Koşma Nedir Koşma Türleri Nelerdir

Koşma ve Türleri, Koşma Nedir Koşma Türleri Nelerdir

* Aşık tarzı Halk edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.

* Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla söylenir.

* Dörtlük sayısı en az 3, en fazla 12’dir.

* Kafiye düzeni “abab, cccb, dddb…” şeklindedir.

* Aşk, sevgi, doğa güzellikleri, ayrılık, yurt sevgisi, yiğitlik, savaş, yergi vb. konular işlenir.

* İslamiyet öncesi Türk edebiyatında karşılığı “koşuk”tur.

* Divan edebiyatındaki karşılığı “gazel”dir.

* Konularına göre; güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi isimler verilir.

 

 

Güzelleme                                                                               Taşlama

Ela gözlüm ben bu ilden gidersem                                      Dağlarda bayırda gezen bir yörük

Zülfü perişanım kal melul melul                                          Kim tımar sipahi kimi ser bölük

Kerem et aklından çıkarma beni                                          Bir elife dili dönmeyen hödük

Ağla göz yaşını sil melul melul                                             Şehristana gelir ezan beğenmez

 

Elvan çiçekleri takma başına                                               Bir çubuğu vardır gayet küçücek

Kudret kalemini çekme kaşına                                             Zum-ı fasidince keyif sürecek

Beni unutursan doyma yaşına                                             Kırık çanağı yok ayran içecek

Gez benim aşkımla yar melul melul                                    Kahvede fağfuri fincan beğenmez

(Karacaoğlan)                                                                             (Kazak Abdal)

 

Koçaklama                                                                          Ağıt

Yürün aslanlarım savaş edelim                                           Her gelip geçtikçe selam vereyim

Buna kavga derler bey ne paşa ne                                     Nişangah taşına yüzüm süreyim

Haykırıp haykırıp kelle keselim                                           Kaldır nikabını, yüzün göreyim

Seyreyleyin el ayağı şaşana                                                Ne çok sararmışsın, halların hani

 

Yürü beyler cenge harbi çalınır                                         Civan da canına böyle kıyar mı

Eyi kötü bu meydanda bilinir                                          Çıkıp da bağlara bakamaz mısın

Kılıç değer adam iki bölünür                                           Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın

Nusret bizim beyler neci paşa ne                                     Ver bana, tutayım, ellerin hani

(Köroğlu)                                                                                     (Hıfzi)

 

Koşma İle İlgili Bilgi Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir