Fransa Ariège Hakkında Bilgi

Ariège Nerede

Fransa’nın güneyindeki Midi- Pyrénées planlama bölgesinde (région de programme) il (département). Andorra ve ispanya ile komşudur. 4.890 km2’lik arazisi Pireneler’in en geniş ve en yüksek kesimle­rini, başta Montcalm (3.080 m) olmak üzere yüksekliği 2.700 m’yi aşan doruklarla 1.800 m’nin üzerinde geçitleri kapsar. Bu geçitler yılın büyük bölümünde kar nedeniyle ka­palıdır. Ariège Irmağının kestiği en dıştaki sırt olan Plantaurel Dağı, dik bir biçimde Akitanya düzlüklerine iner. Dıştaki kireç taşından oluşmuş dağ sıralarında güzel manza­ralı boğazlar, ırmak tünelleri ve mağaralar vardır. Foix Kontluğu, Ariège’den dağlara geçişi ve Puymorens Geçidini denetleyen konumuyla 11. yüzyıldan Fransız Devrimi’ ne değin bölgede önemini korumuştur. Bu eski kontluk bugün Gaskonya ve Langue- doc’un bazı bölümlerini de içeren Ariege ilinin çekirdeğini oluşturur. İl büyük ölçüde Ariege Irmağının yukarı havzasından oluş­makla birlikte batıya doğru Garrone’un ana kolu olan Salat’m havzasını da içine alacak biçimde yayılır.

Ariège Ekonomik Faaliyetleri

Yüksek dağlarda başlıca ekonomik’ etkin­lik çobanlıktır. Yaz otlaklarının Fransa yanındaki kullanımı azaldıkça, İspanyol ço­banları bunlardan giderek daha çok yarar­lanmaktadır. Açılan geniş tarlalar ormanlık bölgeyi daraltmıştır. Alçak vadilerde mısır, fasulye, patates ve meyve yetiştirilir. Akitanya’nm alçak bölgelerine özgü olan kar­ma buğday ve mısır ekimi ilin kuzeyindeki alçak topraklarda yapılır. Zengin demir içeren cevherler tüketilmiştir; kurşun ve çinko madenciliği ise sürmektedir. Tarascon’da alçıtaşı ve anhidrit, Luzenac’daysa talk madenciliği önemlidir. Hidroelektrik enerjinin ekonomik önemi giderek artmak­ta ve bu enerji Sabart’daki aluminyum arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

Gelişen turizm Ax-les-Thermes gibi bazı eski kaplıcaları yeniden canlandırmıştır. Les Mas-d’Azil ve Niaux’daki mağaralar Paleo- litik Çağa ait arkeolojik kalıntılar bakımın­dan zengindir.

Foix ilin yönetim merkezidir. Pamiers ve Saint-Girons başlıca ilçelerdir (arrondisse­ment). Pamiers il ile aynı sınırlara sahip olan piskoposluğun merkezidir. Temyiz mahkemesi ile eğitim merkezleri il sınırları­nın dışında Toulouse’dadır.  Ariège Hakkında Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir