James Burnett, Lord Monboddo Hayatı

James Burnett, Lord Monboddo Kimdir, James Burnett, Lord Monboddo Hayatı Biyografi

İskoç, filozof ve tanrı bilimci. Dillerin birer insan buluşu olduğunu ileri sürmüştür.

17 Kasım 1714’de Monboddo’da doğdu, 26 Ma­yıs 1799’da Edinburgh’da öldü. Önce özel öğrenim gördü, sonra Edinburgh ve Groning Üniversitelerin­de hukuk okudu, doktor sanını kazanınca avukat olarak çalışmaya başladı. Yargıtay üyeliğine seçildi. Bu görevlerinin yanı sıra felsefe sorunlarıyla da ilgilenerek, çağına göre, birtakım yeni görüşler ileri sürdü.

Monboddo’nun felsefesi dilin kaynağı, gelişimi, işlevleri ve yapısı gibi sorunlara çözüm getirmeyi amaçlar. Ona göre dil, onu konuşan insanların bulu­şudur, tarih boyunca sürekli bir gelişim içindedir. İlk diller Asya’da ortaya çıkmış, sonra çağlar boyunca Mısır, Yunanistan yolunu izleyerek Batı’ya gelmiştir.

Bu nedenle dil tek kökenli, gelişim bakımından çok ve değişik aşamalı bir varlıktır. Her ulus benimsediği dille başarılarını ortaya koymuş, varlığını yansıtan uygarlığı yaratmıştır. Dil, insandaki düşünme yeteneğinin yaratıcılığını, yükseliş ve alçalışlarını gösteren Hukukun en kesin anlatım aracıdır, doğal bir yeti değil, yalnız işlevi düşünmenin ürünüdür.

  • Eserleri (başlıca): On the Origin and Progress of Language, 1773, (“Dilin Kaynağı ve Gelişimi”); Ancient Metaphysic or the Science of University, 6 cilt, 1777-1799, (“Eski Metafizik ya da Tümeller Bilimi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir