Ahmed Cahidi Efendi Kimdir Hayatı

Ahmet Cahidi Efendi Halvetiyye tarîkatından Câhidiyye kolunun kurucusudur.Ahmet Cahidi Efendi Evliyâ sultan. Edirneli olduğu bilindiği hâlde doğumu ve âilesi hakkında bilgi yoktur. Ahmet Cahidi Efendi 1659’da Çanakkale’nin Kilidü’l-Bahr köyünde vefât etti.

Ahmet Cahidi Sultan Hazretleri Kilitbahir’e 16.ncı asrın sonu ile 17.nci asrın başlarında Edirne’den gelip yerleşir.Halveti’nin Celaliye koluna intisaplıdır.

Kilitbahir’de Cahidi tarikatını kurar.Asıl adı Ahmet Efendi’dir.Burada Uşşaki Tekkesi’ne geçerek şeyhlik makamına yükselir.

Ahmet Cahidi Efendi Kerime Hatun’la evlenir ve Adem adında bir oğulları dünyaya gelir.Adem Efendi 1642 de vefat eder. Ahmet Cahidi Efendi ise 1659 da vefat eder.Kerime Hatunla aynı türbe içinde yan yana yatmaktadırlar.Adem Efendi’nin kabri ise türbenin dış güney kısmında bulunmaktadır.

Ahmet Cahidi Efendi’nin iki eseri bulunmaktadır. Divan ve Kitabı Nasiha.Divan manzum, Kitabı Nasiha ise nesirdir.ikiside el yazmasıdır.iAhmet Cahidi Efendinin Bu Eserleri stanbul Süleymaniye kütüphanesindedir.

Ahmed Cahidi Efendi Kimdir Ahmed Cahidi Efendi Hayatı Ahmed Cahidi Efendi Biyografi Ahmet Cahidi Efendi Halvetiyye tarîkatından Câhidiyye kolunun kurucusudur.Ahmet Cahidi Efendi Evliyâ sultan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir