Cesare Baldinotti Kimdir

Cesare Baldinotti Kimdir, Cesare Baldinotti Hayatı Biyografi

İtalyan düşünür. Locke’u inceleyerek deneycilik ile din ve ahlak ilkelerini bağdaştırmaya çalıştı.

Floransa’da doğdu, Padova’da öldü. Saint Benedictus tarikatına girerek papaz oldu. Floransa Manastırı’nda başrahiplik görevine getirildi. 1774’de Mantova Gimnasyumu’na retorik ve mantık dersleri vermek üzere çağrıldı. 1782’de görevle Pavia Üniversitesi’ne gitti. Yapıtlarının çoğunu bu kentte yayımladı. 1796’da Üniversite reformu sırasında aristokrat ve kötü bir eğitmen olduğu savıyla görevden uzaklaştı­rıldı. 1802’de Padova Üniversitesinde “çağdaş kütüp­haneci” sanını aldı.

Bir yıl sonra gene bu üniversitede mantık dersleri vermeye başladı. 1805’de fakülte dekanının ölmesi üzerine metafizik ve mantık kürsüleri birleştirilerek, başına Baldinotti getirildi. 1808 yılında düşüncelerin analizi üzerine ders verdi. Man­tık ile metafiziği birleştirmek isteyen Baldinotti’nin bu çabası en çok mantık konusunda yazdığı De recta humanae mentis institutione adlı yapıtında görülür. Çok geniş kapsamlı olan bu yapıtında düşünme yeteneğinin bir çözümlemesi olarak ussal işlemleri, düşüncelerin biçim ve kaynağını, bilmenin öğelerini ve genişliğini, bilme sınırlarını genişletmek için gere­ken araç ve kaynakları, kesinlik ve olasılık sorunlarını açıklamaya çalıştı.

Baldinotti bilmeyi tarihsel konumu içinde değer­lendirmenin yararına inanıyordu. Locke üzerinde geniş boyutlu bir incelemesi olan düşünür, onun deneyciliği ile din ve ahlak ilkelerini uzlaştırmaya çalıştı. Baldinotti’ye göre, deneycilik din ve ahlak sorunlarına önem vermemiştir.

Düşünceleri, soyut ve tümel biçimiyle, duyum­lardan ayırarak, onların ussal edimler ile duyumların karışımından oluştuğunu ileri sürdü. Felsefenin boş ve verimsiz kavramlarla uğraştığını, bu nedenle ilgiye değer bir nitelik taşımadığını ortaya attı. Öte yandan, gene bu kavramlardan bir bölümünün gerekli olduğu­nu, yadsınamayacağını kabul etti. Baldinotti’ye göre duyumlar, dışardan gelen ve ruha ulaşan izlenimlerin yollarıdır. Bilginin oluşumunda etkileri vardır.

  • Eserleri: Tentaminum metaphysicorum, 1807, (“Me­tafiziklerin Girişimi”); De recta humanae mentis instituti- one, IV, 1878, (“İnsan Anlağının Düzenli Kuruluşu”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir