Türeyiş Destanı Kime Aittir Hangi Millete

Bu yazımızda, Türeyiş Destanı Kime Aittir Hangi Millete Kısaca bu konuda sizlere bilgiler vereceğiz.

Tarih boyunca var olmuş olan insan toplulukları, zaman içerisinde bir arada yaşadıkça benzer özellikler göstermeye başlamışlardır. Bu insan topluluğuna bir millet anlayışı kazandırmak için ise devreye edebiyat girmiştir. Bugün, her milletin, kendisine ait ve onun nereden geldiğini açıklayan bir destanı bulunmaktadır.

Bu noktada, Türeyiş Destanı ise Uygur Türklerine ait bir destandır. Destana göre Türk hakanı, çok güzel kızlara sahipti ve kimsenin bu kızlara layık olmadığını düşünüyordu. Bu düşünce üzerine kızlarını, çok uzak diyarlarda bir kale içerisine kapatır ve kimsenin görmemesini sağlar. Bununla birlikte tanrıya dua eden hakan, kızlarına layık birisinin gelip onlarla birlikte olmasını ister. Bunun üzerine tanrı, bir kurt kılığına girerek kızların yanına gider ve bu şekilde Türk soyu devam etmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir