Ezra Pound Kimdir

Pazartesi, 20 Mayıs 2013, 16:54 | Genel | 0 Yorum
by editor

Ezra Pound Kimdir,Ezra Pound Hayatı Biyografi

ABD’li şair, çevirmen ve deneme yazarı. 20. yüzyıl İngiliz ve Amerikan şiirinin çağdaşlaşmasında rol oynamıştır.

ezra30 Ekim 1885’de Idaho Eyaleti’nin Hailey kasabasında doğdu, 1 Kasım 1972’de Venedikde öldü. Çok küçük yaşta ailesiyle birlikte yerleştiği Pennsylvania’nın Wyncote kasabasında orta öğrenimini tamam­ladıktan sonra 1903’de Hamilton College’da Roman dilleri okumaya başladı. 1905’de Pennsylvania Üniversitesine geçerek bir yıl sonra buradan lisansüstü diploması aldı. Ertesi yıl Lope de Vega üstüne yazacağı bir tez konusunda araştırma yapmak için İspanya, İtalya ve Güney Fransa’ya gitti. Döndükten sonra bir süre Wabash College’da Fransız ve İspanyol edebiyatı dersleri verdi. 1908’de buradaki işine son verilince, Venediğe gitti ve ilk şiir kitabı A Lume Spento’yu (“Sönmüş Mumlarla”) yayımladı. Aynı yıl Londra’ya geçti. 1920’ye kadar orada kalarak, W.B. Yeats, T.S.Eliot, Jacop Epstein, Gaudier-Brzeska, W.Lewis, T.E.Hulme (1883-1917) gibi şair, yazar, heykelci ve başka önemli sanatçılarla ilişkiler kurdu, modern sanatın hangi doğrultuda gelişmesi gerektiğini irdelemeye çalıştı.

İngiltere ve Amerika’da çıkan sanat dergilerinde her iki ülkedeki yetenekli yazarların tanınmasını sağladı. Orta Çağ halk şairleri olan troubadourlarm geleneğine büyük bir ilgi duymakla birlikte Henry James, Ford Madox Ford gibi romancıların ve T.E.Hulme gibi şairlerin çalışmaların­dan da yararlanarak modern edebiyatın gelişme ilkelerini saptadı.

Romantizm’in sıfatlara ağırlık veren süslü yazı dilinden vazgeçip, anlatımı yoğunlaştıracak yalın bir şiir dilinin benimsenmesini savundu. 1912’de Hilda Doolittle (1886-1961), Richard Aldington (1892- 1962) ve F. S. Flint’le birlikte İmgeciler Grubu’ııu kurdu ve 1915’de yayımladığı Des Imagistes (“İmgeciler”) adlı antolojiye yazdığı önsözde konuşulan dilin kullanılma­sı, yeni ritimler bulunması gerektiğini, özgür koşuktan yararlanılabileceğini ve her konunun şiirde işlenebilece­ğini ileri sürdü. İmgecilik akımı özgür koşuğa fazla ağırlık vermeye başlayınca, iki sayı çıkan Blast adlı bir dergide, W.Lewis’le birlikte Vortisizm adını verdiği daha canlı bir akım başlattı. İmgeciliğin durağanlığına karşı Vortisizm, şiire karşıtlıklardan kaynaklanan bir devinim getiriyordu.

Pound 1914’de T.S. Eliot’la tanıştıktan sonra onun Eliot’la “Prufrock” şiirinde dilini kendi başına yenileştirdiğinı işbirliği gördü ve bu şiiri yayımlaması için ABD’de çıkan Poetry dergisinin yönetmeni Harriet Monroe’ya gönderdi. Eliot’la sıkı bir işbirliğine giren Pound, özgür koşuğun dilde yol açtığı aşınmaya karşı Theophile Gautier’nin Emaux et camees (“Mineler ve Akikler”) kitabındaki uyaklı ve ölçülü şiirlerin örnek alınmasını önerdi. Bu anlayışın ürünleri Eliot’ın Gerontion, Pound’un da Hugh Selwyrt Mauberley: Life and Contacts (“Hugh Selwyn Mauberley: Yaşam ve İlişkiler”) adlı şiir kitaplarında ortaya çıktı. Pound’un 1920’de yayımlanan bu kitabı Eliot’ın 1922’de yayımlanan The Waste Land’min (“Çorak Ülke”) birçok özelliklerini içeriyor­du. Beklenmedik anda perspektif değişmesi, kaynak belirtmeden değişik dillerden alıntılar, çağın genel görünümü ile kişisel bilincin iç içe sunuluşu bu yeni tekniğin başlıca özellikleriydi.

Pound bu arada yazımını yaşamı boyunca Cantos sürdüreceği en önemli yapıtı Cantos (“Kantolar”) üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bunlann ilk bölümünü 1925’de yayımladı. Şiirlerinde dolaylı bir yoldan dile getirdiği görüşlerini çeşitli deneme, eleştiri ve polemik kitaplarıyla açıklamaya çalıştı.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.