Dickinson Woodruff Richards Kimdir

Dickinson Woodruff Richards Kimdir, Dickinson Woodruff Richards Hayatı Biyografi

ABD’li hekim, fizyoloji ve kardiyo­loji uzmanı. Dolaşım sistemi hasta­lıklarının tanı ve tedavisinde çığır açan “kalp kateterizasyonu” yönteminin geliştirilmesine katkıda bu­lunmuştur.

30 Ekim 1895’de Newjersey Eyalcti’nin Orange ken­tinde doğdu, 23 Şubat 1973’de Connecticut Eyaleti’ndeki Lakeville’de öldü. 1917’de Yale Üniversitesi’nden dip­lomasını, 1922’de Columbia Üniversitesi’nden fizyoloji dalında lisansüstü derecesini, 1923’de de doktorasını al­dı. 1927’ye değin New York’taki Presbiteryen Hastane- si’nde çalıştıktan sonra, Columbia Üniversitesı’nin araş­tırma bursuyla İngiltere’ye giderek, bir yıl süreyle Londra’daki Ulusal Tıp Araştırmaları Enstitüsü’ nde araştırma­lar yaptı. 1928’de ülkesine dönünce, Columbia Üniver­sitesi Tıp Fakültesi’nde önce öğretim üyesi, ardından kli­nik tıp doçenti, 1947’de de Lambert Kürsüsü tıp profe­sörü olarak 196l’e değin akademik görevini sürdürdü. Ayrıca, 1945-1961 arası, New York’taki Bellcvue Hasta­nesinde yeni kurulan Columbia Üniversitesi Tıp Bölü- mü’nün yöneticiliğini ve Presbiteryen Hastanesindeki klinik hekimliğini de birlikte yürüten Richards, ülkesin­deki birçok tıp ve sağlık kuruluşunun üyeliğine seçilmiş, 1956 Nobel Fizyoloji ve TıpÖdülü’nüForssmann ve Co- urnand ile bölüşmüştür.

Kalp ve akciğer fizyolojisi alanında uzmanlaşan Richards’ın, tıbba çok değerli bir tanı yöntemi, kendisine de Nobel Ödülü kazandıran en önemli çalışması, Belle- vue Hastanesi’nde tanışıp işbirliği yaptığı Cournand ile birlikte kateter yöntemini geliştirmesidir.

Eserleri (başlıca): Circulation of the Blood: Men and İdeas (A.P.Fishman ile), 1964, (“Kan Dolaşımı: İnsanlar ve Bu­luşlar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir