Georg Fuchs Hayatı

Georg Fuchs Kimdir,Georg Fuchs Hayatı ve Biyografi

(1868-1949)

Alman yazar ve tiyatro yönetmeni. Tiyatroda sahne kullanımına yenilik­ler getirmiş, büyük seyirci kitleleri için oyunlar hazırlamıştır.

15 Haziran 1868’de Odenwald’da doğdu, 16 Haziran 1949’da Münih’te öldü.Giessen ve Leipzig’ üniversitelerinde filoloji ve tarih öğrenimi gördü. 1891’de Münih’e giderek çeşitli dergilerde yazar ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. 1896’da Hessen bü­yük dükünün çağrısı üzerineDarmstadt’a gitti veorada Yeni Sanat (Art-Nouveau) eğilimli sanatçıların oluşturduğu Künstlerkolinie’ye (Sanatçılar Kolonisi) ka­tıldı. 1901’de açtığı Alman Sanatçıları İçin Bir Belge adlı sergiyle büyük ilgi topladı. 1904’de Münih’e döndü, birçok sergi açtı ve çeşitli yayın organlarında çalıştı, belediye başkanının sanat danışmanlığını yap­tı. 1907’de Künstler Tbeater’i (Sanatçılar Tiyatrosu) kurdu ve 1914’e değin bu toplulukla 1910 ve 1911’de düzenlenen Halk Şenliklerinde Max Reinhardt birlikte büyük seyirci kitleleri için gösteriler hazırladı, oyunlar yazdı ve yönetti. 1922 dolaylarında Bavyera’nm Almanya’dan ayrılması için çaba göste­renlere katıldı. 1923’de bir Fransız casusuyla görülünce vatana ihanet suçundan 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 1927’de affedildi. 1931’de yayımlanan Wır Zuchthausler (“Biz Mahkûmlar”) adlı kitabında, cezalandırma olgusunun doğru irdelenmesi ve biçiminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Yönettiği oyunlarda basit sahneler, yoğun, doğal bir oyun biçimi ve Antik tiyatroya yönelik bir oyun düzeni kullanmıştır. Kitle tiyatrosuna yakınlık duymuş, oyuncu ve izleyici arasındaki ilişkiyi ön planda tutmuştur. Tiyatroda İtalyan biçimi kutu sahneye karşı çıkmış, 18. yy’dan beri yaygın olarak süregelen bu tür sahneyi kendi oyunlarında kullanmamıştır.

Eserleri (başlıca): Kuramsal: Das Werk des Malers Heinz Heim, 1896, (“Ressam Heinz Heim’ın Yapıtı”); Grossherzog Ernst Ludıvig und die Ausstellung der Künstler-Kolonie in Darmstadt, 1901,(“BüyükDük Ernst Ludwig ve Sanatçılar Kolonisi’nin Darmstadt’taki Sergi­si”); Die Schaubühne der Zukunft, 1905; Das Münchner Künstler theater, 1908, (“Münih Sanatçılar Tiyatrosu”); Die Revolution des Theaters, Ergebnisse des Münchner Künstlertheaters, 1909, (“Tiyatro Devrimi, Münih Sanat­

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir