Türeyiş Destanı

Hiyong-Nu hükümdarlarından birinin gayet güzel iki kızı vardı. Birgün kendi kendine bu kadar güzel kızları, adem oğullarına vermenin uygun olup olmayacağını düşündü ve sonunda onları doğrudan doğruya Tanrı’ya sunmaya karar verdi. Bu gaye ile kendi imparatorluğunun sınırı üzerinde boş bir yer seçerek, çok yüksek bir kule yaptırdı. Ve Tanrı’dan kızlarını kendisine eş olaark almasını yalvarıp rica ederek, onları götürüp kuleye bıraktı. Sonunda kulenin önünde ihtiyar bir kurt gözüktü. Kulenin dibine yapışarak gece ve gündüz ulumaya başladı, hattâ orada kendisine bir in yaparak üç ay hiç kıpırdamadan orda kaldı. Kızlardan biri öteki kardeşine dedi ki: Babamız bizi Tanrı’ya sunmak için burada bıraktı. Sakın bu kurt Tanrı tarafından gelmiş olmasın ? Ve hemen kuleden inarek kurdun yanına geldi ve onun karısı oldu. Çocuklar doğurdu ve Hüvey-Hüler onun soyundan türedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir