yazının ilk bulunuşu

Yazı ne zaman bulundu?
Yazıyı kim buldu
yazının tarihçesi
yazı tarihi

yazının ilk bulunuşu

İlk yazıyı M.Ö. 3200 yıllarında Sümerler buldular.

İlk yazıları şekiller üzerine kurulu yani her varlık ve olay için bir şekil kullandılar. Çivi yazısı işaretleri geçmişteki bir resim yazısına dayanır. Bir kavramı ifade eden işaretlere ideogram adı verilir.

Sümerce’nin Hint-Avrupa ve Sami kökenli dillerle akraba olmadığı bilinmektedir. Dilin bazı özellikleri Ural-Altay grubu dilleriyle benzerlik gösterse de dil bu gruba dahil edilemez. Sümerce bugün yapılan pek çok araştırma Hint-Avrupa Dil Ailesi’nden çok sondan eklemeli yapısı sebebiyle Japonca, Korece, Moğolca ve Türkçe ile yakın akrabalıkları tahmin edilmektedir.

——————————————————————————————————————————-

 yazının ilk bulunuşu Yazı ne zaman bulundu? Yazıyı kim buldu yazının tarihçesi yazı tarihi yazının ilk bulunuşu İlk yazıyı M.Ö. 3200 yıllarında Sümerler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir