Bucaş Antlaşması Hakkında Bilgi

Bucaş Antlaşması Hakkında Bilgi Hakkında , Bucaş Antlaşması Hakkında Bilgi , Bucaş Antlaşması Hakkında Bilgi İle İlgili Bilgiler

Bucaş Antlaşması

18 Ekim 1672’de Osmanlı Devleti ile Lehistan (Polonya) arasında imzalanan antlaşma

Ukrayna’da yaşayan Sarıkamış Kazakları, Lehlilere karşı Osmanlı himayesini kabul etmişlerdi Osmanlı Devleti de Kazakların Hatmanı Doreşenko’ya, sancak beyliği pâyesi vermişti Kazakların, Osmanlı hakimiyeti altına girmesini istemeyen Lehistan kralı, Doreşenko üzerine yürüyüp birkaç palangasını aldı Osmanlı Devleti, himayesine geçmiş bulunan Kazak hatmanına taarruzdan el çekmesini ve dinlemezse sulha aykırı hareket etmiş olacağını, Lehistan kralına bildirdi Ancak, Lehistan kralı, pâdişâhın nâmesine muvâfık (uygun) cevap vermediğinden, 1672’de Lehlilere karşı harp ilan edildi Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, süratle Lehistan’a girdi ve Podolya’nın merkezi Kamaniçe’yi aldı (27 Ağustos 1672) Sultan Dördüncü Mehmed’in de katıldığı Osmanlı ordusu, Galiçya’da Lemberg ve Lublin kalelerini zaptetti Osmanlı ordularının bu ilerlemeleri karşısında Lehistan, barış istemek zorunda kaldı Galiçya Ukraynası’nda yer alan Bucaş’ta başlayan görüşmeler, dört gün sürdü

17 Ekim 1672’de imzalanan antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır:

1 Leh kralı her sene, Kasımdan Kasıma Osmanlı hazinesine 22000 altın verecek

2 Podolya ülkesi, eski hududuyla ve kalelerindeki cephane ve mühimmatıyla Osmanlılara teslim edilerek, Leh kuvvetleri tarafından tahliye olunacak

3 Ukrayna memleketi, eski hududuyla, Kazak Hatmanı Doreşenko’ya verilecek ve bu mıntıkadaki Leh kuvvetleri, tamamıyla Ukrayna’yı terk edecek

4 Podolya eyaletinde zaptedilen ve edilmeyen kırk sekiz palanga, Osmanlılara teslim edilecek

5 Osmanlı Devleti, Avrupa kıtasında herhangi bir devletle savaştığı sırada Leh Devleti, Osmanlılarla savaşan devlete herhangi bir vesileyle yardımda bulunmayacak

Bucaş Antlaşması Tarihi ve Maddeleri
Bucaş Antlaşması önemi
Bucaş Antlaşması ne zaman kimler arasında imzalandı
Bucaş Antlaşması maddeleri
Bucaş Antlaşması şartları

 

Bucaş Antlaşması Hakkında Bilgi Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir