Robert Remak Hayatı

Robert Remak Kimdir, Robert Remak Hayatı Biyografi

Alman nöroloji ve embriyoloji bilgini. Sinir sisteminin anatomik yapısı, em­briyondaki hücre katmanlarından do­ku ve organların oluşumu ve sinir hastalıklarının elektrikle tedavisi konu­sunda değerli çalışmalar yapmıştır.

26 (ya da 30) Temmuz 1815’de Posen’de (bugün Polonya’daki Poznan) doğdu, 29 Ağustos 1865’de Kissingen’de öldü. 1833’de, tıp öğrenimi yapmak amacıyla Berlin Üniversitesi’ne girdi ve çağının büyük tıp bilginlerinden Johannes Müller’in öğrencisi oldu. Anatomi ve fizyoloji derslerini veren Müller’in yönlendirmesiyle, sinir dokusunu mikroskopla incele­meye başlayan Remak, 1838’de, bu çalışmalarının sonuçlarını içeren Observationes anatomicae et micros- copicae de systematis nervosi structura (“Sinir Sisteminin Yapısına İlişkin Anatomik ve Mikroskopik Gözlem­ler”) başlıklı teziyle doktora derecesini aldı.

Yahudi olduğu için Prusya’da kendisine öğretim görevi verilmeyeceğini bilmesine karşın, okulu bitirdikten sonra da Müller’in laboratuvarından ayrılmadı ve serbest hekimlikle, özel derslerle geçimini sağlayıp, üniversitede kadrosuz ve ücretsiz olarak araştırmalarını sürdürdü. Nitekim, sinir dokusu üzerindeki ayrıntılı ve titiz araştırmalarıyla nörolojiye çok değerli katkılarda bulunmasına karşılık, üniversitede göreve atanması için yaptığı tüm başvurular geri çevrildi ve ancak 1847’de, Müller ve Humboldt’un çabalarıyla, Berlin Üniversitesi’ nde ücretsiz olarak ders verme hakkını kazanabildi, 1859’da da asistan olarak kadrolu öğretim görevlileri arasına katıldı.

  • Eserleri (başlıca): Observationes anatomicae et micros- copicae de systematis nervosi structura, 1838, (“Sinir Siste­minin Yapısına İlişkin Anatomik ve Mikroskopik Göz­lemler”); Unterschungen über die Entmicklung der Wir- beltiere, 3 cilt, 1850-1855, (“Omurgalıların Gelişimi Üzeri­ne Araştırmalar”); Galvanotberapie der Nerven und Mus- kelkrankheiten, 1858, (“Sinir ve Kas Hastalıklarının Gal- vanik Akımla Tedavisi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir