ve yetersiz olduğu davranışları öğrenmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen istenilen şekilde öğrenme bir yana öğlesine kötü muamele görüyordu ki başlangıçta okulu sevmemeye ve kaçmaya, daha sonra da okul fobisi yaşayarak, dayanamayıp okulu bırakmak zorunda kalmıştı.
  Bizim eğitim sistemimiz derinliğine irdelendiğinde, “ Hayvanlar Aleminde Eğitim “ den farklı bir yönü bulunmadığı gibi, Hayvanlar Aleminde, zarara uğrayanların hayvanlar olması, bizim eğitimimiz de ise canlıların en kutsalı en değerlisi olan insanlar, üstelik bizim çocuklarımız, gençlerimiz, yarınlarımız ve geleceklerimiz olmaları düşündürücüdür.
  Eğitimde bilinmesi gereken gerçeklik, Bazı öğrenciler bireysel ayrıcalıkları gereği, yetersiz olduğu alanlarla ilgili derslere ilgi göstermezler. Tüm çabalara rağmen belirli bir seviyenin üstüne çıkamadığı gibi sürekli başarısızlığa uğraması o derse ve öğretmenine karşı antipati geliştirmesini sağlar. O ders kendisine işkence gibi gelir ve kişiliğini de olumsuz etkiler. Bu nedenle öğrencilerimizin her alanda başarılı olmasını beklememeliyiz. Her öğrencinin güçlü, zayıf, çok zayıf ve çok güçlü yönleri kısaca farklı bireysel özellikleri olduğunu unutmamalıyız ve eğitimde bu farklılıkları dikkate alarak zayıf yönleri seviyelerine ve özelliklerine uygun geliştirmeye zorlamadan çalışırken, üstün yönlerinde uzmanlaştırarak üretken ve verimli bireylere dönüşmelerine katkıda bulunmalıyız.
  EĞİTİMİN TEMEL AMAÇLARINDAN BİRİ BU OLMALIDIR.
  Hayvanlar Alemi’ndeki eğitim yapısından farklı, ayrıcalıklı ve üstün yönümüz ise çocuklarımızı, SINAV dediğimiz eleyici, yarış atı konumuna getirerek psikolojik yaralar açan, iz bırakan yönü ile, olumsuz etkilerle üst eğitim programlarına yönelten yapısıdır.
  Sanırım bizim eğitim sistemini SINAV yapısı ile hazırlayanlar, biz insanı hayvanlardan ayıran IQ= Akademik Zeka dışında EQ= Duygusal Zekası ve Farklı Yetenekleri vb. Bireysel Ayrıcalıkları olduğunun HİÇ AKILLARINA GETİRMEMİŞ olabilirler…
  Bizim eğitim sisteminin düzenlemesinden sorumlu kişiler, tıpkı hayvanlar alemindeki olduğu gibi BİR EĞİTİM SİSTEMİNİ ve SINAVLARI dayatmaktan vaz geçmeleri zamanı gelmedi mi? Her insanın Bireysel Farklılıklarına kulaklarını tıkayanlar…
  Yıllardan beri uygulanan ve birçok olumsuz sonuçları ortaya çıkan, Program Merkezli Eğitim sisteminin sonucu olan SINAV yapısında neden direniyorlar …
  Eğitim Sisteminin Öğrenci Merkezli, Öğrencilerin Tüm Bireysel Özellikleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Farklı Bir Birey Olduğu; Her öğrencinin Bireysel Özelliklerini Dikkate Alarak, Yönlendirme Yapılarak, SINAVSIZ ÜST PROGRAMLARA GEÇİŞLERİ DÜZENLENMİYOR!.. ( Geleceğin Eğitimi-2003)
  http://www.geleceginegitimi.com

  Halil Türkmen
  Psikolog/Rehberlik Uzmanı

  Yanıtla
  • 14/10/2017 tarihinde, saat 14:39
   Permalink

   Bu günlerde SINAVLARIN ALTERNATİFİNİN YENİ SINAVLAR OLMASI BAŞTA MEB ‘NIN VE YETKİLİLERİN İLERDE ALEYHİNE BEDELLER ÖDEMELERİNE NEDEN OLACAKTIR.
   Sayın Cumhurbaşkanımızın SINAVLAR KALKSIN DİYE BU ÖNERİYİ GETİRİRKEN BİR ÇOK YARAR DIŞINDA ÖNEMLİ İKİ YARARI DÜŞÜNÜLEREK ÖNERİLMİŞTİ.
   1. ÖĞRENCİLER SINAVLARLA SINAV KAYGISI, SINAV STRESİ YAŞAYARAK HAYATLARINI ZEHİR ETMESİNLER……
   2. HER ÖĞRENCİ İSTEDİĞİ LİS PROGRAMINA, HANGİ ADRESTE OLURSA OLSUN GİTSİN VE KAYDINI ENGELLE KARŞILAŞMADAN KAYDINI YAPSIN…
   YETKİLİLER TÜM BUNLARA RAĞMEN NEDEN SINAVLARDA DİRENİYOR… SINAVLARDAN MENFAATİ OLAN BİR KAÇ EĞİTİMCİ YA DA VELİNİN SÖZLERİ İLE HAREKET EDEREK…..
   YETKİLİLERİ ÖZELLİKLE MEB YETKİLİLERİNİ ANLAMAK MÜMKÜN OLMADIĞI GİBİ YENİ AÇMAZLARA VE TELAFİSİ İMKANSIZ OLAN SORUNLARA YOL AÇARAK, ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINI KARARTIYORLAR.
   SAYGILARIMLA…

   Yanıtla
 • 29/09/2017 tarihinde, saat 14:56
  Permalink

  TEOG VE SINAV SİSTEMİNİN TEK ALTERNATİFİ VE PANZEHRİ YÖNLENDİRME

  Sayın Cumhurbaşkanımızın TEOG’un kaldırılması düşüncesi akılcı, akılcı olduğu kadar eğitim felsefesine uygun radikal bir karardır. Kim ne derse desin… Aslında geç bile kalınmıştır.
  Eğitime gönül vermiş bir eğitimci yazar olarak beni duygulandırdı ve destekçisiyim. Umarım bu karar sonrası bir yanlışlık yapılıp, öğrencilerimiz farklı bir sınavla, sınav stresi ve kaygısı yaşamaya devam ederek; psikolojileri ve kişilikleri olumsuz etkilenmez. Bu karar eleştirilerin odağı olmaz.
  Görüşler, düşünceler farklı olabilir. Ancak farklı düşünce ve görüşler doğal olduğu kadar, doğrulara erişilmeyi sağlar. Aklın yolu farklılık taşısa da, sonuçta bilimin yolu tektir.
  Ben emekli olmadan önce Eğitim Şurası il ve Bölge toplantılarına yıllarca katılarak görüşlerimi paylaştım. İlimizde seminer, panel ve konferanslar verdim.
  Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde eğitim konusunda görüşlerimi paylaştım. Bazı projelerimden yüzeysel yararlanıldı. 1983 yılında başlayarak 2000 yılında tamamladığım ve 2003 yılından beri GELECEĞİN EĞİTİMİ adlı kişisel sitemde yayımlanan “Çağdaş, Bireysel ve Yönlendirici Eğitim Dizgesi” aşağıdaki url adresinde yayımlanmaktadır.
  http://www.geleceginegitimi.com
  Bu kitap incelendiğinde farklı görüşte yazılmış olabilir. Detaylar ve görüşler bir kenara itildiğinde Eğitim Konusundaki Düzenlemeler ele alınarak, farklı görüş ve düşüncelerde ( Komisyon, Kurul) bazı değişiklikler yapılabilir. Aklın ve bilimin yolu çakışır…
  En önemlisi de endişem o dur ki BİREYSEL VE YÖNLENDİRİCİ yapı yerine yeni bir sınava yol açacak kararlar alınmaz. ( YÖNLENDİRME: Eğitim Sistemimizde 4+4 sonrası 9. Sınıflar Yönlendirme Sınıfı olarak düzenlenebilir. Her öğrencinin IQ= Akademik Başarı ve Ders Notları, EQ= Duygusal Zeka veya ilgi, istidat, yetenek vb. bireysel ayrıcalıkları dikkate alınarak; Yönlendirme Komisyonu tarafından gidebileceği liseler ve programları belirlenir.( Kaynak aynı kitabım GELECEĞİN EĞİTİMİ. Yönlendirme Boyutu)
  Bu durumda alınan radikal karar başarı ile uygulandığında zaman içinde tüm sınavlara son verilerek Öğrencilerin Ders Notları dikkate alınarak öğrenciler başarılı olduğu derslere göre üst öğrenimlere sınavsız geçişleri düzenlenebilir.
  YANILMIYORSAM SAYIN CUMHUIRBAŞKANIMIZIN DAHİCE GÖRÜŞÜ BUDUR, SINAVSIZ GEÇİŞ DEM İDDİA EDİYORUM Öğrencilerin BİREYSEL AYRICALIKLARI dikkate alınırken MESLEK LİSELERİ, MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM LİSELERİ, İŞE HAYATA HAZIRLAYICI PROGRAMLARDAN OLUŞAN LİSELERE % 50-60 ÖĞRENCİNİN SINAVSIZ GEÇİŞİ, BU TİP LİSELERDEKİ MEZUNİYETTEKİ DERS NOTLARI İLE ALANALA İLGİLİ ÜNİVERSİTE PROGRAMALRINA SINAVSIZ GEÇİŞLERİ DÜZENLENEBİLİR.
  TABİİ Kİ YÖNLENDİRME İLE…
  GERİYE KALAN FEN, ANADOLU, TEMEL LİSELERİN %40 ÖĞRENCİSİ SINAVSIZ ÜNİVERSİTELERİN PROGRAMLARINA ALANLARINA UYGUN DERS NOT ORTALAMALARI DİKKATE ALINARAK
  GEÇİŞ YAPAR. ÇÜNKÜ BU PROGRAMLARIN KONTENJANLARI BU ORANI DA RAHATLIKLA KARŞILAR BU DUDUNDA TÜM ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞLER GERÇEKLEŞİR. SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YİNE İLERİYİ GÖREREK, TAM BUNU KASTETMİŞTİR…
  KİTABIMDA YÖNLENDİRME BÖLÜMÜNÜ İNCELEDİĞİNİZDE DETAYLARI GÖRECEKSİNİZ.
  ÜLKEMİZDE BÖLGELER HATTA İLLERİN KOŞULLARINA UYGUN YENİ İHTİYAÇ DUYULAN PROGRAMLAR BELİRLENMESİ ZAMANI GELMİŞTİR VE GEÇMEKTEDİR. BU GÜN GELİŞMİŞ ÜLŞKELERİN BİR ÇOĞUNDA EĞİTİMDE YÖNLENDİRME BOYUTU UYGULANMAKTADIR.
  Saygılarımla…
  Halil Türkmen
    Emekli Psikolog/ Rehber Öğretmen
  Sayın Cumhurbaşkanımızın Uzman Eğitimcilere taş çıkaran, önerisi duruken, SINAVIN YERİNE SINAV ÖNERMEK, YENİ ELEŞTİRİ VE SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİR. ( Test veya Açık Uçlu soru sorulsun her ikisinde de Değerlendirmede Ölçme Aracı SINAV OLMAKTADIR.)

  Yanıtla
  • 03/10/2017 tarihinde, saat 16:02
   Permalink

   SINAVIN ALTERNATİFİ SINAV DEĞİL YÖNLENDİRMEDİR
   Öğrencilerin başarısızlığı kader değildir, yanlış yönlendirmenin eseridir.
   Sağlıklı bir yönlendirme ile her bireyin bireysel ayrıcalıklarının dikkate alınarak üst programlara YÖNLENDİRME yapıldığında başarı kaçınılmaz olacak eğitimin kalitesi de artacaktır.
   TEOG Kalkmalı, Her Öğrenci istediği Lisa Programına kayıt yaptırmalı…
   Önerisi Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelmesine ve harekete geçilmesine rağmen….
   Neden AÇIK UÇLU SORULARDAN OLUŞAN SINAV alternatif olarak öneriliyor…
   Açık uçlu sorulardan oluşan ölçme ve değerlendirme sistemi ilkel olduğu kadar objektif olmayan, yargısal değerlendirmelere yol açan Bir sınavdır.( Örnek 10 puanlık bir soruya verilen cevabı, A Öğretmeni kendi görüşüne yakın bulup 10 puan verirken, B öğretmeni 5, C öğretmeni= 0 puanla değerlendirebilir… SINAV SINAVLA, YANLIŞ YANLIŞLA DÜZELMEZ…Okullarda Rehberlik Servislerine işlerlik kazandırılıp, Yönlendirme Komisyonu( Sınıf, Branş ve Rehber Öğretmenler, İdareciler, Öğrenci Velisi)öncelikli olarak yeterlidir.
   Saygılarımla…
   Halil Türkmen
   Psikolog/ Rehberlik Uzmanı
   Ayrıntılı Bilgi GELECEĞİN EĞİTİMİ-2003

   Yanıtla
  • 04/10/2017 tarihinde, saat 12:16
   Permalink

   SINAVLARA ALTERNATİF YÖNLENDİRME
   Pedagojik olarak 15-16 yaşlar bireylerin yeteneklerinin kalıplaştığı yaşlardır. İşte bu yaşlar genelde 8.Sınıfların sonuna denk gelmektedir. Okullarda Rehberlik Servislerine işlerlik kazandırılarak, Öğrencilerin ilgi ve yetenek testleri uygulanarak özel, özgün, ayrıcalıklı vb… Yetenekleri, ilgileri ve istidatları belirlenmeli ve YÖNLENDİRME ile Lise Programları seçenekleri her öğrenci için ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Öğrenci bu seçenekler arasından istediği LİSE TÜRÜ VE PROGRAMINA SINAVSIZ KAYDINI YAPTIRABİLMELİDİR.
   Her öğrencinin zekası, tek bir yapıdan oluşmamakta, bir çok yeteneğin bileşiminden oluşmaktadır. Bireylerin bu yapısını göz önüne aldığımızda zekanın farklı yönlerini de belirlememize gereksinim bulunmaktadır. Her bireyin IQ= Zihinsel Zekası+ EQ=Duygusal Zekası ile birey bir bütündür.
   Akademik-Zihinsel Yeteneğin Alt Bölümleri: Her bireyin bireysel ayrıcalıkları dikkate alındığında, Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Şekil Uzay Yeteneği, Dikkat Yeteneği, Seçici Bellek Yeteneği, Mekanik Yetenek, Parmak ve El Becerisi Yeteneği, Renk Algısı Yeteneği, Güzel Sanatlar ve Mekansal Yetenek, Göz ve El koordinasyonu –Uygulamalı Sanat Yeteneği, Özel Kişisel Yetenek
   ( Ayrıcalıklı Yetenek ),Bedensel Yetenek, Sosyal ve Kişisel Yetenek, Mantıksal ve İçsel Yetenek, İletişim Kurma ve Dilsel Yetenek vb. yetenekler arasından çok sayıda yeteneğe sahip olduğu belirlenebilir.
   Duygusal yeteneğin belli başlı özellikleri ise, duyguları, doğru ve nesnel algılama, farkındalık, ayırt etme, düzenleme ve ifade etme, tanıma, duyguları anlama, kabul etme, işbirliği, sorumluluk almak, bağımsız ve esnek olmak, empati kurmak, yargılama, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek, kendine güvenmek, duyguların kullanımı, değerlendirmesi, yönetilmesi, ortaya çıkan problemlerin çözümü ve sonuç olarak kendini gerçekleştirmesidir.

   Bugün eğitim-öğretimde öğrencilerin, bu bireysel ayrıcalıkların dan yalnız akademik başarı dikkate alınarak, öğrenciler çeşitli ortaöğretim programlarına SINAVLA yönelmektedir. Bu günkü sistem, Ortaöğretim programlarına öğrencilerin bireysel tüm özelliklerini dikkate alan YÖNLENDİRİCİ bir yapıdan yoksundur. Bu nedenle liselerdeki aynı eğitim programları, yeteneği olsun veya olmasın, ilgisi bulunsun ya da bulunmasın, değerleri uygun olsun ya da olmasın, akademik başarısı dikkate alınarak, yeteneği üstün, orta veya düşük tüm öğrencilere uygulanmakta, bu programlarda bu özellikleri üstün olan öğrenciler için pek sorun yaratmamaktadır. Sorun çıksa da öğrencilerin yetenekli olması nedeni ile sorunlar çözümlenmektedir. Oysa orta seviyede ve düşük düzeyde bireysel ayrıcalıklara sahip öğrenciler, bu programlar kapasitelerinin üzerinde olduğu için zorlanmakta ve bir çok güçlüklerle karşılaşıp başarısız olmaktadırlar.
   Öğrencilerin başarısızlığı kader değildir, yanlış yönlendirmenin eseridir.
   Sağlıklı bir yönlendirme ile her bireyin bireysel ayrıcalıklarının dikkate alınarak üst programlara YÖNLENDİRME yapıldığında başarı kaçınılmaz olacak eğitimin kalitesi de artacaktır.
   TEOG Kalkmalı, Her Öğrenci istediği Lise Programına kayıt yaptırmalı…
   Önerisi Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelmesine ve harekete geçilmesine rağmen….Neden AÇIK UÇLU SORULARDAN OLUŞAN SINAV alternatif olarak öneriliyor…
   Açık uçlu sorulardan oluşan ölçme ve değerlendirme sistemi ilkel olduğu kadar objektif olmayan, yargısal değerlendirmelere yol açan Bir sınavdır.( Örnek 10 puanlık bir soruya verilen cevabı, A Öğretmeni kendi görüşüne yakın bulup 10 puan verirken, B öğretmeni 5, C öğretmeni= 0 puanla değerlendirebilir… SINAV SINAVLA, YANLIŞ YANLIŞLA DÜZELMEZ…Okullarda Rehberlik Servislerine işlerlik kazandırılıp, Yönlendirme Komisyonu( Sınıf, Branş ve Rehber Öğretmenler, İdareciler, Öğrenci Velisi)öncelikli olarak yeterlidir.
   Saygılarımla…
   Not: Bu sayfada Ülkemizde uygulanan SINAVLAR’ ın alternatifini son olarak yorumladım. Ayrıntılı bilgi Geleceğin Eğitimi-2003

   Yanıtla
 • 27/09/2017 tarihinde, saat 14:39
  Permalink

  Değerli Öğrenciler
  Aşağıdaki makalemi okuduğunuzda nasıl olacak diye endişeleniyorsanız.
  Geleceğin Eğitimi adlı yapıtımın url adresine alttaki makalemde tıklayıp okumanızı öneririm.
  Yönlendirme Bu gün bir çok gelişmiş ülkede uygulanıyor.
  Yine ben Yıllarca Eğitim Şurası Gaziantep, Adana B

  Yanıtla
  • 27/09/2017 tarihinde, saat 14:51
   Permalink

   Bölge toplantılarına katıldım. Yönlendirme 1990 -1995 yılları arasında benim görüşlerime uygun kabul edildi. TTKB na ancak tavsiye niteliğinde olduğu için gelen bakanlar görüşlerimi, önerilerimi, projelerimi çok az aldılar. Kısaca Bu gün Benzer Liselerin alt yapıları hazırdır. Yönlendirme Boyutu da hazır gibidir. Eksiklikler düzenlenip, hayata geçmesi hiç de zor değildir. Tüm öğrencilerimiz Yönlendirme Kurulunun Meslek Lisesi, teknik Lise, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eşit Ağırlıklı vb. programları öğrencilerimize 8 yılın sonunda önerecektir. B önerilere uygun öğrenciler kendi bireysel ayrıcalıklarına uygun olan ve çok istediği programa kendileri SINAVSIZ GİDEBİLECEKLERDİR. BU LİSE PROGRAMININ ALAN DERSLERİ YANİ LİSE MEZUNİYET NOTLARI DA DİKKATE ALINARAK ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞLERİ DÜZENLENMELİDİR. BU SINAVLAR ÇOCUKLARIMIZA SINAV KAYGISI, SINAV STRESİ KAZANDIRMAKTAN, HAYATLARINI KARARTMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYORLAR. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, HÜKÜMET YETKİLİLERİ ARTIK BUNU ANLASINLAR. YALNIZ TEOG DEĞİL TÜM SINAVLARA ALTERNATİF EĞİTİMDE YÖNLENDİRMEDİR…ZARARIN NERESİNDEN DÖNERLERSE KARDIR…SAYGILARIMLA… PSİKOLOG/REHBERLİK UZMANI

   Yanıtla
 • 27/09/2017 tarihinde, saat 14:35
  Permalink

  TEOG, TEOGUN ALTERNATİFİ, SINAVSIZ MODEL
  TEOG VE TÜM SINAVLARIN ALTERNATİFİ VE PANZEHİRİ YÖNLENDİRMEDİR.
  İDDİA EDİYORUM AŞAĞIDA BİLGİ VERDİĞİM KİTABIMDAKİ YÖNLENDİRME BOYUTU ( Çok uzun ve ayrıntılı olduğu için burada yer verilemediği için kısa ve öz değinilmiştir. ) EĞİTİMDE UYGULAMAYA KONULDUĞUNDA…
  ÖĞRENCİLERİN EN AZ YARISI YETENEKLERİ YARISI DA AKADEMİK BAŞARI NOTLARI İLE LİSE VE ÜNİVERSİTELERE SINAVSIZ GEÇİŞ YAPACAKLARDIR…
  KISACA YÖNLENDİRME: Bu gün gelişmiş ülkelerin büyük bölümünde yönlendirme uygulanmaktadır. YÖNLENDİRME ile Öğrencilerin %40 ile %60 ‘ı Bireysel Ayrıcalıkları EQ= Duygusal Zeka ve QI= Akademik Zeka yönlendirmede dikkate alınmalı ve esas olmalıdır.
  IQ=Akademik Zeka ile ilişkili olarak, Alan Derslerinden aldıkları NOT ORTALAMASI; Diğer Yarısı da YETENEKLERİ yani Bireysel Ayrıcalıkları; EQ= Duygusal Zeka veya İlgi, istidat, kabiliyet, bilgi ve potansiyelleri vb. dikkate alınarak MESLEK LİSELERİ, ( Spor, İmam Hatip,
  Turizm ve Otelcilik, Sağlık vb. tüm meslek programları) MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ( Bu günkü sayıları arz talep ve ihtiyaçlara uygun arttırılarak) ve İŞE HAYATA HAZIRLAYICI PROGRAMLARA ( Aşçılık, Kuaförlük, Fırıncılık vb. Ata mesleklerine) Yönlendirildiğinde LİSELERDEN, ÜST PROGRAMLARA VEYA ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞLERİ SAĞLANIR…
  Kalan Öğrencilerin %40 Yükseköğretim Kontenjanlarına Akademik Başarı Lise mezuniyet Not ortalamaları dikkate alınarak istediği uygun programa kayıt yaptırır. (Yükseköğretim Programı kontenjanları bu sayıda öğrencilerin yerleşmesi için yeterlidir. Ayrıca başarısızlık halinde, benzer programlar arası geçişler düzenlenir. AYRINTILI BİLGİ GELECEĞİN EĞİTİMİ KİTABIM- 2003 Yayın Yılı III. BÖLÜM: EĞİTİMDEYÖNLENDİRME
  http://www.geleceginegitimi.com

  Yanıtla
 • 20/04/2017 tarihinde, saat 18:21
  Permalink

  Arkadaşlar teog kalkarsa işşizlik azalır.Neden mi?İnsanlar sevdikleri işlere yoğunlaşırsa o işi daha çok yapma isteği duyar bu sebeple ekonomi bile iyileşebilir.Siz diyorsunuz ki teog kalsın onlarda çalışsın siz bunu diyebiliyorsanız nerede kardeşlik nerede bunu bana açıklayabilirminiz(bu arada bende teog öğrencisiyim)

  Yanıtla
  • 23/04/2017 tarihinde, saat 15:55
   Permalink

   katılıyorum şimdiden dua etmeye başladım inşallah teog kalkar….

   Yanıtla
  • 17/09/2017 tarihinde, saat 23:28
   Permalink

   Yorumun cok aptalca simdi kalkarsa liseler istedigi adami alir ve buna itiraz edemessin herkes kendine gore sinav hazirlar vee torpil diye birsey var insallah kalkmaz …

   Yanıtla
  • 19/09/2017 tarihinde, saat 16:29
   Permalink

   Siz öyle düsünüyorsunuz.Ama sınav kalktığinda nasil belirlenecek bu işler..ayrica işsizlik aksine yükselir etütler kapatıldığinda 100 bin çalışan şu an açıkta geziyor…işsizlik oranı yükseldi.Eğitime vurulan her darbe düşünmeyı ögrenen insaların olmasını istemiyorlar…ve ileride göreceksiniz.devlet okulları özelleşecek ve iyi parası olan ve adamı olanların çocukları orada okuyacak…

   Yanıtla
 • 22/11/2016 tarihinde, saat 20:16
  Permalink

  inşallah kalmaz biz nasıl teoga girecez diğerleride girsin biz 1 yıl teoga çalıştık (bence haksızlık)

  Yanıtla
  • 17/09/2017 tarihinde, saat 12:47
   Permalink

   Bu sene gireceksen zaten bu sene kalkıyor 2016 2017 yazıyo

   Yanıtla
   • 17/09/2017 tarihinde, saat 23:28
    Permalink

    Biraz ozurluluk var sanirim :)

    Yanıtla
 • 07/07/2013 tarihinde, saat 22:26
  Permalink

  sbs kalksın bn 8 e gidicem..lütfen sbs olmasın hep stres oluyor..inş. iyi bi liseye giderim..

  Yanıtla
  • 23/08/2013 tarihinde, saat 19:00
   Permalink

   Kalksa bile 2014 te kalkacak yani bu sene 8e gidenleri etkilemeyecek :(((

   Yanıtla
  • 22/11/2016 tarihinde, saat 20:17
   Permalink

   inşallah kalmaz 1 yıl saçımızı ona ağrıtıyoruz bence sizde çalışın

   Yanıtla
   • 28/02/2017 tarihinde, saat 10:13
    Permalink

    Ne kadar kötü niyetli birisin sen. Bu fesatlıkla işin rast gitmez o sınavları da kazanamazsın zaten merak etme. Akademik başarıdan önce iyi kalpli bir insan olmayı hedefle bence

    Yanıtla
 • 09/04/2013 tarihinde, saat 14:25
  Permalink

  bence sbs sınavı kalkmalı yerine okul notları yani diploma notu getirilmeli . çünkü bu sınav yüzünden piskiolojisi bozulan arkadaşlarımız var ailesi cok baskı yapanlar var ve buna bende dahil. bu sene kalkma ihtimali varmı acaba ?

  Yanıtla
 • 01/03/2013 tarihinde, saat 19:04
  Permalink

  lütfen sbs kaldırılsın lütfen bakan bey belki eğitim yeri düşük olacak bir liseye gidebiliriz oysa biz çok iyi bir eğitim almak istiyoruz lütfennnnnnnnn

  Yanıtla
 • 15/01/2013 tarihinde, saat 12:24
  Permalink

  beni ailem anadolyhu kaznmsm dışardan okutaçak ve bu benm için kotu olaçak lutfen sbs kalksın yoksa sanayidevb yerde çalıştrçak aile yardım !!!

  Yanıtla
 • 06/12/2012 tarihinde, saat 13:57
  Permalink

  SBS 8 SINIFLAR NE ZAMAN GİRECEK

  Yanıtla
 • 27/10/2012 tarihinde, saat 14:06
  Permalink

  sbs beni bitirdi ben 8. sınıfım.aslında benim için iyi oldu bu sistem. çünkü benim babam asker ve kö okullarında okudum bu sene ankara ya geldik ve iyi bir yer kazanmak istiyorum. hem bu sene dershaneye gidiyorum inanın bu benim için iyi gerçekten iyi oldu sisteme çok teşekür ediyorum sağolun

  Yanıtla
 • 25/09/2012 tarihinde, saat 21:26
  Permalink

  ben 8 e geçtim sbs bize şu an varmı girecezmi inebolu andolu lisesinden mühendis olunurmu

  Yanıtla
 • 14/09/2012 tarihinde, saat 17:19
  Permalink

  arkadaşlar ben 8’e geçtim ben sbs’ye giricemmi girmiyicemmmmmi

  Yanıtla
 • 04/09/2012 tarihinde, saat 23:29
  Permalink

  ARKADAŞLAR BEN ŞUAN 8.SINIFA GEÇTİM SBS YE BEN GİRECEKMİYİM YOKSA BENDE YENİ DÜZENE GÖRE BAŞARI NOTLARIMA GÖREMİ OKULA GİRECEĞİM BİLEN VARMI BİR CEVAP YAZABİLİRMİSİNİZ SAĞOLUN. İNŞALLAH SBS YE GİRMEM

  Yanıtla
  • 13/01/2013 tarihinde, saat 16:03
   Permalink

   şuan MEB=Milli Egitim Bakanımız sayın “Ömer Dinçer” bize verdigi açıklamaya göre bu seneki 8.sınıflara uygulanmıyacak geleck yıl 8.sınıflara uygulanacak

   ayrıntı:
   8.sınıflar geleck yıl istedigi okula istedigi gibi gidecek
   ama sadece ikahmet ettigi yerdeki sınırlar içerisinden ayrıntılı bilgi için:resmi sitemize başvurunuz

   Yanıtla
   • 26/11/2016 tarihinde, saat 20:59
    Permalink

    Ben şuan 7. Sınıftayım ya lütfen kalkmasın ya resmen ağlıycam gelecek senemi kalkıyor ….

    Yanıtla
   • 23/04/2017 tarihinde, saat 16:01
    Permalink

    KALKSIN KALKSIN RAHATLAYALIM YA BİRAZ OF SAĞOLUN AMA ÖĞRETMENİMİZ ÖYLE BİRŞEY YOK DİYOR

    Yanıtla
 • 27/08/2012 tarihinde, saat 11:36
  Permalink

  bence de sbs kalksın ve ders puanlarına göre alın başkanım ben 8. sınıfa yeni geçtim ve kalkmasını ders puanına göre alınmasını rica ediyorum

  Yanıtla
 • 13/07/2012 tarihinde, saat 11:00
  Permalink

  bence sbs nin kalkması bir yandan aşırı iyi bir yandan da kötü olsada sbs kalksın

  Yanıtla
 • 13/07/2012 tarihinde, saat 10:26
  Permalink

  bence sbsnin kalması tüm herkes için iyi olacak. sbsnin kalkması sitres atmak gibi oluyor.

  Yanıtla
 • 21/04/2012 tarihinde, saat 17:56
  Permalink

  sbsnin kalkması iyi oldu bnce 8 de çok çalışr i bi puanla istegi okula gider diger seneler yüzünden yanmaz SBS KALDIRILSINNNNNNNNNN

  Yanıtla
 • 12/04/2012 tarihinde, saat 17:51
  Permalink

  Sbs nin kalkması belki iyi olur ama, iyi liselere nasıl öğrenci seçeceksiniz.Ders notlarına göre seçim çok yanlış olur.Bir örnek vermek istiyorum İstanbul lisesi ile herhangi bir anadolu lisesini bir tutabilirmisiniz.İstanbul lisesinde 27 tane Alman öğretmen Almanca dilini öğretiyor.Bu okullara nasıl öğrenci seçeceksiniz.Bunun gibi çok örnek verebilirim.En hakkaniyetli uygulama yine şu anki uygulama.Ayrıca dersaneler belki paramızı alıyor ama ayrıca bazen okuldan daha çok bilgide veriyorlar.Olaya birde bu yönden bakmak lazım.

  Yanıtla
 • 06/03/2012 tarihinde, saat 23:59
  Permalink

  Şu an o kadar çok fen lisesine gitmek isteyen çocuklar varken,nasıl fen liselerinin sayısı azaltılıyor,bunu anlamıyorum.Atatürk demedi mi ‘en hakiki mürşit ilimdir,fendir’ diye? Birçok çocuğun karnesi 5 olursa ve hepsi fen lisesi tercih ediyorsa ne yapacaksınız? En zeki olanlarını nasıl ayırt edeceksiniz? Ya da öğretmenler mi karar verecek sen zekisin, sen değilsin gibilerinde? Bence bu ülkede bilime,fene daha fazla önem verilmeli,yoksa ister istemez’ geriye mi gideceğiz?’sorusu aklımıza gelmesi kaçınılmaz oluyor.Arapça öğrenmekten daha önemli dersler olmalı,bunları göz ardı etmemek gerekir.

  Yanıtla
  • 23/04/2017 tarihinde, saat 15:58
   Permalink

   PEYGAMBERİMİZİN DİLİ ARAPÇA NE DEMEK İSTİYORSUN …PEKİ TAMAM AMA ŞUNU BİL Kİ AHİRETTE İNGİLİZCE FRANSIZCA TÜRKÇE VS. DEĞİL ARAPÇA KONUŞULCAK.

   Yanıtla
 • 29/05/2010 tarihinde, saat 22:37
  Permalink

  >deneme tahtası olduk haaaa bide liseye gelirse walla isyan çıkartırım gençliğim gidiyo şu sbs olmasaydı dışarda top ooynardım bilgisayar oynardım ama sağolsun lar SBS yi çıkarttılar bu düzen sadece türkiyede war hayvan gibi günde 12 saat ders çalışıyozyazık bize yazık sbs sbs dediler psikolojim bozuldu

  Yanıtla
 • 23/05/2010 tarihinde, saat 14:48
  Permalink

  >bence sbs bizden sonra gelen 5 lere kaldırılsın biz girelim:9

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir