Denis Hector Kimdir

Cumartesi, 11 Mayıs 2013, 12:19 | Genel | 0 Yorum
by editor

Denis Hector Kimdir, Denis Hector Hayatı Biyografi

Belçikalı sosyolog ve iktisatçı. Orga­nik bir toplum anlayışını savun­muştur.

Brainele-Comte’da doğdu, Brüksel’de öldü. Brüksel Üniversitesi’nde ahlak ve ekonomi-politik profesörlüğü ve Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nde başkanlık yaptı. Yaşamının 20 yılı boyunca Belçika Temsilciler Meclisi üyesi olan Deniş, ölümüne dek burada sosyalist grubun liderliğini yürüttü. La liber- te, Rive gauche ve Revue de philosophie positive gibi dergilerde yazılar yazdı.

Proudhon ve Comte’tan etkilenmiş olan Deniş, pozitivist görüşe bağlı olarak organik bir toplum anlayışını savunuyordu. Ona göre sosyalizm bir son nokta olmaktan çok toplumsal gelişim sürecinde bir evreydi. Deniş toplumsal karşıtlıkların zaman içinde uzlaşabileceklerini düşünüyordu. Deniş önce 1897’de, daha sonra genişletilerek iki cilt halinde 1904-1907 arasında yayımlanan Histoire des systemes economiques et socialistes (“Ekonomik ve Sosyalist Sistemlerin Tarihi”) adlı eserinde Hume, Smith, Malthus, Ricardo, Sismondi, Owen ve Thompson gibi düşünürlerin görüşlerini özetlemiştir.

İktisadi konularla da yakından ilgilenen Deniş 1895’te 2 cilt olarak yayımlanan La depression econo- mıque et sociale et l’histoire des prix (“Ekonomik ve Toplumsal Bunalım ve Fiyatların Tarihi”) adlı eserinde iktisadi bunalımları tek bir nedene dayanarak açıklamak yerine, bunalıma yol açabilecek birçok etmeni istatistiksel olarak incelemiş ve sabit sermaye arzındaki artışın yol açabileceği sonuçlar üzerinde durmuştur.

Mali konularda da geniş bir bilgi sahibi olan Deniş 1889’da yayımlanan Limpöt (“Vergi”) adlı çalışmasında kamu maliyesi ve vergilendirme konula­rında genel bir kuram oluşturmaya çalışmıştır. Ona göre, toplumsal ihtiyaçların devlet tarafından artan ölçüde karşılanması kamu harcamalarında artışa yol açacaktır.

Eserleri (başlıca): L’impöt sur le revenu, 1881, (“Gelir Vergisi”); L’impöt, 1889, (“Vergi”) La depression economi- que et sociale et l’histoire des prix, 1895, (“Ekonomik ve Toplumsal Bunalım ve Fiyatların Tarihi”); Histoire des systemes economiques et socialistes, 1897, (“Ekonomik ve Sosyalist Sistemlerin Tarihi”).

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.