Yen Vu Ku Kimdir

Yen Vu Ku Kimdir, Yen Vu Ku Hayatı Biyografi

Çinli düşünür ve tarihçi. Yeni- Konfüçyüsçü görüşleri eleştirmiş, Han İlmi Okulu’nu kurmuştur.

15 Temmuz 1613’de Kiangsu Eyaleti’nde K’un- şan’da doğdu, 15 Şubat 1682’de Şensi Eyaleti’nde Huayin’de öldü. Ming hanedanı döneminde devlet memuru olarak görev yaptı. 1644’de Ming hanedanı­nın yönetimi sona erip Çing hanedanından Mançular yönetimi ele geçirdikten sonra dönemin birçok aydını gibi Mançu yönetimine karşı çıktı. Yaşamını araştır­malar yaparak ve gözlem yapmak amacıyla Çin’i dolaşarak geçirdi.

Eski Ming yönetimine bağlı bir düşünür oian Ku, Ming hanedanının çökme nedenlerini araştırdı. Ku Yen-vu’ya göre, bunun nedeni Konfüçyüs düşün­cesinin Yeni-Konfüçyüsçü yorumcular tarafından dar kalıplar içine sığdırılmaya çalışılmış olması ve bu nedenle siyasal ve iktisadi gerçeklere ilişkin sorunların çözümünde yetersiz kalınmasıydı. Görüşlerini 1676’da yayımlanan ünlü eseri Jih Çih Lu’da. (“Gün­delik Notlar”) açıklayan Ku Yen-vu’ya göre sorun, topluma pratik yarar sağlayacak bilgilerin üretilme­sinde yatıyordu. İnsan doğasının özü gibi soyut konular bir yana bırakılmalı, düşüncenin yapısı kendi içinde incelenmek yerine, bu düşünceye kaynaklık eden dış dünyaya ilişkin olgular tümevarım yönte­miyle incelenmeliydi. Böylece Yeni-Konfüçyüsçü yo­rumları eleştiren ve klasik metinlere, özellikle de Han hanedanı dönemi metinlerine yönelen Ku, Han îlmi Okulu’nun kurucusu oldu. Klasik metinlerin gerçek anlamlarını çözmek için dilbilimsel çalışmalara yönel­di.

  • Eserleri (başlıca): T’ien Hsia Çün Kuo Li Ping Şu, 120 cilt, 1662, (“imparatorluğun Tarihsel Coğrafyası”); Jih Çih Lu, 32 cilt, 1676, (“Gündelik Notlar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir